Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
n Αλήδεια
Ο ιργος
Αμβροσίου
" Θέλουμε λίγα
από τους πολλούς
σχολιάζει
και όχι ΠΟλλά
από τους λίγους"
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Σελ 3
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 4889-ΕΤΟΣ 18ο
ΠΕΜΠΤΗ ll ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΤΙΜΗ 0,50
ΤΗΛ: 24410 80888
Lockdowη στην Αττική
Στην εξειδίκευση των
/1ΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧEΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΧΕΙΡΗΣΕΝ
μέτρων του lockdown
στην Αττικκή προχρησε ο
υφυπουργός Πολιτικής
Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.
. Παραμένει η απαγόρευση κυκλοφορίας
21:00-05:00 καιτα Σαββατοκύριακα 18:00-05:00
.Λεν απαγορεύονται οι
διαδημοτικές μεταανή
σεις για λόγους άσιτησης
Σελ. 5
Πολιτισμος
Περιφέρεια
Συναντήσεις του Προέδρου της ΕΠΣΚ Μ.
Στεργιόπουλου με τον έργο της ολοκλήρωσης
ΥΠ.ΔΙκαιοσύνης και τον της Παράκαμψης ΚαρΥφυπουργό Πολιτισμου δίτσας
Προχωρά από την Περιφέρεια Θεσσαλίας το
Σελ. 6
Η οικογένεια Μπρακατσούλα
έρχεται..
Θεσσαλία
για το κτίριο
της Παλιάς
Ηλεκτρικής
Σελ. 7
Δαβάστε μας και στο alithianews.gr