Πρωτοσέλιδο Ημερήσια Τοπική:Recognized text:
Κάθε μέρα στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
Σήμερα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΤΑΙ
ΣΕΛΙΑΕΣ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ skywalker
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΟΠΙΚΗ
[email protected] ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΜΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
Κωδικός 8711
Hellenic Post
Ετος: 9ο-Εγνατία 64-Τηλ. 2310 240 652 -FAX: 2310 24278 το . 1E-Αρ.Φύλλου: 1939 Ττάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021
Θεσσαλονίκη;
Πέντε δεσμευτικές
προσφορές για ο
έργο της 6ης προβ
λήτας στο λιμάνι
>>>> 4η
Ιπτοκράτειο Θεσσα
λονίκης: Δεν υπάρχει
πρόβλημα με τον Αξονικό
Τομογράφο-Ανα κοίνωση
από την διοίκηση
Κδμράκιθη στην ιδιωτικοτοίηση
της Μαρνας- Κωνή ανακοίμωση συμοπτίων
Κωνσταντίνος
Ζέρβας:6 αΝαιω και
2(Οχι με στόχο
Την ανάπτυξη της
Θεσσαλονίκης
>>>> 5η
Έκτακτη Εθελοντική Αιμοδοσία στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου
>>> Τη
>>>> δη
Με αποστειρωμένα εργαλεία η κλάδευση του
αιωνόβιου πλατάνου της Παύλου Μελά
ΠΡΑΚΤΟΡΕΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 19 & DΠTH ΚΤΣΑΡΗ
ΣΥΚΙΕΣ ΒΕΣΣΑΛΕΝΙΚΗΣ
γραφίο 33τ.μ. επίτης
οδού Εγνατία 64
και Βενιζίλου
(2ος όροφος) κατάλληλο
για γιατρούς, λογιστές ,
δικηγόρους κ.ΤΑ.
Πληρ. Τηλ. 6944 32461
2316 018 019
Με ξεχωριστή φροντίδα συνερ-| σε μέγεθος"Πρόκειται για ένα
γεία του τομέα πρασίνου του | δέντρο-τοπόσημο για το κένΔήμου
προχρησον στην κλάδευση | ακτηριστικά ο Αντιδήμαρχος
του αιωνόβιου πλατάνου της Περιβάλλοντος
Παύλου Μελά, που είναι ένα | Δημητριάδης
από τα μεγαλύτερα δέντρα της | ανάρτησή του στα μέσα κΟνωπόλης τόσο σε ηλικία όσο και νικής δικτύωσης
Θεσσαλονίκης|Τρο της πόλης, αναφέρει χαρΒ977 298 697
tharinik13Qumail.com
Σωκράτης
σχετική
ΝΙΚΟΣ
ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
Created by Universal Document Converter