Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βριπής- Νικόλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδύτρια Στανρίδου Ι. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974 )"
Αp φύλλου 6830-12.289
0,50 ε
Ζημιές από τη βροχόπτωση
το απόγευμα της Δευτέρας
Πεσμένα δέντρα
και κλαδιά σε διάφορα
σημεία της πόλης
της Δράμας αλλά
και σε χωριά
Η Δόξα Ψάχνει
την δεύτερη
συνεχόμενη νίκη
στο πρωτάθλημα
σήμερα απέναντι
στην Πανα χαϊκή
Με τη συμβολή της ομάδας
του Navarino stre et bar
Covid-19
Δράμα, Πέλλα , Πιερία
θρηνούν τους περισσότερους
θανάτους ατόμων
ηλικίας άνω των 65 ετν
<Η Προστάτιδα
της Δράμας
Αγία Βαρβάρα
αποκτά πλέον
τον δικό της κήπο
Μία ενδιαφέρου σα έρευνα του δημοσιογράφου κ. Θανάση Τρομπούκη
Μιλάει στον Π.Τ.ν Ο κ. . Χαραλαμπίδης, επίκουρος καθηγητής
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστήμιου της Κύπρου
Εκδόθηκε η προκήρυξη πρόσληψης
για 9 ειδικευμένους ιατρούς
στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας
Δίκαιο αίτημα και επιβεβλημένη
η ίδρυση Ογκολογικής Κλινικής
στο Νοσοκομείο της Δράμας
alάσιμο το 70% των καρκίνων σήμερα w. Σημαντικό θέμα αποτελεί η πρόληψη
ΦΩΤΟ ΑΡΧΙΟΥ ΠΤ.
αTο ΑΡΧΕΙΟΥΠΤ
ΚΔΟΘΗΚΕ από το Nοσοκομείο φρολογίας.
Δράμας , η προκήρυξη για την
πρόσληψη 9 νέων ειδικευμένων θαλογίας.
γιατρν κλάδου Ε.ΣΥ. Για το θέμα είχε.
αναφερθεί και ο -Πρωνός ΤύποςΟι 9 ειδικότητες , αφορούν στην αναισθησιολογία, στην εσωτερκή Παθολο- -Φυματιολογίας.
άτομα Επιμελητής Β , Εσωτερικής Πα
Του Θανάση Πολυμένη
Τ0ΟΤ Δράμα πραηγείται σε ποσοστά καρκιναπαθν στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης ,
1 είναι πλέον ένα γεγονός που δεν αμφισβητείται.
Χαρακτηριστικό μόλιστα είναι ότι , ακόμα και αναλογικά
του πληθυσμού της, η Δράμα κατέχει την κακή πρωτιά
να έχει υψηλά mooοστά και στο σύναλο της επκράτειας
της χρας
Για το θέμα αυτό , ο" nρωινός Τύπος , μίλησε με τον κ.
Χαράλαμπο Χαραλαμπίδη, Παθολογοανατόμο , Επίκουρο Καθηγητή της Ιατρικής Σχαλής του Πανεπιστη σας πρόσφατα , ότι η Δράμα παρουσιάζει υψηλά πομίου της Κύπρου
Αξίζει να αναφέρουμε ότι, σε πρόσφατες δηλσεις λαιότερη μελέτη του Δραμινού καθηγητή Υγιενής κ.
του ο κ . Χαραλαμπίδης, ανόφερε χαρακτηρστικά ότι μία Θόδωρου Κωνσταντνίδη, ότ ένα noοστό καρκίνων
από τις αιτiες που μπορεί να υπάρχουν τα αυξημένα πε- προέρχεται από το υπέδαφος της περοχής το οo io
ριστατικά καρκίνου στην περιαχή της Δράμας , είναι και περιέχει διάφορα μεταλλεύματα . Αυτά τα στοιχεία κατα μεταλλεύματα που υπάρχουν στο υπέδαφος της πe - τοχυρνονται με κάποιο τρόπο κ Χαραλαμπίδη;
ριοχής, άτως άφθονα πετρματα σε αλουμίΜο και βω
2 άτομα Επιμελητής Β. Εσωτερκής Πaθαλογίας.
1 άτομα, Διευθυντής 1, Πνευμονολογίας
γία, ή καρδιολογία , φυματιαλογίας, 1 άτομα Επιμελητής Β', Πνευμονολογίας
νεφραλογίας, πνευμονολογίας και ουρο - -Φυματιολογίας
λογίας κ.α.
Όπως επισημαίνει στην σχετική προκή1 άτομο Επιμελητής Β' ουρολογίας.
Η προθεσμία υποβολής των απήσεων
ρυξη, οι ειδικότητες που ζητούνται για στην ηλεκτροική δεύθυνση esydoc
tors.moh.gov.gr αρχuζ στις 16-02-2021
1 άτομο Επιμελητής Α' Αναισθησιαλογία . ρα 12:00 και λήγει στις 03-03-2021 ρα
πρόσληψη είναι συγκεκρμένα
σοστά καρκίνου. Και κυρίως αναφερθήκατε σε μια πα
1 τομο Επιμελητής Α' γα τη ΜΕΘ , Εσω - 12:00
τεριής Παθαλογίας, ή Καρδιολογίας , ή
Όπως επσημαίνεται στην σχετική ανα Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας, ή Χει- κοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα η
ρουργικής ή Αναισθησιαλογίας ή Ne διοίκηση του Νοσοκομείου Δράμας,
eίναιγεγονός ότι η προσπάθεκα μας ξεΣύμφωνα με τη μελέτη του κ κωνσταντινίδη, ο
κνησε σε μία εποχή που η πανδημία του ξίτη, τα οποία θεωρούνται καρκνογόνα Αυτό περνάει οποίος είναι καθηγητής στην Αλεξανδρούπολη και
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
TΤΗΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
στον υδροφόρο ορίpντα και ενδεχομένως να είναι μια ήμουν κι εγ έχρι πριν από ένα διάστημα εκεί , έχουν
από τις απίες που δνουν τόσο μεγάλο αριθμό νεοπλα - γίνει κάποες μελέτες. Αυτές τις μελέτες , φαντάζρμα , ο
Η σμάτων στο Νομό Δράμας Στο θέμα αυτά ο διος αναφέρθηκε και σε μια παλα ότερη μελέτη του Δραμνού καθηγητή Υγeνής στην Ια - ξέρω ότι έχουν γίνει μελέτες
τρική Σχολή θράκη , κ. Θόδωρου Κωνσταντινίδη , ο
οποίος στο τέλος του σημερινού σημειματος, μας δίνει αποδεδεγμένα έχει τα υψηλότερα ποσοστά καρκίνου σε
το δικό του σχόλιο
Ακόμα , οκ Χαραλαμπίδης τονίζει ότι σήμερα ένα με - και θεωρούν όι ένας από τους βασυκούς λόγους ή απίες
γάλο ποσοστό 70% των καρκάνων είναι άσιμο, εν μας είναι το υπέδαφος, η ανάλυση του υπεδάφους Μέσα
λέα ακόμα για noo λόγο μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί απ' αυτό περνάει ο υδροφόρος ορίζοντας και άρα το
Η κάποιο φάρμακο γα τον καρκίνο.
Μεταξύ άλλων τέλος, επισημαίνει ότι η Δράμα έχει ιδ αίτερη ανάγκη από τη δημιουργία μας Ογκολογοής Κλ- όγκους στα ογκολογικά περιστατικά της Δράμας , είναι
νικής και τη δικαούται, εξαιτίας του ότι τα ποσοστά πολύ περισσότερα σε αρθμό από το Νοσοκομείο της
καρκάνου στην περοχή είναι ιδιαίτερα αυξημένα Κλεί Κομοτηνής, ή το οσοκομείο του Διδυμοτείκου που
νοντας ο ίδιος, επισημαίνει την αρχή του Ιrποκράτη ότι βλέπω επίσης . Και μ αυτό βγάζω ένα ασφαλές συμπέκαλύτερα το προλαμβάνεn, παρά τοθεραπεύειν
Αναφερθήκατε κ . Χοραλαμπίδη, σε κάποιες δηλσεις
ού COVID-19, δοκμάζι τις αντοχές και
ης ανοχές τόσο των πολπν , όσο και
του Εθνικού Συστήματος Υγείας Σε μία
εποχή που η εξασφάλιση της σταθερό
τητας , της προστασίας του πολίτη και.
της παρσχής ποιοτικν υπηρεσιν
υγείας επιβάλλεται να είναι βασικό σταχείο των στρατηγικν και των δράσεων
που επίλέγονται για την προστασία της
κ. Κωνσταντινίδης τις έχει δημοσιεύσει σε κάποια έγ
κρπα ιατρεκά περιοδκά Εγ απλά τις αιέφερα , γιατί
οι μελέτες αυτές , λένε εντάχει, ότι ο Νομός Δράμας
όλη την Αναταλική Μακεδονία και Θράκη, με διαφορά,
δημόσιας υγείας .
Με γνμονα πάντα το κοινό συμφ
ρον, η Διαίκηση του Νοσοκομείου , σε
συνεργασία με την 4η Υγειονομική Περ .
φέρεια και το Υπουργείο Υγείας , θα εντείνει τις προσπάθειές της προκειμένου
να στελεχωθεί πλήρως το Νοσοκομείο
Δράμας και να διασφαλιστεί η αξιοπρε
πής δημόσια , δωρεάν παροχή υπηρe
σν υγείας στους παλίτες της Δράμαςνερό που πήνουμε , είναι κατά κάποιο τρόπο μολυσμένο.
Από την άλλη, ως παθολογοανατόμος που βλέπωτους
ΠΡΩΝΟΣ
ρασμα , ότιη Δράμα έχει αυξημένα ποσοστά καρκίνου.
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάικας-Μασμανίδης
Απόφοιτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜENN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα