Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 10.02.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6722
Τσακλόγλου:
Δεν αλλάζει η νομοθεσία για τα ποσοστά της ποσορινής σύνταξης
Ασφάλειες:
Συγκρατημένη αισιοδοξία για το 2021
Το 2020 εξελίχθηκε σε μια χρονιά όπου η ασφαλιστική βιομηχανία τα
πήγε καλύτερα από πολλούς άλλους κλάδους στην ελληνική οικονομία.
Για φέτος , δεν αναμένεται υψηλός ρυθμός ανάκαμψης, εν για μια
μεγάλη αύξηση της παραγωγής απαιτούνται συνεργασίες της ιδιωτικής
ασφάλισης με το Ελληνικό Δημόσιο.Παράλληλα, εν η Ψηφιοποίηση των
εργασιν θεωρείται επείγουσα προτεραιότητα, ο ρόλος του επαγγε
λματία ασφαλιστή θα εξακολουθήσει να παραμένει πολύ σημαντικός ή
ακόμη κει μεγελύτερος στο νέο περιβάλλον που διαμορφνεται. .
Βεσυρόπουλος
Ένεση ρευστότητας
3 δισ. από Επιστρεπτέα
Προκαταβολή το πρτο
τετράμηνο
Αυτή είναι η γενικότερη εικόνα για τον κλάδο της ιδιωτικής
ασφάλισης, όπως προκύπτει και από τους σύντομους χαιρε
τισμούς γνωστν παραγόντων της αγοράς στο πρόσφατο
διαδικτυακό συνέδριο της Mega Brokers.
Ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικν Εταιρειν Ελλάδος
και διευθύνων σύμβουλος της Εurolife Αλέξανδρος Σρη γεωργίου τόνισε πως <μπροστά μας βρίσκεται μια μεγάλη
ευκαιρίαΟι ασφάλειες έχουν ξεχωρίσει ως αγαθό απαο
αίτητο για την οικογένεια και την επιχείρηση, με τους
Έλληνες να είναι επικίνδυνα ανασφάλιστοι.
Στο χρονοδιάγραμμα και στα
ποσά της Επιστρεπτέας Προ
καταβολής αναφέρθημε στη
Βουλή ο υφυπουργός Οικονομικν Απόστολος Βεσυρόπου
λος . Όπως είπε , από την Επι στρεπτέα Προκαταβολή η
συνολική ένεση ρευστότητας
θα αγγίζει τα 3 δισεκατο μμύ ρια ευρ το πρτο τετράμηνο
της φετινής χρονιάς. Και συνολικά το ποσό αυτό φτάνει τα
8,5 δισεκατο μμύρ ια από την
αρχή της κρίσης.
Στάκούρας: Στήρξη σε
ακονομία, Χονονία με 30 διο. ευpό
Με βάση το χρονοδιάγραμμα,
θα γίνει πρτα η υποβολή
αιτήσεων για την Επιστρεπτέα.
Προκαταβολή του
ρίου. Θα ακολουθήσει ένας
ακόμα <αύκλος με δημοσιονομικό κόστος ενός δισεκατομμυρίου ευρ , που
αφορά στην απλεια εσόδων
του πρτου τριμήνου του
έτους. Η καταβολή αυτν των
χρημάτων α γίνει εντός του
Απριλίου.
Ο υφυπουργός παρουσίασε τα
ποσά που θα δοθούν , κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον
κλάδο της εστίασης. Όπως
σημείωσε ειδικά
συγκεκριμένο
καττερο ύψος της ενίσχυσης
είναι 1.000 ευρ για επιχείρηση που δεν έχει εργαζόμενους
και κλιμακνεται μέχρι τις
8.000 ευρ για επιχειρήσεις
με πάνω από 20 εργαζόμενοΤΕΛ.
ΙανουαΔΕΗ: Υπερδιπλασιάζει την
τιμή-στόχο η Eurox
Αγνοια , τόσο της ελληνικής , ευρωταϊκής και διεθνούς πραγματικότητας και των δημοσιονομικν δυνατοτήτων και ταμειακν περιθωρίων της χρας , όσο
και εμμονή σε ανεύθυνες πολιτικές , κατολογίζει στα
κόμματα της αντπολίτευσης ο υπουργός Οικονομκν , Χρήστος Σταϊκούρας , με αφορμή τις ανακοινσεις τους για το πακέτο των μέτρων που εξήν
γειλε σήμερα.Ο υπουργός υπεραμύνεται της χυβερνητικής πολιτικής , αναρέροντας ότι στηρίζει την
ελληνική οικονομία και κοινωνία για την αντιμεττιση των οικονομικν συνεπειν της υγειονομικής
χρίσης έναν χρόνο μετά την εμφάνισή της, με πόρους
που στο τέλος Μαρτίου θα αγγίζουν τα 30 δισ. ευρ .
Νέα, κατά πολύ υψηλότερη σημεινει ότι οι προστάθτμή-στόχο για τη μετοχή ειες αναδιάρθρωσης ήδη
της ΔΕΗΛΕΗ-0,80%, στα
13 από 5,5 ευρ δίνει η
Euroxx σε έχθεσή της στην
οποία διατηρεί τη σύσταση ευρ στο εννεάμηνο, από
οverweight.
Σημεινεται ότι ο τίτλος
της ΔΕΗΔΕΗ-0,80% δια - Παράλληλα , η
πραγματεύ εται στα 7,5 προβλέτει μέση ετήσια
ευρ περίτου σήμερα στο
ταμπλό , με τη χρηματιστηριακή να δίνει περιθριο βελτιωμένη ορατότητα και
ανόδου 73%.
αποδίδουν, με τα ΕΒΙTDA
της επιχείρησης να ανακάμπτουν στα 696 εκατ.
μόλις 97 εκατ. στο εννεάμ
ηνο του 2019.
Euroxx
κλάδο,
αύξηση των ΕΒΙΤDA κατά
36,3% ως το 2023, με
παρά την απλεια μεριδίων αγοράς.
χρηματιστηριακή
Created by Universal Document Converter