Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Βιοίατρική: Πρόγνωση γονιδιακού κινδύνου για πρτη φορά στην Ελλάδα
>>> ΤΕΛ.
0ΙΚΟΝΟΜΙΚ .
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5912 Τετάρτη 10.02.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ - Πλομονοίας (Γλάδστων ος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Έναρξη
ατομικής
επιχείρησης
με ένα κλικ!
Interamerican:
>>> ελ.
Intralot:
>>> ελ
Η Anytime δημοφιλέστερο brand
ασφάλισης αυτοκινήτου
Πούλησε τομερίδιό της στην Intralot de
Peru έναντι $21 εκατ.
ΗGra RνiK Κα χΧίτο
ψηφιακοποίηση
ιδιαίτερα χρονο βόρας διαδι
κασίας έναρξης ατομικής
επιχείρησης , που θα δσει
ανάσα σε χιλιάδες νέους
επαγγελιματίες, απασχόλησε
τους υπουργούς Ψηφιακής
Κυριάκο
Πιερραχέκη και Ανάπτυξης
και Επενδύσεων Άδωνι ΓεωΔιακυβέρνησης
ογιάδη .
Όπως έγραψε στο twitter ο κ.
Περρεκάκης: Στη σημερινή
σύσκεψη με τον υπου ργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνι Γεωργιάδη συζητήσα
με για την ηλεχτρονική
σύσταση ατομικής επιχείρησης που υλοποιούν τα δύο
υπουργεία. Ψηφιοποιούμε
και απλατοιούμε τις διαδικασίες , ενδυναμνουμε τους
επαγγελματίες .
Mytilineos
010110011
00001
011001Ο
000001
|1001
000 101
010017
Δυοέγια αποθήκενοης εέργειας
Από την πλευρά του ο κ. Γεω
ργιάδης έγραψε ότι συμμε
τείχε σε τηλεδιάσκεψη του
υπουργείου Ψηφιακής Διαχυβέρνησης με θέμα τις μεταρρυθμίσεις του Ψηφιακού
χρου άπου και αναφέρθημε
στα οφέλη του Ψηφιακού
μετασχηματισμού στο επιχει ρείν κατά τη διάρκεια της
πανδημίας
Η ΜΥΤILINEO S μέσω τος Μεταφοράς Ενέργειας
της Ιταλίας.Ειδικότερα, η
MYTILINEOS ανέλαβε
δύο συμβάσεις και συγκε(RSD) απέκτη σε συνολική κριμένα στη Νότια Ιταλία
( Μποίντιζι 20 MW) και
στη Σαρδηνία (Σάσαρι 6
MW) . Παράλληλα, θα
Energy συμμετέχει στην εγιατάηλεκτροχημικν
συστημάτων αποθήκευσης
ενέργειας κοντά στους
για λογαριασμό της Terna , υποσταθμούς του Δικτύου
Τομέα Ανάπτυξης
Ανανεσιμων Πηγν και
Αποθήκευσης Ενέργειας
χωρητικότητα 26 MW
δύο συστή ματα αποθήκευσης ενέργειας με μπατα( Battery
Storage Syste m - BESS) με
σκοπό την παροχή υπηρεH Gizelis Robotia συνεισφέρει ενεργά στην τεχνολογική ενδυνάμωση της Ελληνικής βιομηχανίας με σύγχρονα ρομποτικά συστή
ματα και εφαρμογές . Στην εποχή του Industry 4.0 και του Smart
Manufacturing εισήλθε πλέον ο συνεργάτης μας και ελληνική
εταιρία κατασκευής ηλιακν θερμοσιφνων Calpak Το εργοστάσιο της είναι το 1ο έξυπνο πλήρως αυτοματοποιημένο- εργοστάσιο της εταιρίας και ένα από τα ελάχιστα  στη
χρα μας .
Όπως χαροχτηριστικά ανέφ
ερε συζήτη σαν για την Ψηφ
ιοποίηση της διαδικασίας
έναρξης ετομικής επιχείρ
σης με στόχο την ενίσχυση της
επιχειρηματΙκότητας εν μέσω
πανδημία.
σταση
σιν δικτύου Fast Reserve
του Διαχειριστή Συστήματου Διαχειριστή.
H Gizelis Robotics είναι ο
βασικός συνεργάτης της μένα συστήματα robots και
εταιρίας στην υλοποίηση του
οράματος της
βαθμίσει την παραγωγική
της μονάδα . Τα ολοκληρωΗ συνάντηση με τον κ. Πιεροεκάκη, έγινε παρουσία του
αναπληρωτή υπουργού Νίκου
Παταθανάση και του γενικού
γραμματέα Εμπορίου κι
Προστασίας Κατανελωτή
Παναγιτη Σταμπουλίδη.
cobots που εγκατέστη σε η
Gizelis Robotics ,
ανα ΤΕΛ.
ΜΥΤILINEOS
Created by Universal Document Converter