Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΕΤΑΡΤΗ

10

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2021

Χρόνος 20ός / Αριθµ. φύλλου 5653

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΠΡΩΙΝΕΣ ΩΡΕΣ Η ΤΗΛΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ

ΠΕ∆ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ:
ΟΧΙ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Nαι στην
εκλογή από
την Α’ Κυριακή
ΣΕΛ. 8

ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ

Κινητοποιήσεις
στις φυλακές
ΣΕΛ. 7

Μαθήµατα... µε
νέο πρόγραµµα

ΟΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

Χειρόγραφη...
ταλαιπωρία

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 10

EΝΩ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΕ ΝΕΟ ΡΕΚΟΡ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ ΜΕ 97 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ (ΤΑ 90 ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ)

Θωράκιση

µε 387 κλίνες στα νοσοκοµεία
ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΣΑ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΗ

ΠΓΝΠ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ»
∆ΩΡΕΑ ΣΚΕΑΝΑ
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

Η προσφορά
σε… κίνηση!
ΣΕΛ. 8

245 στην Κλινική Ενηλίκων
24 στη ΜΕΘ Κορωνοϊού
20 στην Παιδιατρική Κλινική

Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΝΕΟ ΛΟΚΝΤΑΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΑΠΟ ΑΥΡΙΟ

ΓΝΠ «ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ»

«Να τηρήσουµε τα µέτρα
και θα νικήσουµε»

89 στην Κλινική Ενηλίκων
9 στην ΜΕΘ Κορωνοϊού

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 3
ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ
(11 π.µ.) ΣΤΗΝ ΠΛ. ΟΛΓΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΠΑΤΡΑΣ

Τα νέα
δροµολόγια
ΣΕΛ. 2

«Παραδίδουµε
µε πόνο ψυχής
τα κλειδιά µας»
-Ο ΝΕΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑ
ΣΕΛ. 21-26

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ «ΠΕΡΑΣΕ» ΑΠΟ ΤΗ ΡΟ∆Ο ΜΕ 73-68

Κολοσσιαία πρόκριση!
n ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟΝ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΝΙΚΗΤΗ ΠΑΟΚ-ΗΡΑΚΛΗ

ΣΕΛ. 11