Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

10oC, 14:00

17oC, 20:00

16oC - Υγρασία 76%-100% - Άνεμοι: Ν-NΑ 2-5μπ. Ανατολή ηλίου: 07:39 - Δύση ηλίου: 18:10

€0.80

¸íá ìßëé áêüìá, áñêåß íá ìçí åßíáé ôï... ðñÜóéíï!

Υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός τη ραγδαία αύξηση
των εμβολιασμών. Η επάρκεια των εμβολίων έχει
μια αντικειμενική διάσταση και μια διαχειριστική. Τα επιλεκτικά φαινόμενα που είδαν και ‘δω το φως της δημοσιότητας ωχριούν μπροστά
στην αφερεγγυότητα που επέδειξε για μια ακόμα φορά η Ε.Ε. να τακτοποιήσει τους όρους του παιχνιδιού. Ενώ βεβαίως πάντα υπάρχει και
η παγκόσμια ανισομετρία, που διακρίνει και σ’ αυτήν την περίπτωση τους λαούς σε πατρίκιους και πληβείους. Το αντικειμενικόν του πράγματος οφείλεται στην αδυναμία του συστήματος να μπορέσει ξαφνικά να τροφοδοτήσει με δισ. δόσεις τους κατοίκους του πλανήτη. 3»

Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5293

ΕΝΩ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΘΟΛΙΚΟ LOCKDOWN

ÊáìðáíÜêé êáé óôá ìÝñç ìáò
Ôñßá íÝá êñïýóìáôá
óôçí ÊÝñêõñá,
17 óôá ÃéÜííåíá

Êáéíïýñãéá ðáñôßäá åìâïëßùí;

Στο τηλεοπτικό του μήνυμα ο
Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε αυξημένα μέτρα στην Αττική από την Πέμπτη έως τις 28
Φεβρουαρίου. Τόνισε ότι «στο
δίμηνο που ακολουθεί η βεντάλια των περιορισμών ενδεχομένως θα ανοίγει και θα κλείνει ανάλογα με τα επίπεδα του συναγερμού. Από μας εξαρτάται τι θα
συμβαίνει κάθε φορά. Όμως είναι και το τελευταίο μίλι προς
την ελευθερία».
ΣΕΛΙΔΑ

4&6»

Êñïýóìá
óå ìáèÞôñéá
ôïõ Ãõìíáóßïõ
áíáóôáôþíåé
ôïõò ËéáðÜäåò 6»
¹ñèå (9/2) óôçí ÊÝñêõñá,
ôï ïëïêáßíïõñãéï Airbus ôçò SKY express 5»

Μαζί με το ρεπορτάζ για το airbus της
Sky express, ο φωτορεπόρτερ είδε και
τα ψυγειάκια που κουβαλούσε ο πυροσβέστης, όπως και πριν τέσσερις εβδομάδες όταν έφτασε το εμβόλιο για τον
κορονοϊό στην Κέρκυρα. ΦΩΤΟ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ïé åðé÷åéñÞóåéò
Åóôßáóçò
ðáñáäßäïõí
ôá êëåéäéÜ ôïõò
óôïí ðåæüäñïìï
ÓáñëÞò, Êáëïýäçò
ìáæß ãéá
ôçí óùôçñßá
ôïõ Åñçìßôç 7»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα