Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Παραμένει
σε αυστηρό
lockdown,
στις κόκκινες
περιοχές o
δήμος Εορδαίας

σελ ~ 24

Λάζαρος
Μαλούτας:
Κατασκευή ενός
νέου νοσοκομείου
στην περιοχή
μας που θα
συμπληρώσει
τα κενά στην
υγειονομική
περίθαλψη των
πολιτών της
Δυτ. Μακεδονίας

σελ ~ 5

Πρόστιμο 5.000
ευρώ σε ιδιοκτήτη
καφέ στη Δυτική
Μακεδονία

σελ ~ 3

Σερβίων και
Κοζάνης Παύλος:
Βάλτε μάσκες,
τηρήστε αποστάσεις,
κινδυνεύουμε

σελ ~ 24

Από το Μαμάτσειο
ανιχνεύτηκαν και τα 16
κρούσματα της βρετανικής
μετάλλαξης του κορωνοϊού

σελ ~ 2

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7403

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Ο Χώρος Αποβλήτων στην
Καρδιά Πτολεμαΐδας και πάλι
στο προσκήνιο - Τρενάρεται η
συζήτηση για τα ΜΑΒΕ στο Ζιδάνι
σελ ~ 3

Γιώργος Κασαπίδης:
Δεν θέλουμε να γίνουμε ένα
απέραντο γυαλί - Γιάννης
Χαραλαμπίδης: «Βεβαίωση
χορήγησης παραγωγού θα
χορηγήσει η ΡΑΕ για τα πλωτά
στη λίμνη Πολυφύτου»

σελ ~ 24

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 3

Θόδωρος Καρυπίδης: Δεν
προβλεπόταν να πάρει αέριο
η Δυτική Μακεδονία, αλλάξαμε
διακρατικές συμφωνίες , δεν
δώσαμε έμφαση προτεραιότητας
για να στηρίζουμε ταυτόχρονα
τις λιγνιτικές μονάδες…