Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Με φόρο 4,5% οι νέες ατομικές επιχειρήσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΙΟΡΙΚΗ
9 771234
567119
Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 / τιμή: 1,30 ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡ ΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
Έτος: 960 . Αριθμός φύλλου: 27.442
SSCOPIS Με φόρο 4,5% οινέες
ατομικές επιχειρήσεις
υ Security Services
210-8 07ο 42
229 50- 367 Ο
WWW.SCORPIOS-SECURITY. GR
Κηφισιά-Ωρωπός-Οινόφυτα-θεσσαλονίκη
Με στοχευμένα κριτήρια
οι αναστολές συμβάσεων
Με το σύστημα της Προαναγγελίας προχωρούν
Πλέον αυο
οι αναστολές συμβάσεων εντός
Ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστς θα ισχύσει στις
φετινές δηλσεις εισοδήματος
για τους νέους μικρομεσαίους
επιχειρηματίες και ελεύθερους
επαγγελματίες αλλά και για χ λιάδες αγρότες. Σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως αυτές τρο- δεν υπερβαίνουν τα 10.000 ευρ. Επιπλέον, η μεί - συνδυασμός δύο διατάξε ων: a) της παρ. 2 του
ΠΟΠοιήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2019 με τον .
4646/2019 , τα καθαρά εισοδήματα που αποκτούν
οινέοι εμποροβιοτέχνες και ελεύΦεβρουαρίου, σε μια Προσπάθεια να
περιοριστεί n καταστρατήγηση του μέτρου και
να υπάρξει καλύτερη στόχευση. Στο πλαίσιο
αυτό, υπάρχουν σκέψεις για πιο σφιχτές,
εξατομικευμένες προϋποθέσεις, όπως για
Παράδειγμα ένα σύστημα ένταξης με βάση τη
μείωση τζρου κάθε επιχείρησης.
και ενισχύσεις, εφόσον τα Ποσά τους μαζί με τυχόν
θεροι επαγγελματίες κατά τα τρία εισοδήματα από Πωλήσεις γεωργικν Προϊόντων
δεν υπερβαίνουν τα 10.000 ευρ . Ειδικότερα, για
τους φορολογούμενους με ατομικές επιχειρήσεις
Που κατά τη διάρκεια του 2020δεν είχαν συμπλησυντελεστή φόρου , της τάξεως ρσει τρία έτη από την έναρξη των επιχειρηματικν
δραστηριοτήτων τους, ισχύει φέτος ένας ευνοϊκός
Μείωση συντελεστή
φόρου για αγροτικές
ενισχύσεις
Πρτα χρόνια άσκησης των δραστηριοτήτων τους φορολογούνται
Πλέον με έναν εξαιρετικά χαμηλό
του 4,5% , εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους
ωση του ελάχιστου συντελεστήφόρου από το 22%
άρθρου 29 του ισχύοντος ΚΦΕ και β ) της Παρ. 1
-ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
στο 9% θα ισχύσει και για τις αγροτικές επιδοτήσεις του άρθρου 6 του ν. 4646/2020. σελ 5
-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 28/2
ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ
Οι 70 τρόποι διαφυγής
από τα τεικμήρια
-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΘΕΑΤΡΑ
ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Για τις φετινές φορολογικές δηλσεις
Μορατόριουμ
Προβληματισμό δημιουργούν
οι μεγάλες δόσεις
Τα μορατόριουμ, ο μεγάλος Πονοκέφαλος των
ελληνικν τραπεζν, δείχνουν να αποτελούν
ένα θέμα Που εξελίσσεται μάλλον ευνοϊά,
όπως τουλάχιστον εκτιμούν οι τράπεζες. Τα
ιστωτικά ιδρύματα θα έχουν ολοκληρωμένη
εικόνα τον Μάρτιο που φαίνεται να λήγει το
μέτρο των αναστολν. Στον πάγο ή με
προϊόντα step up κινούνται τα μορατόριουμ
της εστίασης και του τουρισμού. σελ . 6
Έως και 70 διαφορετικές κατηγορίες τακτικν εσόδων, εκτάκτων οικονομικν ενισχύσεων,
επιδομάτων, Παροχν και εισοδημάτων Που εισέπραξαν το 2020
μΠορούν να αξιοποιήσουν οι φο
ρολογούμενοι κατά τη συμπλήρωση των φετινν φορολογικν
δηλσεων για να καλύψουν Πρό
οθετες διαφορές φορολογητέου
εισοδήματος Που μΠορεί να προ
κύψουν από την εφαρμογή των
τεκμηρίων διαβίωσης και απόκησης Περιουσιακν στοιχείων.
Στις 70 αυτές κατηγορίες περ
λαμβάνονται φέτος όλες οι έκτακτες αποζημισεις και οικονο
μικές ενισχύσεις Που λαβαν οι
φορολογούμενοι από το κράτος
το 2020, στο Πλαίσιο εφαρμογής
των Προγραμμάτων οικονομικής
στήριξης για την αντιμετπιση
της Πανδημίας του κορονοίού.
Περιλαμβάνονται επίσης Ποσά
Που θεωρούνται εισοδήματα
αλλά απαλλάσσονται από τον φό
ροεισοδήματος ή φορολογούνται
αυτοτελς στην Πηγή, καθς και
ορισμένα άλλα Ποσά απαλλασσόμενα και από τονφόρο εισοδήματος και από τmv ειδική εισφορά αλληλεγγύης. σελ.4
Καταστατικόόχ της Λαγκάρντσε διαγραφή χρέους
Η Κριστίν Λαγκάρντ απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο για τη διαγραφή δημοσίου χρέους λόγω της
Πανδημίας . Απαντντας στο αίτημα Που ετέθη από 100 οικονομολόγους, Που ζίτησαν να
απαλλαγούν οι οικονομίες από τα βάρη που ανέλαβαν εν μέσω της πανδημίας, η Λαγκάρντ είπε
(Η ακύρωση αυτού του χρέους είναι αδιανόητη. Θα ήταν Παράβαση της ευρωπαϊκής συνθήκης
Που απαγορεύει ρητά τη νομισματική χρηματοδότηση κρατν, σελ . 6
Κτηματαγορά
ΑΓΟΡΑ ΠΟΛΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ >14
Κρίσιμη
εβδομάδα
για ανάσχεση
της πανδημίας
Σύγχυση
και ανασφάλεια
στο εμπόριο
Οι εμβολιασμοί
θα κρίνουν
την Πορεία
του τουρισμού
ΣΤΑΠΡΟΤΥΠΑ ΤΩΝ ΕΛΤΑ
HANΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
Ελληνικό μάρμαρο
ΔΥΣΟΙΩΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ
ΠΑΤΟ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
Διπλός Πονοκέφαλος
Θολός Παραμένει ο ορίζοντας
Εκτιμήσεις στελεχν
Εxecutive
Κρίσιμη θεωρείται από τους επστήμονες η εβδομάδα για την ανάσχεση της πανδημίας, καθς αν
συνεχιστούν τα υψηλά νούμερα
θα εισηγηθούν ακόμα πιο αυστη
ρά μέτρα . Μεγάλο Πονοκέφαλο
για τους ειδικούς αποτελούν οι
μεταλλάξεις αλλά και η αύξηση
εισαγωγν και διασωληνωμένων
στα νοσοκομεία. σελ3
Σύγχυση και ανασφάλεια στον εμπορικό- επχειρηματικό κόσμο επανέφεραν τα νέα μέτρα για τον ΠΕ
ριορισμό της πανδημίας, καθς με τn μέθοδο ακορ.
τεόν, τονίζουν , δεν μπορεί να λειτουργήσει σε ένα
φυσιολογικό Πλαίσιοn αγορά. Είναι ίσως από τις
λίγες χρονικές Περιόδους των τελευταίων δεκαετιν
Που ο οικονομικός ορίζοντας είναι τόσο θολός και
ομικλδης. Με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους θα
λειτουργούν τα εμπορικά καταστήματα και τα κατα
στήματα τροφίμων. σελ. 23
Μέχρι στιγμής οι τουριστικές
κρατήσεις είναι σε εξαιρετικά
χαμηλά επίπεδα, όμως στελέχη
της τουριστικής αγοράς επεσή μαναν στm (N) ότι σε περίπτωση
Που οι εμβολιασμοί Προχωρή
σουν βάσει χρονοδιαγραμμάτων,
τότε καθοριστικό ρόλο θα Παί
ξουν φέτος οι κρατήσεις της τε
λευταίας στιγμής. σελ. 13
σελ.11
ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ >16
Bulkcarriers
Σενέοχαμηλό
το Παγκόσμιο
βιβλίο
Παραγγελιν
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ GAMESTOP
ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑXΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ
ΒΑΡΥΤΑΤΗΣ ΝΟΣΟΥ;

Τελευταία νέα από την εφημερίδα