Πρωτοσέλιδο Ημερήσια Τοπική:Recognized text:
Κάθε μέρα στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
Σήμερα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΤΑΙ
ΣΕΛΙΑΕΣ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ skywalker
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΟΠΙΚΗ
[email protected] ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΜΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη
Κωδικός 8711
Hellenic Po
Ετος: 9ο-Εγνατία 64-Τηλ. 2310 240 652-FAX : 2310 242 778 ΤΦ . 1E-Αρ.Φύλλου: 1937 Σάββατο 6 Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021
Δήμος Παύλου Ηελά
Τέσσερα νέα αWebinars
Υγείας εν μέσω
Πανδημίαςν
>>>> 4η
ΕΣΘκΖητάμε την
προσοχή της αγοράς
για να ξεπεράσουμε
την πανδημίαυ
Εππροτή Ισότητας
Δήμου Χαλκηδόνος: Οι
μελλοντικές δράσεις
απασχόλησαν την πρτη
συνάντηση των μελν της
>>>> 5η
Έτοιμο στα τέλη Φεβρουαρίου το εμ βολιαστικό κέντρο της ΔΕΘ
>>>> 6η
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 19 & DΠTH ΚΤΣΑΡΗ
ΣΥΚΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΗΝΙΚΗΣ
γραφείο 33τ.μ. επί της
οδού Εγνατία 64
και Βενιζίλου
( 2ος όροφος) κατάλληλο
για γιατρούς, λογιστές ,
δικηγόρους κ.ΤΑ.
Πληρ. Τηλ. 6944 32461
2316 018 019
Μπογιές στο κτίριο όπου στεγά- μπογιές έξω από το κτήριο όπου
ζεται η Περιφερειακή Διεύθυνση | στεγάζεται
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ- | Διεύθυνση Εκπαίδευσης και
μιας Εκπαίδευσης Κεντρικής |στον 1ο όροφο όπου είναι και τα
Μακεδονίας , στη Λεωφόρο Γεω - γραφεία της, όπως μεταδίδει η
ργικής Σχολής, στη Θεσσα- ΕΡT.
λονίκη,
άγνωστοι Σύμφωνα με πληροφ - Αστυνομίας αλλά οι δράστες
ορίες, άγνωστοι πέταξαν μαύρες | είχαν διαφύγει .
Περιφερειακή
Β977 298 697
tharinik13Qumail.com
Στο σημείο έσπευσαν
Ελληνικής
πέταξαν | δυνάμεις
ΝΙΚΟΣ
ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
Created by Universal Document Converter