Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Εοπήτης- Ειδτς Δευθυτής ΒΑΕ ΣΕΡΒΑ . Eιg 55 A φίλυi18% Τιή Ο0 ευμ ήπο υματή 67 Φεμαρίν 201
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΕΜΕΝΟΣ Ο ΑΛ. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗE ΜΕΤΑ ΤΗΜ ΝΕΜΕΗ
ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ
ΣΤΗΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝ
ΗΡΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ
του για την νοντας napaληλα των θεtικν κρου .
θετικν κρουσμάτων και ειδικά σε όοους έ- λατήσεις nou γίνο
χουν συγενικά ή φι. νται διαπιστνουμε
στνεται uς τελευταί λικά tους πρόoωna ότι όλα αυτά nροέρες ημέρες κυρίως nou νοσηλεύονται o χοντα, ano ανθρm .
στην Π.Ε . Ιωaννίνων, νοοοκομεία να τη- να λάθη.
| Παρά την Πανδημία Ποτέ δεν ανακόπηκε η θηση|
Που είχε δοθεί στις μεταρρυθμίσεις
Στο Δήμο Πρέβεζας...
Οκτακόσια χρόνια Πίσω!!
Η όλη αντίληψη για τα ζα
| Aτίpειε ο Κ. Ματοτάχηις μιλτας στο πλaίοιο τον στεδρίου Επιορε 2021
| ο κυριάκος Μητοοτάκης έnαβε μέρος σε δια |
Ιδικτυακή υξήτηση στο nλaioo του συνεδρίου
|Γ Εurope
|paλnς του τμήματος διεθνν ειδήσεων της εφn
Ιουμμετείχε και ο Τόμας Έντερς , Πρόεδρος του
I Γερμανικού Συμβουλίου Εξωτερικής neλitικnς
βουλος της AirDus.
Ανακοίνωση για τους φετινούς εορτασμούς
Του Πολιούχου Αγ. Χαράλαμπους
Από τη Μητρόπολη Πρέβεζας
Καλείται να δσεις λύσεις
στα δύσκολα.
Ανακοίνωση εξ .
κρουσμάτων κορωνοίού έχει ταρακου.
δωσε η Μητρόnο
τους φετινούς εορτου Πολάμπου Στην αση, ο π0101 oκέφτονται Πς θα ανακόΨουν την εξάηλωση της nανδημίας στη
ρονται τα εξής:
χρα μας nou φαίνεται να naipvει ανο-