Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

8

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

2021

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 49ος / Αριθµ. φύλλου 2580

Τα

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ Η ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΗ «Γ

ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΟ ΝΑΣΟΠΟΥΛΟ

3 Ο «Αγ. Ανδρέας»
και οι άναρθρες
κραυγές
3 ΟΑΕ∆: Υπηρεσίες
που αξίζουν
«µπράβο»
ΣΕΛ. 8-9

ΑΛΑΛΟΥΜ ΜΕ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ
ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ

Τους
εκ(παιδεύει)
το Υπουργείο
∆ΑΣΚΑΛΟΙ: ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
ΜΕ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ
ΣΕΛ. 4

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ ΣΤΗ «Γ»:
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

«Να γίνει θεσµός
πιο προσιτός»!
ΣΕΛ. 10

∆εν άντεξε
στη µάχη
µε τον «εχθρό»
«ΕΦΥΓΕ» ΣΤΑ 57 ΤΟΥ, ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

«Η ζωή µου
µε τον
καρκίνο»
ΣΕΛ. 12

ΣΕΛ. 2

ΡΑΓ∆ΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Αντέχει ο ιός

και µας απειλεί
n ΤΙ ∆ΕΙΧΝΟΥΝ

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΙΑ ∆ΙΑΣΠΟΡΑ
ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΥΣ
∆ΗΜΟΥΣ
n ΧΑΜΟΓΕΛΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ 9ΧΡΟΝΟ
ΜΑΡΙΟ, ΠΟΥ
ΒΓΗΚΕ
ΑΠΟ ΤΗ Μ.Ε.Θ.

ΜΑΡΑΓ
Ι
Α
Κ
Ο
Γ
Ω
Γ
Ο
Π
Α
Η
Σ
ΕΙΑ, ΕΚΚΛΗ
Μ
Ο
Κ
Ο
Σ
Ο
Ν
Α
Τ
Σ
0
6
ΕΤΡΩΝ
ΠΑΝΩ ΑΠΟ
ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Μ

ΚΟ

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΣΤΗ «Γ»

«Κίνδυνος η µεταλλαγή
του ιού σε φονικό»
ΣΕΛ. 3, 5, 11

ΚΑΡΥΑ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΟΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΘΕΟ∆. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

Τους παρασύρει
το ρέµα...

«Για τον Χριστό
και την Ελλάδα»
ΣΕΛ. 16

ΣΕΛ. 13

ΣΕΛ. 23-33

Ο ΙΩΝΙΚΟΣ «ΠΕΡΑΣΕ» ΜΕ 0-1 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΥΙΑ

Παναχαϊκή: Σοκ στο 98’
ΣΟ ΒΑΡΑ ΠΑ ΡΑ ΠΟΝ Α ΤΩ Ν «Κ ΟΚ ΚΙ ΝΟΜ ΑΥ ΡΩΝ » Γ ΙΑ Τ Η ∆ΙΑ ΙΤΗ ΣΙΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΑΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ
ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ

«Τονωτική ένεση»
µε 36 µόνιµους
γιατρούς