Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27724
www.dimoprasion.gr
email:[email protected] dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τι μή 0,60 ΕΥΡΩ
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 Πρόταση
οικονομολόγων
για διαγραφή
χρεν των κρατν
Νέα μέτρα στήριξης της εστία σης
εξήγγειλε ο πρωθυπουργός
στην ΕΚΤ
Προβληματι σμός και ανη συχία στον κλάδο
Περισσότεροι από 100 οικονο μολόγοι
είχε με επαγγελματίες του
κλάδου της εστίασης.
ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
σύμφωνα με πληροφορίες, αναχοίνωσε μεταξύ άλλων ότι e
χει έρθει η ρα να συνεργαστούμε ακόμα πιο στενά , για
να στηρίξουμε ειδικά τον κλάδο της εστίασης. Θα ήθελα ,
λοιπόν, να μοιραστ μαζί σας
κάποια ακόμα δέσμη μέτρων
για το επόμενο διάστη μα, όπου
πιστεύω ότι θα ανακουφίσει όχι μόνο τον κλάδο της εστίασης, αλλά σίγουρα και τον κλάδο της εστίασης . Το πρτο μέτρο είναι ότι διατηρείται και
για τον Μάρτιο η πλήρης απαλλαγή από την καταβολή ενοικίων για τα καταστήματά
σας . Δεύτερον , το μισθολογικό
κόστος θα παραμείνει μηδενικό , χαθς οι εργαζόμενοι σε αναστολή θα εξακολουθούν να αποζημινονται από την πολιτεία. Τρίτον , διατηρείται ο με ιωμένος ΦΠΑ σε καφέ και μη
αλκοολούχα ποτά έως τις 30 Σεπτεμβρίου
του 2021. Θα επε κταθεί και στις μεταφοαπευθύνουν έκκληση να διαγραφούν τα
δημόσια χρέη που διακρατά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚT) , στε να
διευκολυνθεί η κοινωνική και οικολογική
ανοικοδόμη ση μετά την πανδημία της
Covid-19.
Εν το δημόσιο χρέος αυξήθηκε πάρα
πολύ για να προστατευθούν τα νοικοχυριά χαι οι επιχειρήσεις , cοι πολίτες ανακαλύπτουν, ορισμένοι με τρόμο , πως σχεδόν το 25% του ευρωπαϊκού δη μόσιου
χρέους το διακρατά η χεντριχή τράπεζά
τους , ανα φέρουν αυτοί οι οικονο μολόγοι
σε άρθρο τους που δημοσιεύεται από εννέα ευρωΑναλογικότερες
χρεσεις στα
διόδια
ανακοίνωσε ο Κ.
Καραμανλής
νς, είναι ένας κρίσι μος κλάδος και ως
προς την απασχόληση και ως προς την
ανταγωνιστικότητα και ως προς την
προβολή της χρας στο εξωτερικό, διότι
συνδέεται άμεσα με το τουριστικό μας
προϊόν , ανέφερε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητ σοτάκης, σε συζήτηση που
<Η κυβέρνη ση στηρίζει την υγιή επιχειρηματικότητα. Τη στήριζε πριν χτυπήσει η πανδημία, τη στηρίζει κατά τη
διάρκεια της πανδημίας, θα τη στηρίξει
και όταν με το καλό αφήσουμε πίσω μας
την πανδημία. Και η εστίαση, προφα Τη διαβεβαίωση ότι θα εφαρμοστεί ένα δίκαιο αναλογικό σύστημα χρέωσης
των διοδίων έδωσε, από το βήμα της
Βουλής , ο υπουργός Υποδομν και Μεταφορν, Κστας Καραμανλής. Δεσμευθήκαμε για δίκαιη χρέω ση των διοδίων
με βάση την απόσταση και θα το κάνουμε πράξη, στε να διορθωθεί μια και καρές, στα θέατρα , στους κι
νηματογράφους, όταν αυτοί
Η αύξησn των εξαγωγν δεν μείωσε το έλλειμμα
του εμπορικού ισοζυγίου
και χρόνια. Είναι κοινωνικά δίκαιο και
πλέον αρχίςει να γίνεται πραγματικότη .
ταν, τόνισε χαρακτηριστικά .
Απαντντας σε επίκαιρη
ερτηση του βουλευτή του ΣΕΛΙΑ 3
Είναι το 11κό φορτίο κίνδυνος
μετάδοσης του κορονοϊού;
Μείωση 18,5% καταγράφηκε στο έλ λειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χρας στο σύνολο του 2020, μετά και τη νέ
α πτση κατά 10,8% τον περασμένο Δε κέμβριο, παρά την αύξηση της αξίας των
εξαγωγν τον συγκεκριμένο μήνα .
Ειδικότερα , από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν τα εξής:
Η συνολική αξία των εισαγωγν - αφ
ξεων ανήλθε στο πο σό των 4.439,8 εκατ.
ευρ τον μήνα , το 2020, έναντι 4.544,2 εκατ. ευρ τον ίδιο μήνα του 2019 , παρου
σιάζοντας μείωση 2,3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξη ση κατά 19,5 ε
κατ. ευρ ή 0,6% , εν τα πετρελαιοειδή
και τα πλοία παρουσίασε αύξηση χατά
31,7 εκατ. ευρ ή 1%.
Η συνολική αξία των εξαγωγν- απο στολν ανήλθε στο ποσό των 2.979,8 εκατ.
ευρ, έναντι 2.907,8 εκατ. ΕΛΑ ,
Γιατί τα εμβόλια
θα νικήσουν το
Η ποσότητα του κορονοϊού SARSCoV-2 στο σμα ενός ανθρπου , δηλαδή
το ικό φορτίο, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα- σημαντικότερο π.χ. από τον βήχα- για το κατά πόσο κάποιος θα μεταδσει τον ιό σε άλλους. Αυτό συμπέρανε
μία βρετανο- ισπανική επιστημονική .
ρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε ανθρπους διαγνωσμένους με τον ιό και στις
στενές επαφές τους.
Η μελέτη, σύμφωνα με την οποία cο κίν.
δυνος συμπτωματικής Covid-19 σχετίζεται
στενά με το ικό φορτίον, ενισχύει την πεποίθηση ότι τη μεγάλη <ζημιά) της μεταδοτικότητας την κάνουν μερικοί υπερμεταδοτικοί φορείς που έχουν μεγάλο ιικό
φορτίο του κο0ονοιού στον οργανισμό
lockdown
Να το καλό μου σενάριο για την πανδημία: με τα υπάρχοντα εμβόλια, θα μετατρέψουμε την Covid -19 σε μια ασθένεια ανάλογη με την εποχική γρίπη. Ο
ιός θα εξακολουθήσει να είναι γύρω μας
και να προσβάλλει ανθρπους. Μερικοί.
από αυτούς θα αρρωσταίνουν. Αλλά δεν
θα γεμίζουν τα νοσοκομεία και δεν θα έχουμε τρομακτικούς απολογισμούς θυμάτων. Και στο τέλος του 2021 θα επανέλθουμε σε μια μορφή κανονικότητας.
τους.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα
Μάικλ Μαρχς της Σχολής Δη
μόσιας Υγείας και Τροπικής ΕT 3
www.dimnoprasion.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα