Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΧΡΟΝΟΣ:48ος
ΧΡΦΝΙΚΑ
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλο ακαρνανίας
ΙΔΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή υιοθέτησε
την πρόταση Λιβανού
να παρατείνει τα
μέτρα στήριξης του
τομέα του οίνου
Ιαματικά λουτρά Μεσολογγίου: Ένας
ακόμη αναξιοποίητος πλούτος
αΗ λιμνοθάλασσα
είναι ο ζωτικός μας
Επιδίωξη του Υπουργείου Τουρισμού είναι η χάραξη ενός Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού για την ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας και Ευεξίας
-0 Πηλός της Αγίας Τριάδας ανακηρύχθηκε ος Ιαματικός Φυσικός Πόρος
φορίες λουομένων που είχαν έρθει που είναι η αναγκαία προϋπόθεση για
να εφαρμοσθεί ένα σχέδιο ανάδειξης
της λιμνοθάλασσας ως προορισμού ΙαΤου Αθ. Σπυρόπουλου
από όλη την χρα στα Ιαματικά αυτά
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου είναι λουτρά.
ένας πλούσιος Δήμος, με πολλές Επί Δημοτικής Αρχής Πρεβεζάνου, εάν ματικού Τουρισμού, χρειάζεται κατόπιν
πλουτοπαραγωγικές πηγές που όμως δεν κάνω λάθος) ανετέθη στο Πανεπιδεν τις αξιοποιεί επαρκς στε να στήμιο Πατρνημελέτη Ιαματικότητας με το περιβάλλον αφού πρόκειται για
δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και
να αυξηθείτο τοπικό
εισόδημα.
Μεταξύ των άλλων,
είναι και τα Ιαματικά
λουτρά , που κάθε
καλοκαίρι χιλιάδες
επισκέπτες κυρίως
από την ενδοχρα
του Νομού αλλά και
όλη την Ελλάδα και
το Εξωτερικό . έρκαι η δημιουργία υποδομν συμβατν
..ο..Σελίδα 8
των νερν και της λάστης της Αγίας περιοχή προστατευόμενη από διεθνείς
συμβάσεις
Επί Δημοτικής
Αρχής Καραπάνου έγιναν
οι απαραίτητες ενέργειες
..Σελίδα 7
000000000000000000ο.
90000000000000 0 0
συμβαίνουν
Άγιος Λάζαρος.
Το χειρότερο νεκροταφείο
και αναγνω'........Σείδα 8
ρίσθηκαν από
το Υπουργείο
Τουρισμού οι
ιδιότητες του
πηλού στον
το μπάνιο τους ή κάνουν χρήση των Τριάδας. Τότε έγιναν και στοιχειδεις πυθμένα της Αγίας Τριάδας ως Ιαμαλασπόλουτρων της Αγίας Τριάδας υποδομές για τους λουόμενους εκεί τικού φυσικού ΠόρουΕτσι το Μεσολόγι
της Κλείσοβας , στις Αλυκές καιντην Στην εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ και προστέθηκε στους προορισμούς