Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βριπής- Νικόλαος Καραθάνος 1951-1974* Βυκτήτρια - Εκδότρια Στανρίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' 1974)*
Αρ φύλλου 6880-12.287
0,50 ε
Δηλσεις του αντιπεριφερειάρχη
Δράμας στον Πρωινό Τύπο
αΠολλές γέφυρες στην
περιοχή του Ν. Δράμας
έχουν να ελεγχθούν και
να συντηρηθούν από
την κατασκεύη τους
Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΔ στον " Π.Τ."
Τι γίνεται με
Τις διακο πές
υδροδότησης
της ΔΕΥΑΔ
τις τελευταίες μέρες;
Τριήμερο εκπαιδευτικό
εργαστήριο
από το Φεστιβάλ
Ταινιν Μικρού
Βαλκανικό Πρωτάθλημα
Χάλκινο
μετάλλιο για
την Κ. Χαραλαμπίδου
του ΕΟΣ Δράμας
Μήκους Δράμας
Σύντομα θα έχουμε ανα κοιν σεις και υπογραφές .
Εκπλήξεις σε πολύ σύντομο χρονικό
Υπολείπονται ορισμένα έργα στα ασφαλτικά και πρασίνου
Στην κυκλοφορία από
την Κυριακή ο νέος κυκλικός διάστημα υπόσχεται ο αντιπεριφερειάρχης
κόμβος Ξηροποτά μου
Δράμας για το δρόμο Δράμας-Αμφίπολης
Στο 90% η μελέτη του κυκλικού κόμβου στην περιοχή της
ΣΟΦΤΕ
Οι υποσχέσεις του πρωθυπουργού και ο δρόμος E-65 που συνδέσει τη Λαμία
με την Εγνατία οδό
BULGARIΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΣΕΡΡΕΣ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Του Θανάση Πολυμένη
ρωθεί και αν όχι την Κυριακή 7 τρέχον-TΗΝ ΚΜΚΛΟΦΟΡΙΑ δίνεται πλέον τος , τότε τη Δευτέρα 8, ο κόμβος δνεται
πλέον στην κυκλοφορία για την ασφαλή
κός κόμβος Ξηροποτάμου . Το έργο διέλευση των οχημάτων κάθε είδους
Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημε μέρος του , και ήδη αυτές τις ημέρες γί - ρίδας, προς το παρόν υπολείτονται
ακόμα κάποια μικρά έργα , όπως στον
τομέα των ασφαλτικν , του πρασνου και
ότερα έργα οδικής κυκλοφορίας στη δυ - άλλα, τα οποία όμως αυτή την ρα δεν
τκή είσοδο-ξοδο της πόλης προς εμποδίζουν τη διέλευση των οχημάτων.
Το έργο κνείται μέσα στα ορσ θέντα
: από τη μελέτη και τη σύμβαση
μένα έχε δημοσεύσει ο-Πρωνός του εργολάβου, ο οποίος έχει την ευχέ
Τίπος-, ξεκίνησε να κατασκευάζεται στις ρεια να παραδσει το έργο μέχρι και το
0ΟΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ Π.Τ.
από αύριο Κυριακή , ο νέος κυκλιΤου Θανά ση Πολυμένη
τκοΠΟΣ μας δεν εναι να αμφισβητήσουμε τα λεγόμενα του πρωθυπουργού κ . Μητσοτάκη ούτε και θέμα της βελτίωσης του υφιστάμενου δρόμου . Προ
του υπουργού Υποδομν και Μεταφορν κ Καρa - ημερν όμως είδαμε να ανακοννεται ένα άλλο σημαν
μανλή. Στόχος των ρεπορτάζ που σχετίζονται με την κα- τικό έργο , αυτό της κατασκευής του Ε.65 , της Κεντρικής
τασκευή του νέου δρόμου Δράμας-Αμpίπαλης , αλλά Ελλάδας , ο οποίος μπαίνει πλέον σε τροχά ολοκλήρω
και του έργου της συντήρησης του υφιστάμενου δρό - σης , καθς δόθηκε λύση για το πολύπαο βόρεια τμήμα
μου , είναι να πέζουμε κα εμείς με τη σειρά μας , πpoς τη του, μήκους 70,5 χλιομέτρων και προύπολογισμού 442
δημιουργία των έργναυτν .
Λογκό είνα, η συχνή αναφορά στο σημαντικότερο για
το Νομό Δράμας οδικό έργο , να κουράζει τους αναγν αλλά και με την ταλία μέσω του Λμένα της Ηγουμενί
στες . Παρ όλα αυτά , όλα αυτά τα δημοσεύματα μέχρι τσας καθς και με τα Δυτικά Βαλκάνια και από εκεί με
σήμερα , θέλουμε να ηστεύουμε ότι έχουν ασκήσει έστω την κεντρεή και βόρεια Ευρπη Με την ολοκλήρωση
και μια μικρή πίεση για τη συνέχιση των έργων.
Μπορεί κάπαοι από εμάς να μην προλάβουμε ίσως να ρα και 30 λεπτά, αντί των δύο ωρν και 30 λεπτν , που
περπατήσουμε στον νέο δρόμο , παρ' όλα αυτά , είναι ση- απαιτούνται σήμερα
μαντικό να καταλάβουμε ότι κάποια στιγμή θα ξεκνήσει Στο σημείο αυτό , θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το
σίγουρα . Και αν ξεκνήσει έστω και ένα μικρό πρτο τμήμα Δράμας-Αμφίτολης θα είναι τμήμα του ευρω
τμήμα , τότε σίγουρα θα ολοκληρωθεί Δυστυχς , παϊκού δικτύου E61 , που θα συνδέσει τα σύνορα της
έχουμε συνηθίσει πα σ' αυτή τη χρα , η κατασκευή μεγάλων δρόμων να εναι μα ιστορία που αφορά αλάκλη της Καβάλας Επίσης ένα ακόμα σημαντικότατο έργο
ρες γενές
Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η Εγνατία οδός , η οποία Παπαδόπουλος: Σύντομα οι εξελίξεις .
μπορεί να έκανε χρόνια για α κατασκευαστεί , παρ' όλα
αυτά σήμερα όλοι καταλαβαίνουμε το πόσο ση μαντική ρειάρχης Δράμας κ . Παπαδόπουλος , προανήγγελε εξ
ήταν η κατασκευή του
Όλοι θυμόμαστε τις προεκλογικές υποσχέσεις του αυτή και υπενθυμίζοντάς του την υπόσχεση του πρωθυ
πρωθυπουργού κ . Μητοοτάκη , ο οποίος ενέτασσε την πουργού ότι σε 18 μήνες θα έχουμε ανακοινσες , ση
κατασκευή του οδικού δικτύου Δράμας-Μαυραλείκης μείωσε ότι είμαστε εντός χρονικν ορίων . Θα έχουμε
στα σημαντικότερα εθνικά έργα , καθς μα ολάκληρη σύντομα εξελίξεις και ανακονσεις Οχ
περιοχή , αυτή της Δράμας, θα βγει από την απομόνωση με θεωρίες , αλλά πλέον πρακτικά αποτελέσματα . Ας λέει
πολλν επατέδων . Και ο ίδιος είχε υποσχεθεί ότι , μέσα ο κόσμος ότι ανά την Ελλάδα ανακοννονται , θα ανασε 18 μήνες , θα μπορούσαμε να δούμε τις πρτες δη κοινωθεί και το δυκό μας.
μοπρατήσεις
έχει πλέον ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο
Μέχρι σήμερα όμς , δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη
πληροφόρη ση γύρω από το θέμα αυτό, όπως και για το
νονται οι διαγραμμίσες
Πρόκειται για ένα από τα σπουδαιΠροσοτσάνη-Νευροκάπι και Σέρρες. Το
έργο , όπως είναι γνωστό και επανειλημ - πλαία
εκατ. ευρ .
Ο E65 θα συνδέει την Αθήνα με τη Δυτκή Μακεδονία
αρχές Οκτωβρίου και εχε διάρκεια ενός Αύγουστου του 2021.
έτους.
Επίσης έχει ολοκληρωθεί και το π Πλέον, ο κυκλικός κόμβος έχει ολοκλη- ράλληλο έργο με την απορροή των ομ
βρίων υδάτων στην περιοχή , όπως με
την παραμικρή βροχή η περοχή γέμζε
με νερά που γΥνόντουσαν επιάνδυνα για
πεζούς και οχήματα. Ο συνολικός προ υπολογισμός του έργου ήταν 850.000
το ταξδι από Λαμία έως και Εγνατία θα διαρκεί μα
του τοΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
TΤΗΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
χρας από τη Βουλγαρία μέσω Σερρν μέχρι το λιμάνι
Κυκλικός κόμβος ΣΟΦΤΕ
Επίσης , σε πολύ καλό βαθμό βρίσκετα
και η μελέτη του κυκλικού κόμβου για τη
ΣΟΦΤΕ, η οποία βρίσκεται πλέον στο
90%. Το έγο θα δευκολύνει επίσης σε
μεγάλο βαθμ την κίνηση των οχημάτων
στην περοχή των Κουδουνν , από και
προς Θεσσαλονίκη καθς και στο νάτιο
περιpερειακό της πόλης
Όπως είναι γνωστό πλέον , σε τέταια
ζητήματα οδικής κυκλοφορίας, μεννονται σε μεγάλο βαθμό τα τροχαία ατυχήματα , εν οι συχνές βλάβες των
φωτενν σηματοδοτν , κοστίζουν apκετά κάθε φορά.
στο Διευρωπαϊκό Οδικό Δέτυα
Σε δηλσεις χθες στονΠρωνό Τύπον , ο αντπτερpe λίξεις, Ερωτμενος σε ποο σημείο βρίσκεται η υπόθεση
ι ανακονσεις
ΠΡΩΝΟΣ
TUΠΟΣ
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
Απόφοιτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 2521 0-221 1 2 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα