Πρωτοσέλιδο Λαμιακός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9"772654106063
ΛΑΜΙΑ ΚΟΣ
ΤΥ ΟΣ
ΚΑΘ ΗΜΕΡΙΝΗ
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ
ΕΦΗ ΜΕΡΙ ΔΑ
ΚΩΔ.: 1850. web site: www.lamiakos-typos.gr . e-mail : infoΦlamiakos-typos.gr
ΣΑΒΒΑΤΟ 6- ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 . ΕΤΟΣ 81ο-ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' . ΑP . Φ. 22249 e ΤΗΛ.: 2231051414 - 5-6 . FAX : 22310 29331-22310 51418 0.80 ΕΥΡΩ
Ενημέρωση από την Ιερά Μητρόπολη Φθιτιδας
για Πομαντικά θέματα και λειτουργικό Πρόγραμμα
0 χάρτης κοκκίγισε ξανά
σε Πολλές περιοχές
Ενημέρωση υπn ξε από ην Ιερά Μητρόπολη Φθιτιδ s
σχετικά με τα τρέχο ντα διοικητικά και
noιμαντικά θέματα
όπωs και για το λει .
τουργικό Πρόγραμ μα αυτns tns εβδομάδα .
| σελ . 3
Η πανδημία έκλεισε τα μαγαζιά και
άνοιξε το επάγγελμα του Ντελιβερά!
Με τουs Περιορισμούs στιs μετακινήσειs των Πολιτν να
είναι ακόμη σε ισχύ,
έπειτα από συνεχόμε νεs καραντίνεs σε όλη τη χρα, οι διανομεis ουσιαστικά ακά.
νουν τον κόσμο να
Προχωράν.
| σελ . 4
Τα Γύφτικα Λαμίας
ή Σλα μαχαλάς σμρο
Η ιδιαίτερη συνοικία της πόλης
. 81 νοσούντες από covid στην Στερεά Ελλάδα-Περιορίστικά
μέτρα στους Δήμους Χαλκιδέων, θηβαίων και Τανάγρας
. Απαγόρευση από τις 18:00 τα Σαββατοκύριακα σε Αττική ,
θεσσαλονίκη και Χαλκιδική
ράφει ο Κωνσταντίνος Αθαν. Μπαλωμένος σε. -9
σελ. 12
Έργο προϋπολογισμού 2.10.0006
για την Πρόσβαση στο Κάστρο Υπάτης| θα στηρίξει τον κλάδο της εστίασης
σε αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες
Κυρ. Μητσοτάκης: Η κυβέρνηση
Ανοιξε η πλατφόρμα του Πληροφορια.
Συστήματos
αΕΡΓΑΝΗ για υποβολή δηλσεων για την
καταβολή έκτακτηs οικονομικής ενίσχυσns ,
ύψουs 400 ευρ , σ
συνέχεια τns unoyραφnς τns ΚΥΑ.
| σελ . 10
Έτοιμος ο ΠΑΣ Λαμία για
το μεγάλο ντέρμπι με την ΑΕΛ
Έτοιμ0s για το σημε
ρινό μεγάλο ντέρμπι
με την ΑΕΛ (17:15 ,
Ns 1 ) στο ΔΑΚ ΑθανάΔιάκ0s είναι
ο ΠΑΣ Λαμία . Τον
ΠΑΟΚ θα αντιμετωnίσουν οι ακυανόλευκοΙ στο Κύπελλο
Ελλάδαs.
Εεχωριστής σημασίαs οδικό έργο μπαίνει σε φάση
εκτέλεση , μετά την υnογραφή τns σχετικής σύμβασns
από τον Περιφερειάρχη Φάνη Σπανό . Αντικείμενο του
έργου είναι η ανακατασκευή του υφιστάμενου δρόμου, ο οΠοios έχει μήκ0s 2,7 χλμ. Περίπου, μικρό πλάτ0s , έντονεs
κατά μήKOS κλίσει
Ο Πρωθυπουργό , σε συζήτηση nou είχε με επαγγελμα.
τίεs του κλάδου και σύμφωνα με πληροφορίεs , ανακοίνωσε
μεταξύ άλλων ότι αθα ήθελα , λοιπόν, να μοιραστ μαζ σαs
κάποια ακόμα δέσμη μέτρων για το επόμενο διάστημα, ο .
Που Πιστεύω ότι θα ανακουφίσει όχι μόνο τον κλάδο τns εστίασns , αλλά σίγουρα και τον κλάδο τns εστίασns .
συνολικά 17 ελιγμούs!
σελ . 10
| ΡΑΦΟΥΝ Γ. Στρωματιάς ση. .r. Σμοκοβίτης ση 6 .Κων/νος Ηλ. Μήτσιος σαλ .Φοίβος Ιωσήφ στή.7