Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

6

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2021

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 20ός / Αριθµ. φύλλου 5650

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΤΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΧΘΕΣ Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ

«Ανάσα» για την
εστίαση µε 4 µέτρα
ΖΗΤΗΣΕ Ο ΦΑΡΜΑΚΗΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

Να λάµψει
η αλήθεια

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ 30 ΕΚ.
ΕΥΡΩ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΣΕΛ. 11

ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΘΟ∆ΩΡΗΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Πρόγραµµα
ενίσχυσης
των Μ.Μ.Ε.
ΣΕΛ. 6

∆ιάσπαρτα
κρούσµατα
σε χωριά
της Αχαΐας

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
ΣΕ ΚΑΦΕ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΣΕΛ. 13

ΠΙΟ ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Μέρες Μαρτίου

επιστρέφουν στην Πάτρα
Τι ισχύει από σήµερα στις 6 π.µ.

1
5

Α π α γ ό ρ ε υ ση κ υ κ λ ο φορίας απ ό τις 6 τ ο
απόγευµα έως τις 5 το
πρωί. Εξαιρείται η µετακ ίνη σ η γ ια λ ό γο υς
υγείας και εργασίας και
για βόλτα κατοικίδιων
ζώων, κοντά στο χώρο
κατοικίας.

Αν ο ι χ τ ά π α ρ α µ έ ν ο υ ν
µόνο τα σούπερ µάρκετ,
τα καταστήµατα τροφίµων
και τα φαρµακεία.

2
6

3

Α ν α σ τ έ λ λ ε τα ι η λ ε ι τουργία του λιανεµπορ ίου, κοµ µω τ η ρί ω νκουρείων, κέντρων αισθητικής, υπηρεσιών διαιτολογίας και διαιτολογικών µονάδων, υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής, ΚΤΕΟ και ΟΠΑΠ.

7

Αν ασ τ έ λ λ ε τ α ι η λ ε ι τουργία των ∆ικαστηρίων.

∆εν επιτρέπεται η τέλεση κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών παρουσία πιστών
στους χώρους λατρείας,
µε εξαίρεση τις κηδείες,
κ α θώ ς κα ι η α τ οµ ι κή
προσευχή.

Α π α γ ό ρ ε υ σ η µ ε τ α κ ινήσεων, από και προς
το ∆ήµο Πατρέων, µε
εξαίρεση µόνον για λόγους εργασίας.

4
8

Αναστέλλεται, επίσης,
η διά ζώσης λειτουργία
των σχολείων όλων των
βαθµίδων και των βρεφονηπιακών σταθµών.
Τα σχολεία θα λειτουργούν µε τη µέθοδο της
τηλεκπαίδευσης.

Χρήση µάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς
χώρους, ενώ συστήνεται
η τηλεργασία τουλάχιστον
σε ποσοστό 50%.

ΣΕΛ. 12

ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

415 ζήτησαν
βοήθεια…

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΤΟΥ Γ.Γ. ΥΓΕΙΑΣ ΧΘΕΣ
Κλίνες σε εφεδρεία, σκέψεις για το Θώρακος
SOS για τα παιδιά: Στη ΜΕΘ του ΠΓΝΠ,
10χρονος και βρέφος δύο µηνών
Παραµένουν σε υψηλά επίπεδα νοσηλείες και κρούσµατα

ΣΕΛ. 16
ΣΕΛ. 3-5
ΣΕΛ. 21-26

5 µ.µ. Η ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ ΣΤΟ «∆. ΤΟΦΑΛΟΣ»

Ο Προµηθέας µε Λάρισα