Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

11oC, 14:00

18oC, 20:00

13oC - Υγρασία 66%-100% - Άνεμοι: A-NA 2-3μπ. Ανατολή ηλίου: 07:43 - Δύση ηλίου: 18:05

€0.80

Ïé ðáñåíÝñãåéåò ôçò åîïõóßáò

Όσοι είδαν τα «Παράσιτα» (Γιονγκ Τσου Χο, 2019), μπορούν να το συνειδητοποιήσουν. Η ταινία του Κορεάτη είναι πραγματικά δώρο προς τους άρχοντες που θα την
παρακολουθήσουν! Πέρα από το προφανές, της ανισότητας και της ανελευθερίας των υποταγμένων, με τη διαχρονική μέθοδο των εξουσιαστικών σχέσεων, υπάρχουν αθέατα μα σοβαρά προβλήματα και για την άλλη πλευρά. Ο ισχυρός που εξασκεί την ισχύ του έχει ήδη υποστεί
ήττα. Με κάθε φωνή, κάθε εκφοβισμό, κάθε εκβιασμό, αν δεν ακούμε αντιρρήσεις, δεν σηκώνουμε αντιλογία, δεν δεχόμαστε κουβέντα, καθηλωνόμαστε στον εσωτερικό μας κόσμο και στο επίπεδο γνώσεων που έχουμε. Αν έτσι ασκούμε την εξουσία μας δεν θα μάθουμε ποτέ πια
κάτι καινούριο, ούτε για τον κόσμο ούτε και για τον εαυτό μας. ΜΕ ΚΡΟΤΟΥΣ ΚΑΙ ΨΙΘΥΡΟΥΣ • Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΙΓΓΟΣ • ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ 3»

Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5291

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

Áãùíéóôéêü ñáíôåâïý (8/2)

ΚΕΡΚΥΡΑ. Η πλειοψηφία των
αντιπροσώπων των σωματείων
του εργατικού κέντρου καλεί
τους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία, τα τουριστικά γραφεία, τα
καφέ μπαρ, την εστίαση, τους
ξεναγούς, τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων και τα άλλα
τουριστικά επαγγέλματα καθώς
και όλους τους εργαζόμενους της
Κέρκυρας να λάβουν μαζικά μέρος στην κινητοποίηση του συνδικάτου την Δευτέρα 8 Φλεβάρη
στις 9:30 το πρωί.
ΣΕΛΙΔΑ

¢ñóç åðéêéíäõíüôçôáò åôïéìüññïðùí êôçñßùí

7»

ÁÍÔÁÑÓÕÁ:
Õðåñáóðßæïõìå
ôï äéêáßùìá óôïõò
áãþíåò•ÓõëëáëçôÞñéá
óôçí ÁèÞíá êáé ôéò
ìåãÜëåò ðüëåéò 7»

Σε πρώτη φάση γίνονται παρεμβάσεις σε δύο κτίρια, στο κτίριο της οδού Σχολεμβούργου και στο κτίριο της οδού Αγίου Νικολάου. Οι εργασίες αφορούν στη τοποθέτηση πετασμάτων προστασίας σε μια περίμετρο ασφαλείας, καθώς και στη τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης. ΣΕΛΙΔΑ 10»

ÍÝá óôïé÷åßá ãéá
ôç æùÞ êáé ôï Ýñãï ôïõ
Ðáíáãéþôç Ðïôáãïý 11»

Ç ÔÝ÷íç ôçò Êáêïðïßçóçò
êáé ç Êáêïðïßçóç ôçò ÔÝ÷íçò
ΓΡΑΦΕΙ Ο

ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΡΓΟΣ • ΣΕΛΙΔΑ 5»

Ãåííçôïýñéá óôï Äçìïôéêü
Ó÷ïëåßï ¢öñáò - Ôï ðñþôï
êïôïðïõëÜêé! 11»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα