Πρωτοσέλιδο Τα Μετέωρα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
:ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ
AΡ ΦΥΝΛΟΥ 1335.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
MwWtameteom.gr
ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΑΝΗΓΓΕΙΛΕ Ο Κ. ΣΚΡΕΚΑΣ
Τάκωβος Τσούνης
0 εφοήλιστής
που έγινε εθνικός
Κευεργετης.ΔΙΚΑΙΟΤΕΡΟ ΤΟ EΟ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩΝ
Επιστολή
του Δημάρχου
Μετερωνστν
Υnουργόγια το
Η0έματωνΕΛΤΑ
Ο Τρικαλινός Υnouργός Πε.
ριβάλλοντος και Ενέργειας
ξεκαθάρισε ότι θα υπόρχει
μοριοδότηση, για να ευνοούντοι το nαλαιότερο ακiνητο, Πou χρήζουν ενεργειακής αναβάθμισης κοι
βρίσκονται οε ηεριφέρειες
με δριμύ κλίμα , και nρωτί
στως το νοικοκυριά χομη .
λότερων εισοδημάτων , Οι
αλλογές κρίνοντοι επιβεβλημένες μετά και από τα έντονο nαρanoνα κοινού και μη .
χανικν για τις ατέλειες του
τρέχοντος Προγράμματος , το
onoio άνοιξε για τη θεσ0 λία τη Δευτέρα το ηρωί και
έκλεισε μετά onό είκοοι λεnτά , nou ήταν ορκετά για να
εξαντληθούν οι Πόροι του .
ΣΕΛ. 7
ΜEΙAΤPEΙΟ ΤHΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΟΡΑΣΗ wEoγ 12
> Αθανόσιος Χ. Μουσιλης
ΤΗ 24320 77999
Ενδοκρινολόγος-Διοθητολόγος
Κ. Μητσοτάκης
Ο Ε65 α σπάσεις
την απομόνωση.
των ΤρικάλωνΣ
ο Κερατόκωνου με Laser A
5, 6, 19 & 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Dappoς ιροδρος | Αντης Μδτοδτης po Παγομe
ΩΡΑΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
μ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΙΑΡΑ
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΙΚο !
ΙAΤΡΕΙΟ
ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ οΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟrΟΣ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ ΣΤ. ΓΚΑΓΚΑΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 114-116
σαnoαooυ Aemν
Τέλος στοσίριαλ
fος ΟΡΟΦΟΣ ιΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
18, 19 & 20 ΦΕΒΡΟΥΛΡΙΟΥ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΓΟΠΙN ΡΑΝΤΕΒΟΥ.
ΟΡΑΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ
[του/Αμαράντου
Τρικόλων 16, 2ος όφορος
Τολ. 6979221940, 2432077212
ΝΕΟΤΑΙΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΗΠΑΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗΣ
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ- ΔΙΑΒΗΤΟΛorΟ
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΜΠΕΛΛΟΣ Κατερίνα Απόδιακου
Μ.Ο, PhD, M.S.
ΦΑΙΔΩΝ
ΑΓΤΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΕΝΔΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ:
po ,νp-Brες- A -Ερστρος
Η συγγραφή
-ικανοποιεί την
ανάγκη μου να είμαι
δημουργικόφ
PANΤEΒΟΥ