Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον τόπο τοι)
να δυορεoτεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΣΟΒΑΡΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΣΤΗ ΝΙΚΟΠΟΛΗ
ΚΕΝΤΑΙΚΟ
ΚIΝΗΤΟΠΟΙΗΕΗ ΕΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΝΕΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΝΑΤΟΣ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ,
Αρρης Τσελίκος
oεις του Προέδρου και
Αντιδημόρχου Δ.Ε. Ζo
λόγγeυ Γργου Σορ .
σει αnό τη σοβαρή τος αλλά και την κρι , Yιάνογλου , ότι "... το
σιμότητα της κατά- ουντομότερο δυνοτό
μειθηκε στη Νικόnολη, στον κεντρικό
χουν άλλες mpoτε.
Βοκατόοταση του προ .
βλήματος (στη Νικό θα βρεθούμε την ό
Μόνο με η σύμφωνη γνμη των τοπικν κοινωνιν και
Κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. .
Εinε το Νaι" στα Αιολικά Πάργα το Δ.Σ. της ΠΕΔ
| κν κονωνων κα κάτω anό ουγκεκpμ.
| μετά tηv έχpιoη nonλν απήσεων ano tη
Σίμφονα με πληροφορές..
Αφισε όλη την Περιουσία του
στις Ενολες Δυνάμεις..
Δκομματικό ήταν tο tuχαριστο)
της Βoυλής για την δωρεά του 97χρονου βετεράνου του Β Παγκοσμίου Πο .
μάρχου Πρέβεξος Νίκου
κωβου Τοούνη, nou εν ζωή άφησε όλη
ρ και 60 αβatκά πλοία στις Ένο .
nλες Δυνάμεις,
ο αν , unoupγός Εξωτερικν Μιλ .
Bapβιτσιτης ανφεpe χαρακτηpιστικά
νός των Ενoπlων Δυνάμrων κα όχι μόνο τρα nou στα 03 toυ αιopoσωε να
νοπλες Δυνάμες αλλά και τα προηγού.