Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website Website







Recognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυτής -Νικόλαος Καραθάνος 1951-197M* δυκτήτρια - Εδότμα Σταυρδου Ι. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' 1974)"
Αρ φύλλου 6880-12.284
0,50 ε
Δηλσεις του αντιδημάρχου Πρασίνου
M. Μουρβετίδη στον Λ.Το
Γιατί αργούν τα χρήματα
της Μη Επιστρεπτέας
Επιχορήγησης
του σχετικού
προγράμματος
της Περιφέρειας ΑΜΘ;
Πρόγραμμα INTEGRA-ΤOUR στο Δήμο
Προσοτσάνης με το Δήμο Τσεπελάρε
Στράτευση
Ελεγχόμενη καύση
κλαδιν από το Δήμο
Σε πρτο πλάνο
το Παλαιοντολογικό
Θεματικό Πάρκο
Προσοτσάνης
στα 18 χρόνια
Γράφει ο
Ιωάννης Μ . Ασλανίδης
Δράμας στο παλιό
λατομείο στον Κορύλο βο
Τους Δρα μινούς Μάριο Γιαννάκου
και Ελευθερία Τόσιου υποδέχθηκε
στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός
Ο αθλητής υπεραποστάσεων μιλάει στον Λ.Τ
Μιλάει στον n.Τ ν. υπεύθυνος του ΚΕΘEΑ ΚΙΒΩΤΟΣ κ . Αντ. Ραφτόπο υλος
Κινητή μονάδα του ΚΕΘΕΑ
στη διάθεση των Δραμινν
για εξαρτήσεις κάθε
Ραφτόπουλος: Οι κοινωνίες μας είναι έτσι δομη μένες, στε να παράγουν εκ
φύσεως εξαρτήσεις και ψυχοκοινωνικά προβλήματα
ου Θανά ση Πολυμένη
| ΕΤΑ ΑΠΟ 18 χρ | νια συνεχόμενης
Ιπαρουσίας στην
Ανατολική ΜακεδονΜία
Θράκη , το ΚΕΘEA ΚΒΩΤΟΣ ιδρύει δύο έες κινητές μονάδες, οι οπίες
υλοποιούνται με χρημα
τοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κονωικό Ταμείο
στο πλαίσο του Περφε
ρειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανατολική Μακεδονία-Θράκη
2014-2020. Με τις νέες
μονάδες ενισχύεται ουσιαστικά το δύτυο υπηρε σν αντιμετπισης των
εξαρτήσεων στην ευρύ
τερη Περφέρεα .
0Πpωνός Τύπο " μλησε χθες με τον αναπληρωτή νητή Μονάδα Αν . Μακευπεύθυνο του ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ
πουλο , ο οποίος δίνει το στίγμα των δράσεων των κανη
τν μονάδων.
Όπως τονίζe , το Παλυδύναμο Κέντρο Ανατολικής Μa -κης.
κεδονίας-Θράκης με έδρα την Αλεξανδρούπολη και
παράρτημα στην Ορεστιάδα , έχει ως στόχο την παροχή τρο θα δραστηριοπ υπηρεσιν πρωτοβάθμιας υποστήρξης και βραχείας ηθεί στο Νομό Έβρου,
παρέμβασης σε άτομα που κάνουν χρήση εξapρτησογό- οι κνητές μονάδες
νων ουσιν (παράνομων ή νόμιμων ή εμφανίζουν άλλου όμως θα δραστηριοποτύπου εξαρτητικές συμπεριφορές
( τυχερά πανίδια , δαδίκτυο
κά ) , καθς και μέλη του ακογε Η καραντίνα δημιουργεί μια
νειακού τους περβάλλοντος.
Αναφέρεται αίσης ο κ . Ραφτό- κατάσταση μοναξιάς , απομόνωσης, δότης Ξάνθηςκαι
πουλος, και στο ζήτημα των δια- μεγάλης απομάκρυνσης
φόρων εξαρτήσεων που πλέον
έχουν κάνει την εμφάνιση τους τα από τους οικείους.
τελευταία χρόνα ακόμα πο έν
τονα, εν ακα φορά γινεται en. Έχει επέλθει μεγάλη αναστάτωση
σης και στην όλως διαίτερη στις διαπροσωπικές σχέσεις
περίοδο της καραντίνας Οπως
σημεκνα χαρακτηριστικά , η καραντίνα δημούργησε μα κατά σταση μοναξιάς απομόνωσης , μεγάλης απομάκρυνσης από τους oείους- και
όλη αυτή η κατάσταση , έχα επηρεάσε σημαντυκά τις αν - μετωπίζουν ζητήματα εξαρτήσεων .
θρπινες σχέσεις.
κριε Ραφτόπουλε, πετε μας αρχικά για το νέο πρόγραμμα με πς δύο νέες κνητές μονάδες του KΕΘΕΑ την οποία έχουν ήδη γίνει προσλήψεις και στόχος της
στην Περιφέρεια Α ΜΘ
Αρχκά μλάμε για δύο μονάδες, οι στοίες θα υλοπο χές αυτές . Με βάσει την πολύ καλή συνεργασία που
ηθούν μέσω χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ στο Πλαίσιο έχoυμε με τους Δήμους των περιοχν αυτν , το ΚΕΘΕΑ
του Επιχeιρησιακού Προγράμματος Αν . Μακε δονία -δαθέτει ήδη χρο σε Κομοτηνή και Ξάνθη και ελπζορυμε
Θράκη 209142020.
ΚΕΟΕΑ
Της Σουζνας θεοδωρίδου
Γους Δραμνούς Μάριο Γιανάκου,
αθλητή υπερατοστάσεων και Ελευθερία Τόσσυ, φατήτρια Βολογίας, υπο- ραμπίνερ , το οποίο χρησμοποή θηκε για
δέχτηκε την Τετάρτη ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης , στο Μέγαρο Μαξ των 2918 μέτρων, με τα ονόματα της αμά
μου Αφορμή της πρόσκλησής τους από τον
πρωυπουργό στάθηκε η ανάβασή τους και
η κατάκτηση του Μύτικα, της ψηλότερης επικονωνήσει με την Ελευθερία και τον
κορυφής του Ολύμπου.
Οι δυο Δραμνοί τον περασμένο Οκτ- τονπερασμένο Ο κπβρη, τους ρτησε πς
βρη και έπειτα από αρκετή προεταιμασία αποφάσισαν να επιχαρήσουν την ανάβαση
κα με μεγάλη θέληση, απέδειξαν ότι μπο - για ις δυσκολίες που αντμετπισαν και
pούν να κατακτήσουν την ψηλότερη ορυφή της Ελλάδας , Η ανάβαση αυτή ήταν
ιδιαίτερα ξχωρι στή, όπουο Μάριος κουβάλησε στην πλάτη του την Ελευθερία σε ένα ελεύθερη ππση με αλεξίπτωτο κι έχουν
ειδικά διαμορφωμένο σακίδιο, καθς η ίδια ή5η αρχίσει να σεδιάζουν την επόμενη πε αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματπα γεγο - ρπέτειά τους.
νός που δεν την σταμάτησε να κάνει ένα
από τα όνεερά της πραγματικότητα .
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον βάζεις τους δικούς σου στόχους, τόνσε ο
κ . Μητσοτάη, οι δυο Δραμνοί του πρόσφε- Κυριάκος Μητσοτάη και εκμυστηρεύτη κε
ρaν την ελληνική σημαία που είξε μαί του στους δύο φλους ότι θα ήθελε κι ο ίδος να
ο Μάριος Γιαννάκου στους αγνες που αναρρχη θεί έως την κορυφή του Ολύμπου
συμμετείε στην Αριτκή, την οραβική κάπαια στιγμή .
έρημο και την ζούγκλα της Κεντρυκής Αμερυκής . Επίσης α δύο Δραμνοί παρέδωσαν
στον πρωθυπουργό ένα καπέλο της Μονά δας Βατραχανθρπων και το ορεβατικό κατην ανάβαση της Ελευθερίας στο υψόμετρο
δας που τους συνόδευε
Ο Κυράκος Μητσοτάκης , ο onoioς είχε 1
Μάρο λίγη ρα μετά το κατόρθωμά τους
Πρόκειται για μια Κ ποιος είνα ο επόμενος στόχος τους.
Οι δύο Δραμνοί, ανέφεραν στον πρωθυ
πουργό ότι έχουν αποφασίσει να κάνουw
Αντνη Ραφτό - δονίας-Θράκης και το
Πολυδύναμο Κέντρο
Αν. Μακεδονίας-ΘράΤο Πολυδύναμο Κέν-Όταν περνάς δυσκολίες naipvας δύ
νομη ατό ιστορίες όπως η δική σας και μετά
Οκ AνT. Ραφτόπουλος
Μάλιστα σε δηλσεις του ο Μάριος Γιαν
νάκου στον -n.Τ, εξήγησε πως εάν και
όποτε το επιτρέψουν α συνθήκες με την
πανδημία , θα πραγματοποήσουν μαί με
τονπρωθυπουργό ανάβαση στον Ολυμπο
Επιπλέον , στό την συζήτηση δεν άλειψε
όπως σημείωσε ο Μάρως, και το θέμα με
την πανδημία και τις ιδιαίτερες συνθήκες
που αντιμετωπίζε η χρα μας αλλά και
ολόκληρος ο πλανήτης.
Παράλληλα , ο κ Μητοοτάκης , ρτησε
την Ελευθερία για τα ετάμενα βήματα στις
σπουδές της. Η Ελευθερία Τόστου ενη μέ ρωσε τον πρωθυπουργό ότι θα ατοφοτήσα φέτος ατό τη σχολή της και στη
συνέχεια σκέφτετα να κάνει μεταπυχακό
Αποχαιρετντας την Ελευθερία και τον
Μάριο, οπρωθυπουργός τοποθέτησε στο
γραφείο του τα καδραρισμένα δρα που
του έδωσαν , τα οποία συνοδεύονταν από
αφέρωση με τα ονόματα όλων των μελν
της αποστολής που τους βοήθησε στην
ανάβαση στον Μύτικα.
ηθούν στους Νομούς ΡoΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Δράμας . Όλα αυτά εν τάσσονται στο τρόπο και
στο πλαίσο λειτουργίας
του Θεραπευτικού Προγράμματος του ΚΕΘΕΑ
που λέγεται -Κιβωτός-.
Υπενθυμίω όι το ΚΕΘΕΑ
είναι ο παλαιότερος Οpγαισμός στην Ελλάδα που
ασχαλείται με τα προβλήματα τωνανθρπων που αντ Συγκεκρμένα, η Kνητή μονάδα που αφορά και περιο
σότερο την περιοχή της Δράμας , είναι μια μονάδα για
είναι να κάνει εξορμήσεις και παρεμβάσεις στις περοΠΡΩΠΝΟΣ
μελλοντικά και στη Δράμα.
σελ.4n
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάικας-Μασμανίδης
Απόφοιτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαΐδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
στη Β' ΜΕΝN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Τηλ: 25210 35194-Kιν: 697 74 22 184
Ηπείρου &Ί Δραγούμη γωνία , Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Ωράρο
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα