Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Ο Λεωνίδας Γρηγοράκος
κέρδισε τη μάχη με τον ιό
Λακωνία σε πρτο πλάνο
στη συνάντηση
>σελ.7 Mητσοτάκη-Δαβάκη > σλ8
Εντατικά Προχωρούν
οι εργασίες στη μαρίνα
Μονεμβασιάς > σελ.
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021 | Ετος 25| Αριθμός 6052 | Τιμή φύλλου 0,50ε
Τηλ 2731081253 Fax 2731081250.e-mailinfo @lakonikos.gr.www.lakonikos.gr.
Επιστολή των Φίλων του Νέου Μουσείου Σπάρτης σε Μενδνη
αΠρα για ένταξη
σε χρηματοδοτικό Πρόγραμμαν
Εκδικάζεται η έφεση
για τα οικόπεδα
στην Ελαφόνησο
Είχαν κριθεί ένοχα
15 ότομα
Στο Πενταμελές Εφετείο
Καλαμάτας άρχισε η εκδ .
καση - σε δεύτερο Βαθμότης Πολύκροτης υπόθεσης
Πλησης εκτάσεων του Δημοσίου στην περιοχή της
Ελοφονήσου. Πρόκειται νια
Αισιόδοξο για την εξέλιξη του έργου δηλνει το σωματείο
Με επιστολή προς την
υπουργό Πολιτισμού - Αθλητ - χρηματοδότησής του .
σμού κ . Λίνα Μενδνη, το ΔΣ
του σωματείου ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ επειδή, σύμφωνα με τις σχε - κριμένο χρηματοδοτικό Πρό - ΥΠΠΟΑ και Περιφέρειας Πελο-ΧΥΜΟΦΙΞ σε πρόγραμμα νήσει η συζήτηση για την έν- σύμφωνα με το χρονοδιά
ταξη του έργου κατασκευής γραμμα nου θέτει η Προγραμ μεταξύ
Όπως αναφέρει το σωματείο , του νέου μουσείου σε συγκε - ματική Σύμβαση
την ηερίτωση nαράνομης
Πλησης δασικν εκτάσεων
στην Πανέμορφη Περιοχή της
Ελαφονήσου, στη μοναδική
nαραλία.
Προκαλέσει naνελλήνιο ενδιαφέρον,
Κατά την Πρτη εκδίκαση ,
ένοχα κρίθηκαν συνολικά 16
τικά Πρόσφατες δηλσεις της γραμμα , Εν στην επιστολή Πoνήσου , η οποία λήγει στις
ΝΕΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΠΑΡ- κ. Μενδνη , οι οριστικές μελέ- προς την υπουργό Πολιτισμού , 12.6.2021, το έργο της ίδρυσης
ΤΗΣ επανέρχεται στο θέμα τες και οι μελέτες εφαρμογής τα μέλη του σωματείου επιση- του Νέου Αρχαιολογικού Μουτης ολοκλήρωσης της μελέτης του νέου μουσείου με Βάση το μαίνουν μεταξύ άλλων: Με σείου θα είναι ριμο για έντου νέου μουσείου και στην ένταξη Πλέον του έργου της κατα - είναι έτοιμες τον Ιούνιο του σης των οριστικν μελετν Πρόγραμμα.,
σκευής του νέου μουσείου στο 2021 , είναι τωρα ρα να ξεκι - και των μελετν εφαρμογής
του Σίμου , nou είχε
εν εξελίξει χρονοδιάγραμμα θα την ολοκλήρωση της εκπόνη ταξη
σε χρηματοδοτικό
συνέχεια σελ . 9
ατομα -ανάμεσό τους και
Πρην δήμαρχος της ηεριοχής, για anaτη κατ εξακολούθηση σε Βάρος του
Εκπαίδευση μέσω ΚΕΚ εξήγγειλε ο Νίκας , μουσείο ο Βέρδος
Ανοίγει ο δρόμος
για σχολή Υφαντικής στο Γεράκι
Ελληνικού Δημοσίου , καθς
κι ένας συμβολαιογράφος
για άμεση συνέργεια
Η δίκη noυ διεξάγεται στο
Εφετείο της Καλαμάτας ξεκί Ικανοποιημένος ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Περιοχής
νησε με
την κατάθεση στελέχους Δασικής Υηηρεσίας και
θα συνεχισθεί στις 10 ΦεΑναγνωρίζοντας ως Πολύ σn
μαντικό στοιχείο την- anό το
2019- εγγραφή της Προαινιας
Υφοντικής Τέχνης Ορθού Αργα λειού του Γερακίου στον εθνικό
κατάλογο της άυλης nολιτιστι κής κληρονομιάς [Unesco), ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Γερονθρν , εδ και ένα χρόνο καταΒάλλει συνεχείς Προσπάθειες
για την εκnαίδευση νέων υφαντν/ριν , δεδομένου ότι η
τέχνη τείνει να εξαλειφθεί αnό
τον τόΠο όηως επισημαίνεται
χαρακτηριστικά.
Για τον σκοπό αυτό,
του διοικητικού συμβουλίου
του συλλόγου έχουν πραγματοοήσει μια σειρά συζητή
σεων με όλα τα σωματεία του
χωριού , καθς και συναντήΒρουαρίου.
Κατά την εκδίκαση σε
: μέλη
Πρτο Βαθμό χρειάσθηκαν
αρκετές συνεδριάσεις του
δικαστηρίου για την ολοκλήρωσή του λόγω της nολυ Πλοκότητας , αλλά και της
σοβαρότητας της υπόθεσης
σεις με εκηροσηους της Αυτοδιοίκησης
συνέχεια σελ 7
συνέχεια σελ . θ
β1lakonikos.gr
Αποψη και απόψεις
Ότον ο λόγος
εγείρει τον αντίλογο
της Αγγελικής Δαλαμάγκα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ο ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα