Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 5.02.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7539
29 χρόνια
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Πρωταθλητής στις ελληνικές εξαγωγές το ελαιόλαδο
Οι εξαγωγές του τυποποιημένου ελληνικού ελαιολάδου
Βορείου Ελλάδος
Φρέσκο χρήμα σχεδόν 380 εκατ. ευρ διοχετεύθηκε στα εγχρια αμοιβαία κεφάλαια
Αμοιβαία Κεφάλαια:
onoeΜπαράζ εισρον τον Ιανουάριο
Συείστηκαν καιτον Ιονουάριο οι καθαρές αοpές (ογρρές μφδιον μεον ρευστοπ0
ή ες) στα αμοβαα κεφόλαια και μάλστα με επογότερο μιθμό σε οέση μοει .
τυ Hοεμβρίου, oeηκαν στα 90,5 εατ. Τυν Laβρο και εκτνθηκαν στα 202,7
κατ. τον Ιονουάρο (Εις και Τς 9/1) .
Αθροιστικά δηλαδή , κατά το
Τελευταίο Τρίμηνο , έχει εισρ
εύσει Ποσό Που Προσεγγίζει Τα
30 εκατ, ευρ (στοιχεία ΠαροΤθέμενου Πίνακα).
Σύμφωνο με Παράγοντες της
αγοράς, οι κυριότεροι λόγο
στους οποίους αποδίδεται η
αυξημένη ήτηση για μερίδια
αμοιβαίων κεφαλαίων είναι:
Baila Hels: Πατοιοήρη του εργνστισου ης δήβας με 150 500
Η Barilla Hellas , η μεγαλύτερη εταιρεία της προηγούμενης πιστοποίησης του Μύλου
ζυμαρικν στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε με
επιτυχία Τις διαδικασίες για την Πιστοποίηση της μακροχρόνιας προσπάθειας της Barlla
του Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας στο
εργοστάσιο της στην Θήβα, σύμφωνα με τις ακής απόδοσης των βιομηχανικν της μονάαπαιτήσεις του διεθνς αναγνωρισμένου δων, μέσω ενός διαρθρωμένου συστήματος
Προτύπου LSO 50001.
Η πιστοποίηση αυτή, έρχεται σε συνέχεια
στον Βόλο το 2019 και αποτελεί αποτέλεσμα
Hellas για τη συνεχή βελτίωση της ενεργειΑμετάβλητο
στο-0,329%
το επιτόκιο για
τα 3μηνα έντοκα
Παρακολούθησης της χρήσης ενέργειας
στο συνδυασμό με τη συμμετοχή
χιλιά δων
κατόχων αυτοκΜα
ακόμη βρα βείο
στην λιστική ξεχρισε,
σημαντική διάκρ- κατηγορία κατά τη wμη καλύψεων
ιση προσέθεσε <Καλύτερη Ασφ
χιλιάδων Τιμής
στο ενεργητικό αλιστική 2021> , συμμετεχόντων,
νήτου,
της η Εθνική
Ασφαλιστική .
στο Πλαίσιο της για τα Προγράμ
ετήσιας Ψηφοφ- ματά της Που
ορίας για το Best
ο διαγωνισμός Καλύτερα
Best Car αποτε - Ασφαλέστερα
Τις λεί θεσμό της αυτοκίνητα της
ΒΟΡΙΔΗΣ
καλύπτουν
μεγαλύτερη Car
της Αυτοκίνητο της κεςς Προσφέρον-ράς, ο οποίος
Καλύτερο σύγχρονες ανάγ- ελληνι κής αγο- χρονιάς
διμόσιων και δημοτκν
Κοινόχρηστων χρω
εταιρεία
εγχριας ασφα- χρονιάς 2021.
λιστικής αγοράς
απέσπασε το 20
τας λύσεις για
ασφάλιση οχήμα- διοργάνωσης
στην 3η δεκαετία
Η Εθνική Ασφα - τος στον βέλτι- Τυ, αναδεικνύει
Created by Universal Document Converter