Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

5

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2021

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 20ός / Αριθµ. φύλλου 5649

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΗ ΜΕ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ, ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ «ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟ» ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΓΥΙΑΣ

«Πρώτοι στην άµυνα,
πρώτοι και στην επίθεση»
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΤΟΝΙΣΕ ΟΤΙ «ΧΩΡΙΣ ΥΓΕΙΑ,
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ»
ΣΕΛ. 11

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

«∆εν µας
ανέκοψε
η πανδηµία»
ΣΕΛ. 10

ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΩΝ, ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Κεφάλαιο «Πάτρα»
στο τραπέζι των ειδικών

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΥΨΗΛΟΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ (81), ΠΡΟΣ ΤΟ «ΚΟΚΚΙΝΟ» ΟΛΗ Η ΑΧΑΪΑ

«Πονοκέφαλος»
τα σχολεία
ΣΕΛ. 3

ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗ, Ι. ΤΣΟΥΝΗ

Το «ευχαριστώ»
της Βουλής
ΣΕΛ. 8

ΤΙ ∆ΗΛΩΝΟΥΝ ΣΤΗ «Γ», ΧΑΡ. ΓΩΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΡ. ΑΚΙΝΟΣΟΓΛΟΥ

ΑΡΘΡΟ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ
ΣΕΛ. 4
ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΑΓΩΝΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ
ΤΗ ΣΟΒΑΡΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ

ΦΩΝΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

«Όχι
ανισότητες
στην αγορά»
ΣΕΛ. 6

ΘΡΗΝΟΣ ΧΘΕΣ ΤΑ ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΚΑΡΑΜΑΝ∆ΑΝΕΙΟ

Η γενναία µάχη
του 9χρονου

Ξεψύχησε
αγγελούδι

ΤΙ ∆ΗΛΩΣΕ ΣΤΗ «Γ» Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΜΕΘ ΠΑΙ∆ΩΝ, ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΗΛΙΑ∆ΗΣ
ΣΕΛ. 5

∆ΕΝ ΑΝΤΕΞΕ ΠΑΡΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΝΗΨΗ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΚΑΝΑΝ
ΣΕΛ. 6

ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Απαντήσεις
για τα εµβόλια

ΣΕΛ. 2