Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4884- ÅÔÏÓ 18ï

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Μέτρα για το Σαββατοκύριακο
• Προς απαγόρευση κυκλοφορίας τα
Σαββατοκύριακα από τις
18:00;
•Το χιλιάρι
των κρουσμάτων καθημερινά ανησυχεί
την κυβέρνηση

Κοινωνια

Αγροτικα

Μάξιμος Χαρακόπουλος : Μέτρα για το
δημογραφικό γιατί είμαστε έθνος υπό εξαφάνιση!

Συνάντηση Γ. Κωτσού με Σπ. ΛιβανόΤέλος Φεβρουαρίου
εξοφλούνται οι νέοι
αγρότες
Óåë. 9

s

Óåë. 15

s

Η Δημοτική Αρχή προχωρά...
• σε αξιοποίηση
του πρώην
στρατοπέδου Λουμάκη

s

Óåë. 12-13

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr

s

Óåë. 5