Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΦΗΠΕΙΡΟΤΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνή Ειφημερίδα τms Hneipou- 1δρυτns Euθ. Ιzάλλas-Έτos 940-Αp. Φίλλου 24956-Παροσκευή 5 Φεβρουαρίου 2021-0,60ε
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ομάδα των μεγάλων
αντιθέσεων
Ενισχύεται με 121
επιθεωρητές το ΣΕΠΕ
Αφιέρωμα
στον Ελβις, μέρος 2ο
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΣΕΛΙΔΑ ?
Παράταση
στην έκπτωση
Η Προοππική Παραχρησης του κτιρίου του Παλιού πανεπιστημίου έχει Πυροδοτήσει έναν ενδιαφέροντα
δημόσιο διάλογο , ο οποίος όμως εξελίσσεται κυρίως σε οραματικό και όχι τεχνικοοικονομικό επίπεδο
Νέα nαράταση , έως το τέλος του
τρέχοντος έτους , της έκητωσης στα
τέλη σύνδεσης με το anοχετευτ κό δίκτυο αποφάσισε το δοικητικό
συμβούλιο της ΔΕΥΑΙ στην τελευταία
του συνεδρίαση τη Δευτέρα .
ΜΑΧΗ ΙΔΕΩΝ
ΣΕΛΙΔΑ 4
Ικανοποίηση
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΟΠΟΙΗΣΗ
με μία αιχμή
Με μία αικμή ως ηρος τον χρόνο
ενεργοnoίσής της συνοδεύει ο δn
μοτικός σύμβουλος Πάννης Λυκο γιργος την έκφραση της ικανοποίnoής του για την έναρξη λειτουργίας
της ηλατφόρμας Νονονille στον δn
μο Ιωανντων.
Της Πρότασής του γα
μετατροπή του κτιρίου
σε Κέντρο Μοντέρνας
Τέχνης υπεραμύνεται
ο εμπνευστής της
ιδέας Εμμανουήλ
Κολοκυθάς,
διαφωνντας τόσο
με την Προτεινόμενη
από τον δήμο χρήση
ως δημαρχείο όσο και
με την Πρόταση του
Τ Κούτλα στον ΗΑ.
για ένα hub ψηφιακής
καινοτομία .
ΣΕΛΙΔΑ 4
Κλιμακνονται
οι κινητοποήσεις
Μια ακόμη συγκέντρωση και no
ρεία κατά του νομοσχεδίου για την
τριτοβάθμια εκηoίδευση nραγματοnoιnθηκε xθες στα Πάννενα , με τις
κινητοηοήσεις να κλιμακνονται
τις επόμενες ημέρες, ενόψει της Ψηφοφορίας στη Βουλή τηνερχόμενη Τρίτη.
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΠΕΝΤΕ ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΧΟΕΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΥ ΤΟΥ 32ΧΡΟΝΟΥΠΙΛΟΤΟΥΟΛΟΚΛΗΡΩΟΗKΕ
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΔΙΑΣΩΣΗΣ
ΣΕΛΙΔΑ 6
Καλλιεργούσε
κάνναβη
και την εμπορευόταν
Κιτρίνισε
nΗπειρος
Γράφτηκε ο τραγικός επίλογος
Με την ολοκλήρωση της επιχείρηoης ανάσυρσης της σοpού του
32χρονου αxπαιδευόμενου πιλότου λήγο μετά τη 1 χθες το μεσημέρ
γράψτηκε ο τραγικός επίλογος στο θρίλερ του εντοπομού του δθέσιου αεροσκάφους nou εξελίκθηκε anόνωρίς το μεσημέρι της Κυριακής όταν χάθηκε το στίγμα του λίγο ηριν προσεγγίσει το οεροδρόμιο
Ιωσννίνων . Μετά οπό μια καλά σχεδιασμένη επιχείρησn , nou μέλημά
της ήταν κα η αoφάλαα όοων συμμετείχαν , οι άνδρες της 2nς , 5ης
και 8ης ΕΜΑΚ κατόφεραν και έφταοαν στο σημείο της συντριβής
το οnoio είκαν εντοπίσει το απόγευμα της Τετάρτης αρχικά το ηλ ρωμα ενός Canadair κα στη συνέχεαα του ελικοητέρου Super Puma
Ο πλότος , nou όnως έγνε γνωστό είκε στόχο να αnoκτήσει δίπλωμα
χειριστή για να εργοστεί στις ιρακινές αερογραμμές . βρέθηκε νεκρός , δίπλο στην άτρακτο και φαίνεται nως ο θάνατός του ήτον οκαριαίος , κάτ βέβαια nou aναμένετα να επιβεβαιωθεί μετά τη νεκροψία - νεκροτομή
Μικρός nopαμένει ο αριθμός των ημερήσιων
νέων κρουσμάτων στην Ήnειρο κι
ειδικότερα στην nεριφερειακή ενότητα
Ιωαννίνων, nou δεν uanoυσιάζει ωστόοο
αnό τις ημερήoιες εκθέσεις του ΕΟΔΥ, σε.
αντίθεση με τους υπόλοnους νομούς nou
εναλλάοοοντα . Η έστω και μικρή αυξηση
των κρουσμάτων το τελευταίο διάστημα στην
nepιoχή anοτυnθηκεστους χάρτες του
Ευρωηαίκού Κέντρο Πρόληψης & Ελέγχου
ΣΕΛΙΔΑ 5
Συνέντευξη
B. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ- ΙΩΑΝΝΟΥ
και τις δυο χρες
ητης Επαγελίας!
Νόσων , με την Ήπειρο να χάνει το πρόσινο
χρμα. το οποίο διατηρούν Πλέον μόνο τα
νηοιά του Αιγαίου.
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 3
Μια nnειρτιοoα μετανόστρια στην
Αυστραλία, η Βαρβάρα ΑθανασίουΙωωάννου , μλάει στον ΗΑ. και τη ΓΕ
ωργα Σκοoύλη με αφορμή το β
βλίο της με προφορικές ιστορίες 40
γυναικν nou ζoυv στην Αυστραλία.
ΣΕΛΙΔΕΣ 0-9
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Παραδίδουν τα κλειδιά των επιχειρήσεν τους
ΣΕΛΙΔΑ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα