Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΙΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:dimonews@ dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-32 15877 Τι μή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΕΜΠΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27722
Πιθανή
αντιστροφή του
ΑΕΠ το 2021
βλέπει η ΓΣΕΕ
Με αντισματα η οικονομία της
Ευρωζνης στον κορονοϊό
Στο τελευταίο τρίμηνο του
2020, όπως και στα προηγούμενα τρίμηνα, οι περιορισμοί.
ο νέο δελτίο οικονομικν εξελίξεων, όπου
παρουσιάζεται η τρέχουσα κατάσταση και οι προ
οπτικές της ελληνικής οικονομίας , δημοσιεύει
το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατν Ελλάδας (ΝEΓΣΕΕ).
Οπως αναφέρει το INE/ΓΣΕ , <σχεδόν έναν
χρόνο μετά την εκδήλωση της υγειονο μικής χρίσης,
η ελληνική οικονομία , βαθιά πληγωμένη, βρίσκεται
σε μια πειραματική κατάσταση άρσης της αναστολής βασικν δραστηριοτήτων της . Σύμφωνα με εκτμήσεις τυ INE/ΓΣΕΕ και του Levy Economics Institute , αλλά και πολλν άλλων
φορέων και οργανισμν, η ύφεση
από τα Ιoczdown και οι αλλαγές που αυτά επιφέρουν στα
καταναλωτικά πρότυπα μείωσαν τη ζήτηση για συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες , εν την αύξησαν για άλλα . Αυ
τό δεν αφορούσε μόνο σε διαφορετικούς κλάδους δραστηριότητας, αλλά και σε επιχειρήσεις των ίδιων κλάδων , αρχετά συχνά και σε διάφορα
τμήματα των ίδιων επιχειρή σεων. Σε όσες περιπτσεις υπήρχε η δυνατότητα από τις
Αρχές , οι επιχειρήσεις ήταν
σε καλύτερη θέση να διατη ρή
σουν την παραγωγή τους ( μέ
σω των τε στ και της εργασίας
από το σπίτι ) , εν οι καταναλωτές εξοικειθηκαν πολύ
περισσότερο με τις ηλεκτρονικές αγορές
Οι εξαγωγικές βιομιχανίες επωφελήθηκαν από την ανάπτυξη σε περιοχές του
κόσμου όπου το πρόβλημα του κορονοϊού
Περισσότερα από
405.000 δάνεια
COVID-19
<πάγωσανν λόγω
πανδημίας
Στα 28,4 δισ. ευρ ανήλθε το ποσό των δανεί.
ων στα οποία έχει δοθεί η δυνατότητα αναστολής
πληρωμής από τα μέσα Μαρτίου 2020 έως και τα
τέλη Δεκεμβρίου 2020, τα οποία αντιστοιχούν σε
405.473 δάνεια.
Ο αντίχτυπος του δεύτερου κύματος του
κορονοίού στην οικονομία της Ευρωζνης
είναι μικρότερος σε σχέση με αυτόν του
πρτου χύματος, όπως προκύπτει από τις
επαφές που είχαν στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚT) με ε προσπους μεγάλων επιχειρήσεων της
Ευρωζνης, στο διάστημα 4-11 Ιανουαρίου 2021.
Οπως προκύ πτει, μάλιστα, από σχετική
ανάρτηση της ΕΚΤ, σημαντικοί λάδοι του
μεταποιητικού τομέα-όπως της χαλυβουργίας , των χημικν , της αυτοκινητο βιομηχανίας και των ηλεκτρονικν-ανέφεραν αύξη ση της παραγωγής τους προς
τα ποο κορονοϊού επίπεδα , εν σε ορισμένες περιπτσεις είχαν ξεπεράσει τα
επίπεδα αυτά .
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσία σε η Ειδι
χή Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους
στην τέταρτη έκθεση προόδου, από
τον Ιούλιο 2019 έως και τα τέλη
ήταν λιγότερο έντονο .
Σε αρκετές επαφές στελεχν της ΕΚT
με εκπροσπους μεταποιητικν βιομη χανιν , οι τελευταίοι ανέφεραν ότι οι επιΝόσησαν οι
δημοκρατι κές
ελευθερίες το
χειρήσεις τους λειτουργούν
τρα με πλήρη ή σχεδόν
ΣΕΛΔΑ 2
Παρεμβάσεις σε 7.000 σημεία στο οδικό δίκτυ ο
για την αντιμετπιση τροχαίων ατυχημάτων
0ι δημοχρατικές ελευθερίες περιορίστηκαν
κατά σχεδόν 70% σε παγκόσμιο επίπεδο το 2020
λόγω των περιορισμν που επιβλήθηκ αν στο
πλαίσιο της μάχης κατά της πανδημίας του κορονοϊού , σύμφωνα με έρευνα του The Economist.
Η πανδημία του κορονοϊού οδήγησε σε μεγάλη
υποχρηση των δημοχρατικν ελευθερίων , τον
ζεται στην έρευνα που δημοσίευσε η ομάδα ερευνν του βρετανι - ΣΕΝΑ3
Ψιλόδο ους στόχους , στε να διορθωθούν άΝέα όπλα στη μάχη του καρκίνου
ρα μας στον τομέα των αυτοκινητιστικν ατυχημάτων επεσήμανε ότι έχει το Εθνικό Σχέδιο δρά
σης για την βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας, κα τά την παρουσίασή του , ο πρωθυπουργός, Κυρι
κος Μητσοτάκης. Μάλιστα, έδωσε ιδιαίτερη έμ
φαση σε πρόγραμμα , ύψους 30 εκατ. ευρ χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ε
πενδύσεων για σημειακές παρεμβάσεις σε 7.000
σημεία αυξη μένης επικινδυνότητας ανά την επι χράτεια.
<Πρόκειται για μικρές παρεμβάσεις, οι οποίες
μπορούν , ωστόσο, να κάνουν την διαφορά ανάμεσα
στη ζωή και στον θάνατον σημείωσε χαρακτηριστικά ο x. Μητσοτάκης, που συμπλήρωσε πως πολλά α
τυχήματα συμβαίνουν εντός των πόλεων ή στο επαρχιακό οδικό δίκτυο. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι
χρειάζονται αποτελε σματικές οριζόντιες πολιτικές,
που στηρίζονται σε πραγματικά δεδομένα και δύνανται να λύσουν θέματα συντονισμού και επίτευξης
συγκεχριμένων στόχων ανά διακριτούς τομείς πολιτικής , ιδίως εκεί , όπου εμπλέχονται πολλά Υπουργεία . Υπογράμμισε, μάλιστα , τη
σημασία , που ο ίδιος προσδίδει ΛΜ
στην διαπαιδαγγηση της νέας
Καλύτερη εκμετάλλευση της ανοσοθεραπείας, εμβολιασμός κατά του όγκου Στην αντιμετπιση
του καρκίνου, που αποτελεί την δεύτερη αιτία θανάτου στον κόσμο , με 9,6 εκατομμύρια νεκρούς το 2018,
εμφανίζονται πολλές και πολλά υποσχόμενες μέθοδοι .
Ανοσοθεραπεία
Τα φάρμακα της ανοσοθεραπείας , που τροποποιούν την λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος για να
του επιτρέπουν να αναγνωρίζει τα καρκινικά χύτταρα , έχουν δημιουργήσει ανατροπές στις θεραπείες του
καρχίνου εδ και δεκαετίες .
Αλλά δεν είναι αποτελεσματικά παρά στο 25% των ασθενν , με μεγάλες διαφοροποιήσεις ανάλογα με τον
Τίπο του καρκίνου.
Στόχος είναι η αύξηση αυτού του ποσοστού, εξη γεί ο Κριστόφ Λε Τουρνό , υπεύθυνος κλινικν δοκιμν στο
Iνστιτούτο Curie, ένα από τα βασικά κέντρα έρευνας και θεραπείας του καρχίνου στην Γαλλία.
Οι ερευνητές δοκιμάζουν τον συνδυασμό της χημειοθεραπείας που συνοδεύεται με ανοσοθεραπεία , με τη πρτη να προκαλεί μεταλλάξεις στα καρκινικά χύτταρα οι οποίες τα κά
Ευπαθείς οι
κοινωνικές
σχέσεις στο
lockdown
Ο μεγάλος <χαμένοςν των σχέσεων λόγω της
πανδημίας είναι οι χοινωνικές σχέσεις, με το 40%
του κοινού στην Ελλάδα να δηλν ει ότι αυτές
χειροτέρεψαν, εν αντίθετα ο μεγάλος κερδισμένοςν φαίνεται ότι είναι -παρά τις πιθανές εντά σεις λόγω εγκλεισμού -οι οικογενειακές σχέσεις .
Αυτό προκύπτει από την τελευταί
α έρευνα της Focus Bari, που εστία - Α
www.aimοprasion.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Οι Ευρωπαίοι με χαμηλό εισόδημα αντιμετωπίζουν δύσκολες στιγμές στον αγώνα για το κόστος στέγασης
  Έρευνα της ΕΚΤ δείχνει ότι πάνω από το ένα τέταρτο των νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα αναμένουν καθυστερήσεις στις πληρωμές των στεγαστικών τους δανείων τους επόμενους μήνες Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), ένας αυξανόμενος αριθμός Ευρωπαίων με χαμηλό εισόδημα αναμένεται να καθυστερήσει να πληρώσει βασικούς λογαριασμούς τους επόμενους μήνες, λόγω της αύξησης των επιτοκίων, των ενοικίων και του κόστους των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. “Η ικανότητα των νοικοκυριών να ανταποκριθούν στις δαπάνες που σχετίζονται με τη στέγαση και τ
 • Ευρωεκλογές: Ελληνικό “άρωμα” στις γερμανικές υποψηφιότητες
  Μια Φιλελεύθερη με πάθος για την Ελλάδα, μια ανεξάρτητη καπετάνιος-ακτιβίστρια για τους πρόσφυγες είναι μερικοί από τους Γερμανούς επικεφαλής υποψηφίους για τις ευρωεκλογές. Ο προεκλογικός πυρετός δεν έχει ακόμη αγγίξει τη γερμανική πραγματικότητα, αν και οι πρώτες αφίσες έχουν κάνει δειλά την εμφάνισή τους και στις τηλεοπτικές εκπομπές λόγου γίνεται σαφές ότι οι πολιτικοί προσκεκλημένοι απευθύνονται στο εκλογικό τους κοινό. Ούτως ή άλλως στις 9 Ιουνίου εκατομμύρια Γερμανοί ψηφοφόροι θα προσέλθουν στις κάλπες για να στείλουν εκπροσώπους τους στην Ευρ�
 • Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Ισχυρή άνοδος 1,99%, στα 105,38 εκατ. ευρώ ο τζίρος
  Ισχυρές ανοδικές τάσσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου με την αγορά να κινείται σε ανοδική τροχιά τέταρτη συνεδρίαση, επανερχόμενη στα επίπεδα των 1.420 μονάδων. H αναβάθμιση των προοπτικών του ελληνικού αξιόχρεου από σταθερές σε θετικές από την Standard & Poor’s και η ανακοίνωση πρωτογενούς πλεονάσματος σημαντικά υψηλότερου του στόχου, για το 2023, έδωσαν ώθηση στην αγορά. O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στα υψηλότερα επίπεδα της ημέρας, στις 1.420,40 μονάδες, σημειώνοντας ισχυρά κέρδη 1,99%. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 105,38 εκατ. ευρώ, ενώ �
 • Κορυφώνεται η μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα
  Κορύφωση  αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα Τρίτη επεισόδιο μεταφοράς σαχαριανής σκόνης προς τη χώρα μας, το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από χθες Δευτέρα 22/04.   Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σήμερα, εκτός από τις πολύ αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης που θα περιορίζουν την ορατότητα, αναμένεται να εκδηλωθούν και λασποβροχές, κυρίως στη βόρεια και δυτική χώρα. Την Τετάρτη η στροφή των ανέμων σε δυτικούς θα έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της σκόνης στα Δωδεκάνησα και την προοδευτική απομάκρυνσή της προς τα
 • Σύγκρουση στρατιωτικών ελικοπτέρων εν πτήσει στην Μαλαισία
  Δυο ελικόπτερα της αεροπορίας ναυτικού της Μαλαισίας συγκρούστηκαν σήμερα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δέκα μέλη των πληρωμάτων τους κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στο δυτικό τμήμα της μαλαϊκής χερσονήσου, ανακοίνωσε η υπηρεσία άμεσης βοήθειας του ασιατικού κράτους. «Τα δυο ελικόπτερα συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Επιβεβαιώθηκε ο θάνατος 10 θυμάτων από το ιατρικό σώμα των ενόπλων δυνάμεων», είπε ο Σουχάιμι Μοχάμαντ Σουχάιλ, αξιωματούχος της υπηρεσίας άμεσης βοήθειας και αντιμετώπισης πυρκαγιών, σύμφωνα με δελτ�