Πρωτοσέλιδο Πρωινός Μοριάς:Recognized text:
Έτος ιδρύσεως

1989
(Μηνιαία έκδοση)
2007 - 2017
(Εβδομαδιαία έκδοση)
2017 (Ημερήσια έκδοση)
Έδρα - Γραφεία:
ΒΙ.ΠΕ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ, 5Β
Τ.Κ. 221 00 ΤΡΙΠΟΛΗ
Τηλ.: 2710 23 51 80
Fax: 2710 23 51 80

Ημερήσια Εφημερίδα της Αρκαδίας

ΠΕΜΠΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 | Αρ. φύλλου 794 | 1 €

email:
[email protected]
www.proinosmorias.gr

Συναντίληψη μεταξύ Περ. Πελοποννήσου και Δήμου Μεγαλόπολης
Η συναντίληψη και η κοινή γραμμή μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Μεγαλόπολης, όσον αφορά το ζήτημα της Δίκαιης Μετάβασης στη μεταλιγνιτική εποχή, επαναβεβαιώθηκε χθες
στη συνάντηση που είχε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας
με τον δήμαρχο Θανάση Χριστογιαννόπουλο, στην Τρίπολη.
Ο δήμαρχος επισκέφθηκε τον περιφερειάρχη, εν όψει της προγραμματισμένης για σήμερα (Πέμπτη 4/2) συνάντησής του, στην
Αθήνα, με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα
Σκρέκα, τον οποίον σύντομα θα συναντήσει και ο Π. Νίκας.
«Ταυτιζόμαστε σε όλα τα ζητήματα» σημείωσε ο περιφερειάρχης,
ο οποίος συζήτησε επίσης με τον δήμαρχο για τα εν εξελίξει, αλλά
και για τα προγραμματιζόμενα έργα στον Δήμο Μεγαλόπολης.

Συναινεί ο περιφερειάρχης στην πρόταση Κωνσταντινόπουλου
για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής για τις ανεμογεννήτριες
«Δεν έχω καμία αντίρρηση και συμφωνώ
απολύτως με την πρόταση του βουλευτή»
σημείωσε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου,
Παν. Νίκας, αναφερόμενος σε πρωτοβουλία του βουλευτή Αρκαδίας, Οδ. Κωνσταντινόπουλου, που αποσκοπεί στην
ενημέρωση όσον αφορά την εγκατάσταση
ανεμογεννητριών.
Συγκεκριμένα, ο Αρκάς βουλευτής -και
Ε΄ αντιπρόεδρος της Βουλής- κοινοποιεί
προς τον περιφερειάρχη και τα μέλη του
Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου
την επιστολή του προς την πρόεδρο της Ει-

δικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, με την οποία ζητεί
από την εν λόγω επιτροπή «να καλέσει
όλους τους εμπλεκόμενους (περιφερειάρχη
Πελοποννήσου, δημάρχους της ευρύτερης
περιοχής Τρίπολης, Γορτυνίας, Μεγαλόπολης, τη ΡΑΕ, καθώς και υποψήφιους επενδυτές), ώστε να υπάρξει πλήρης ενημέρωση
σχετικά με ποιους όρους και προϋποθέσεις
μπορεί να γίνει η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, με ταυτόχρονο σεβασμό, τόσο
του φυσικού, όσο και του πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής».

Άμεση αντικατάσταση του Παναγιώτη Νίκα από την
προεδρία της «Πελοπόννησος» Α.Ε., ζητά ο Δ. Καμπόσος
Την άμεση αντικατάσταση του περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα, από την
προεδρία του Δ.Σ. της «Πελοπόννησος»
ΑΕ, δυνάμει του άρθρου 89 παρ. 2 του Ν.
4548/2018, και ορισμό νέου προέδρου
Δ.Σ., ζήτησε χθες ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) και
αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Δημήτρης Καμπόσος.
Ο κ. Καμπόσος, κατά την περασμένη
συνεδρίαση του Δ.Σ. της «Πελοπόννησος» ΑΕ, ζήτησε το λόγο και έθεσε το
θέμα για συζήτηση και λήψη απόφασης,

πράγμα το οποίο, εν πρώτοις, απεδέχθη
ο περιφερειάρχης, Παν. Νίκας.
Στην Εισήγησή του ο πρόεδρος της
ΠΕΔ και αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της εν
λόγω εταιρείας ανέφερε τα εξής:
«Οι κατωτέρω υπογράφοντες, Αντιπρόεδρος και μέλη Δ.Σ. της Αναπτυξιακής εταιρείας «Πελοπόννησος» ΑΕ,
εκπρόσωποι της ΠΕΔ (μετόχου της
Εταιρείας κατά ποσοστό 50%), δηλώνουμε ότι περιήλθε σε γνώση μας η
αγωγή που κατέθεσε η Περιφέρεια Πελοποννήσου για τη λύση της Εταιρείας
και αναφέρουμε τα εξής:
[• ΣΕΛ. 5]