Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Αυτή είναι
η ένσταση του
δήμου Κοζάνης
κατά των
αιτήσεων
αδείας πλωτών
φωτοβολταϊκών
πάρκων στη
λίμνη Πολυφύτου

σελ ~ 13

10 κρούσματα στην
Κοζάνη, 8 στην
Εορδαία από τα
19 της Π.Ε.Κοζάνης

Από το μηδέν η έρευνα
για το αεροσκάφος - Το
Καναντέρ στο πεδίο
της έρευνας

σελ ~ 2

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7400

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Δ.Σ. Κοζάνης: Ναι στη μετεγκατάσταση της Ακρινής
και στην εναλλακτική πρόταση της κυβέρνησης για
τον οικισμό - Ο πρόεδρος της Ακρινής ψήφισε
την πρόταση του Λευτέρη Ιωαννίδη
σελ ~ 3

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 12

Δήμος Κοζάνης:
Μείωση 50% των
δημοτικών τελών
σε πολύτεκνους,
άτομα με αναπηρία
και άπορους

σελ ~ 24

Αναστολή
λειτουργίας 10ου
Δημοτικού σχολείου
έως 10/2/2021

σελ ~ 12

Και ο Σύλλογος
Ερμής συντάσσεται με
την κίνηση της ΠΟΕΣΕ
και παραδίδει τα
κλειδιά της εστίασης

σελ ~ 4

Οι 7 αντιρρήσεις του
Δήμου Σερβίων για την
κατασκευή φωτοβολταϊκών
εγκαταστάσεων στη λίμνη
Πολυφύτου - Τι ζητά για
την αξιοποίησή της

σελ ~ 3

σελ ~ 20

Άδωνις Γεωργιάδης:
Σε περιοχές όπως
η Κοζάνη θα
ενισχύσουμε με
εφάπαξ επιδότηση
τις επιχειρήσεις