Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική
Πέμπτη
ΙΦεβρουαρίου
(Κκθιμερινή οικονομική ειδική cημρίδα Διακηρύων Διμοτριστν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ.: 7282
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 -ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή: 1.00
ΟΑΕΔ: Τρία
νέα Προγράμ
ματα εργασίαs
για 15.000
ανέργοus
Τελευταία ευκαιρία για
τουs ιδιοκτήτες ακινήτων
Ποιοι Πρέπει να σπεύσουν στο Taxis και μέχρι Πότε
Οι ιδιοκτήτες ακινήσθσεις που έχουν συτων έχουν προθεσμία ναφθεί προ του 2014 οι
μέχρι τις 15 Φεβρουα - οποίες δεν δηλθηκαν
ποτέ . Μισθωτήρια συμ
και πρόστιμα, να δηλ- βόλαια που έχουν
λήξει θα rρέπει επίσης
να δηλωθούν γιατί δια φορετικά , η μίσθωση
θεωρείται ότι εξακολουθεί να ισχύει γεγοδίνεται σε όσους εκμι- νός που μπορεί να
τους βάλει σε μπελάρίου χωρίς κυρσεις
πρωτοφανής
κρίση του κορονοϊού
δοκιμάζει εδ και
σχεδόν έναν χρόνο
τις αντοχές χιλιάδων
νοικοκυριν, με τους
νέους να βρίσκονται σθνουν ακίνητα προστη χειρότερη θέση,
καθς κινδυνεύουν
να πληρσουν μεγαλύτερο τίμημα . Το
υπουργείο Εργασίας
και ο ΟΑΕΔ καλείται
συνέχεια στην 11
σουν μισθσεις που
έχουν λήξει ή δεν
έχουν δηλωθεί noτέ
στην εφορία.
Τελευταία ευκαιρία
κειμένου
επικαιροποήσουν ηλεκτρονικά τα μισθωτή.
ρια συμβόλαια τους
και να αποφύγουν περιπέτειες με την Εφορία.
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να
επισκεφθούν την ηλενα
Οι δηλσεις των μι .
εφόσον
πραγματοποιηθούν
μέχρι και της 15 Φε βρουαρίου , δεν θα
έχουν καμία κύρωση ή
πρόστιμο για τους ιδιοσθσεων ,
πρέπει:
1. Να υοβάλουν δή .
λωση για παλαιό μισθωτήριο συμβόλαιο ,
λεται χωρίς κυρσεις
και περιλαμβάνει στοιχεία που ισχύου "
12 Ιουνίου 2020, Η δ
το οποίο έχει συναφθεί λωση πληροφοριακν
στοιχείων μίσθωσης
ισχύ στις 12 Ιουνίου θα περιλαμβάνει όλα
τα βασικά στοιχεία της
rαλαιάς σύμβασης, δηλαδή τα ονόματα και
δεν έχει υποβληθεί τους ΑΦΜ των αντισυμβαλλομένων (εκμιδήλωση στο myTAXIs- σθωτής και μισθωτής ) ,
το συμφωνηθέν μηνι
συνέχεια στην 9
κτήτες.
2014 , ήταν σε
ΓΣΕΒΕΕ: Χωρίs
στοχευμένα μέτρα , κτρονική πλατφόρμα
6 σus 10
επιχειρήσεις
θεωρούν σίγουρο | των μισθωτηρίων συμτο λουκέτο
Μετά και την τελευταία παράταση της 2020, έχει παραταθεί
σιωπηρά ή έχει αλλάξει
κάποιος όρος του και
προθεσμίας έως τις 15
( www.aade.gr ) μέχρι και Φεβρουαρίου 2021, η
ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι
δεν θα υπάρξει άλλη
προθεσμία και οι φοροβολαίων , δηλνοντας λογούμενοι που ενοι
15 Φεβρουαρίου και να
δηλσουν την ισχύ
ηλεκτρονικά η σχετική
για πρτη φορά τις μι .
κιάζουν ακίνητα θα
. Η δήλωση υποβάλ.
κυκλοφορίαs
2021:
Καλούνται να καλύυποχρεσεις
ακόμη και με μηδε.
νικά έσοδα, εν συσσ ωρ εύ ο υ ν
μελλοντικές οφειλές
Κραυγή αγωνίας από
τις πολύ μικρές και μ
κρομεσαίες επχειρή
σεις, καθς σχεδόν
συνέχεια στην 2
Πότε λήγει η προθεσμία,
βήμα-βήμα
οι τρόποι πληρωμής
Σελίδα 9