Previous Προηγούμενη μέρα
Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Νέα Καστοριά:Recognized text:
Νέα Καστοριά
ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΚΑΥΣΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Πέμπτη | 4 | Φεβρουσρίου 2021
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Τιμή 1Ε | Έτος 65ο 1 Αριθμός Φύλλου 2.981
ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΠΑΠΤΣΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΑΟΥΤΗ
Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικν τ
Οδραστήριος Δήμαρχος
Αργους Ορεστικού
κατέθεσε τις παρατηρήσεις προτάσεις του Δήμου επί του
περιφερειακού χωροταξικού
πλασίου της Περιφέρειας
12-13
Δήμου
Νεστορίου μας μιλά για τις
νέες δράσεις πρωτοβουλιες
και έργα για την βελτίωση
της ποιότητας ζωής των
δημοτν
σελ. 10
σελ . 11
200 Χ ΡΟΝΙΑ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ
Ολυμπία Τελιγιορίδου: Η Καστοριά μένει εκτός σχεδιασμν της Κυβέρνησης
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣ Η
ΕΛΛΑΔA-2021
Μας απαξινουν
ΚΑΙ στην Παιδεία
Ιωάννης Καποδίστριας
Γράφει ο Δημήτρης Ιωαννίδης 4
. ..και διηγντας τα , να κλαις!
Ελένη Κωστοπούλου
Ελπίδα, Όνειρο, Χιούμορ
Τα τρία γιατρικά!
ΚEΥ ΚΑΣΤOΡΙΑΣ
Θετικός ο απολογισμός,
οι εντυπσεις αλλά και τα
αποτελέσματα
Υπέρ υγείας
Ο καρδιολόγος Π. Δοκόπουλος
ενημερνει για τις χαμηλές
θερμοκρασίες και τη στεφανιαία
τον κ . Παρίση , με αφορμή τις συνε
. φημο - Πανεπιστημιακν τμημάτων καθς ντεύξεις στην εφημερίδα μας, αναλογούμενες πρωτοβουλίες τα χαρακτηρίζει καικής ποιότητας-ρωτιόμαστε με ποια λογική απορρίκατά το μορφωτικό του επίπεδο- και πτουν τα ίδιωτικά Κολέγια και Πανε πιστήμια από την Ελληική εκταίδευση, με ποιο σκεπτικό θεωρούν ότι
Ας προσπαθήσει τότε ο κ Τζηκα- αυτοί που αποφοιτούν από τα ίδιωτικά Πανεπιστήμια στερούντα προνεπιστήμια εφάμιλλα των Ιωαννίνων σόντων κατάρτισης και γνσεων και
γενικά μειονεκτούν έναντι αυτν που
χονταν τα πρτα τους τμήματα , δεν αποφοτούν από Δημόσια Ιδρύματα;
Όλους τους κρίνει το αγωνιστικό
περιέλθει ο νομός μας , η ύπαρξη Χρόνο με το χρόνο όμως το Πανεπ πεδίο της ζωής σε μια Ελλάδα που
πρέπει να ξεφύγει από τα στεγανά
του παρελθόντος και να κοιτάξει το
Κανένα έργο κ.Τζηκαλάγια δεν μέλλον όπως αυτό δια μορφνεται
με τις συνεχόμενες εξελίξεις Εξάλλου
γνωστές είναι σ' όλους οι παθογένειστημιακν τμημάτων στην περιοχή το προτείνει( βλ. σήραγγα Κλεισού- ες του Δη μόσιου Πανεπιστημίου, οι
οποίες σίγουρα θα πρέπει να θερανα μεγάλο ερτημα που σε ότι δεν τον ενδιαφέρει η ύπαρξη
προκύπτει από
της Κυβέρνησης για συρp κνωση και κατά συνέπεια απαξίωση ότι παρέχουν υποδεέστερη ποιότητα
του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας παιδείας .
και ειδικότερα από το κλείσιμο των
τμημάτων της Καστοριάς είναι ποες
ενέργειες και αντιδράσεις των τοπ κν αρχόντων εκδηλωθηκαν .
Συνυπολογίζοντας την δυσμεΣπύρος Παρίσης:
Ο Πρόεδρος της ΕΛΜΕ Καστοριάς μας μιλά για τις επ πτσεις του παρατεταμένου
κλεισίματος των σχολείων.
λάγιας να φέρει στην Καστοριά Παγιατί και τα Ιωάνννα, όταν υποδενή και δυσχερή κατάσταση που έχει ήταν μεγάλης εμβέλειας παιδευτικής.
πανεπιστημιακν τμημάτων στην στήμιο Ιωαννίνων εξελίχθηκε σ' ένι
Καστοριά θα έδινε μια ανάσα ζωής. από τα καλύτερα της Ευρπης.
σελ. 6
Σημεινουμε πως άλλες πόλεις αναπτύχθηκαν
επιτυχία, αν δεν τοπτην ύπαρξη πανεπιστημίων ή πανεπι- στέψει πρτα και κύρια αυτός που
ευημερούν μόνο από στέφεται
Στάθης Μασκαλίδης:
Ο ταλαντούχος συμπολίτης
μας αναφέρεται στις δικές
του πηγές έμπνευσης και
την αποδοχή της συγγραφ
κής του προσπάθειας .
ρας ). ιδού πεδίο δόξης λαμπρό .
τους .
Δεν μας ενδιαφέρει ουδόλως
Οφείλουμε να δηλσουμε ότι σ πευτούν .
ανη κυβέρνη ση είναι ΜΠΛΕ ή ΠΡΑ -αυτό το ζήτη μα η κα . Τεληγιορίδου Καλό θα ήταν να μην στοχοποιούνται ο μεν από τους δε φοιτητές, όλα
ενδιαφέρει η ανάπτυξη και η ευη - τελέσματα , άλλωστε αυτό δείχνει και είναι παιδιάτων Ελλήνων σε μια Ελλά
δα που δεν περισσεύει κανεί
ΣΙΝΗ ή ΚΙTΡΙΝΗ ή ΚΟΚΚΙΝΗ, μας έχει δουλέψει σκληρά και έφερε απομερία της περιοχής μας.
ο κυβερνη τικός μας βουλευτής ες εκλογές
ήδη με δηλσεις του γνωστοποίη
το ποσοστό που έλαβε στις τελευτα
Οσο για την κα. Τελιγιορίδου και
σελ. 3
σελ . 9
Μοναστήρια Καστοριάς: Η Παναγία μας, η Μαυριτισσα
σελ. 7