Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝοξ
TυΠΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
|t Ιδρυτής - Νικδαος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδιοκτήτρια - Εκδότρια Σ αιρίδου L Συλιινή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974)*
Αρ. φύλλου 6880-12.285
0,50 ε
Αυξάνονται σταδιακά
Από 132 έως 2/6/2021
η πλατφόρμα για το Ν. Δράμας
Σύμφωνο συνεργα σίας του Δ. Παρανεστίου
με τον Τοίχο της Καλοσύνης
Πειθαρχικό Δίκαιο
Φοιτητν
Προσφορά τροφίμων ,
ιματισμού και άλλων
ειδν προς τους
δημότες Παρανεστίου
τα κρούσματα
στη Δράμα
Αν και το Νοσοκομείο Δράμας αποχαρακτηρίστηκε από Covid-19 χθες
υπήρχαν 10 κρούσματα
Τακτοποίηση
αυθαιρέτων
μέσω ανάρτησης
νέων δασικν χαρτν
Του Γιργου Φλτοόγλου , Νομικού
Συγκέντρωση το πρωί της Τετάρτης 10 Φεβρουαρίου στην πλατεία Ελευθερίας
Νέες υποδομές διανομής
φυσικού αερίου στην ΑΜΘ
Παραδίδουν στην κυβέρνηση
τα κλειδιά των επιχειρήσεν τους
οι επισιτιστές της Δρά μας
Συνάντηση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ με τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο της ΔΕΔΑ
Εχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνιστικές διαδικασίες για τη
Δράμα
Πρόεδρος επισιτιστν Δράμας: Το σίγουρο είναι πως θα υπάρξουν λουκέτα.
Ας ελπίσουμε το δυνατόν λιγότερα...)
Από οριστερό, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΑ, Μόρος Τσόκος
σιο Περφpερειόρχης ΑΜΘ, Χρήστος Μέτος
υνάντηση με τον Διευθύνοντα Σύμ κεδονίας και Θράκης. καθς και η προ - 1
βουλο της Δημόσιας Επιχείρησης απική δημιουρίας έων υποδομν για
Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΛΑ την ενεργειακή κάλυψη και άλλων περιοκ. Μάριο Τσάκα είε ο Περιρερειάρχης χν της ακριτικής Περφέρειας , βρέθηΑνατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ .
Χρήστος Μέτιος στο γραφείο του στην
Κομοτηνή
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν το τον Περφερεάρχη ΑΜΘ, Χρήστο Μέπο,
έργο κατασκευής δετύων φυσικού αε - στην Κομοτηνή .
ρίου στην Περρέρεα ΑΜ , το οποίο η
Περιφέρειαα χρηματοδοτεί με πόρους ότι έχοw αλαληρωθεί οι διαγωνιστικές
29,6 εκατομμυρίων ευρ από το ΕΣΠΑ .
καν στο επίκεντρο συνάντησης που είε
την περασμένη Τρίτη, ο Δευθύνων Σύμ
βουλος της ΔΕΔΑ, Μάριος Τσάκας με
aTΟ ΑΡΧEΟΥ Π.Τ.
Ο κ. Τσάκας ενημέρωσε τον κ . Μέτιο
Του Θανόση Πολυμένη
ΜΕ ΤΑ πλέον μελανά χρματα , περιγράφει την κατά - δημοσιογράφου είπε : Οποιος επιχειρηματίας της
σταση των επστιστν , ο πρόεδρος του Σωματείου Ζu - εστίασης θέλεινα παραδσει στ' αλήθεια τα κλειδά της
θeστατόρων Ν. Δράμας κ . Χατζηπαντελής . Όπως όλοι επχείρησής του, εγ προσωπικά , ο Αδωνς Γεωργάδης,
γνωρίζουμε , τα επιστιστικά καταστήματα , εστιατόρια την παίρνω . Την παραλαμβάνω εγ. Γιατί όταν ακου
καιταβέρνες κυρίως , παραμένουν κλειστά εδ και τρες έναν άνθρωπο σήμερα ότι έχει ένα κατάστημα εστίασης
μήνες , λόγω της καραντίνας .
Ήδη, από ις αρχές Μαρτίου του 2020, άναιξαν μόνο νους , παίρει επιστρεπτέα προκαταβολή και το κράτος
Η ένα πολύ μικρό διάστημα και αυτό με τον απόλυπα ελεγ- του πληρνει τα πάγια έξοδα, θεωρeί ότ είναι αδημέ
χόμενο τρόπο και από τις αρχές Nοεμβρίου , παραμέ - νος σε αυτή τη χρα Ο κακός συνδεκαλισμός την ρα
νουν κλειστά μέχρι και σήμερα . Και άγνωστο για πόσο της συμπερφοράς δεν μου αρέσε Τελικά ο κ Γεωpακόμα . Στο μεταξύ όλα τα έξοδα τρέχουν , άτως λογαρασμοί τηλεφνου και ρεύματος καθς και η ασφάλιση της Τρίτης 2 Φεβρουαρίου.
των ιδίων στον ΕΦΚΑ . Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο
τραγκκή , αν σκεφτεί κανείς ότι , οι περισσότερες από τις μενη Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου, θα συγκεντρωθούν στην
επιχειρήσεις του είδους εναι καθαρά ακογεναακές . Και
1 μάλιστα, σε κάποιες απ' αυτές τις επχειρήσεις, εργά-δσουν τα κλειδιά τους για να σταλούν στην ΠΟΕΕ
1 tονται ακόμα και δυο οογένειες
Παραδίδουμε τα κλειδιά
Μλντας στον -Πρωινό Τύπο- ο κ. Χατζηπαντελής, τίνα , ο ΕΦΚΑ είχε μια έκπτωση 25% , εν σήμερα αυτό
Η σημεινει αρχκά ότι μετά από μα πανελλήνια συνδιά-δεν υπάρχει . Επίσης υπάρχουν πολλά πάγια, όπως το
σκεψη ποu είχαν τα σωματεία με την Ομοσπονδία τους νερό, το τηλέφωνο , η ΔΕΗ η οποία φτάνει μάλιστα να
ΠΟΕΣΕ, αποφάσισαν στε την ερχόμενη Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου, να συγκεντρσουν από κάθε πόλη όλοι οι μπορούν να πληρσουν.
επισττιστές των κλειδιά των επχειρήσεν τους και να τα
στείλουν στην Ομοσπονδία . Και με τη σειρά της η Ομο - εναι οκογενειακές και αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε
σπονδία με μια αντιτροσωπεία , θα τα παραδσει στη να ανταπεξέλθουμε στα έξρδα Μπορεί να υπάρχουν οι
συνέχεια στο Μέγαρο Μαξίμου.
Πάνω σ' αυτό το θέμα πάντως , χαρακτηριστική ήταν η όμως αυτό δεν είναι αρκετά Ένα καλό μέτρο εναι το
άκρως επιθετνή απάντηση του υπουργού Ανάπτυξης κ . μηδενκό ενοίκο για τα μαγαζιά μας
Αδωνι Γεωργιάδης , ο onoioς απαντντας σε ερτηση
διαδικασίες για τη Δράμα, την Ξάνθη, την
δεκτύου και η κατασκευή νέου αγωγού είνα σε εξέλιξη οι διαγωνισμοί για την
Καβάλα και την Ορεστιάδα . Τα κατασκευαστικά έργα θα ξεκνήσουν να υλοΕππλέον , η πορεία εξέλξης του έργου ποιούνται τον Μάρτιο του 2021 και
ανάπτυξης δικτύων διανομής φυσικού παράλληλα με αυτά , θα πραγματοπο
ούνται συνδέσεις καταναλωτν με το δ
που θα τροφοδοτήσει το Σουφλί και το
Διδυμότεο .
το οποίο δε, πληρνει ενοίκο , δεν πληρνει εργαζομέ
αερίου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μa κτυο διανομής φυσικού αερίου .
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
Σημεκνεται ότι στις παραπάνω έξι πό
λεις της Περιφέρειας ΑΜΘ , θα κατασκευαστούν συνολικά 496 χιλιόμετρα
δικτύου και θα πραγματοποηθούν του λάχιστον 15.000 συνδέσεις καταναλω
τν όλων των κατηγορν ( ουαακν ,
εμπορικν και βιομηχανκν ) . Το έργο
είναι συνολικού προϋπαλογισμού 61,8
εκατ. ευρ (πλέον ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από ίδια κεφάλαα της ΔΕΔΑ,
δανειακά κεφάλαα , καθς και από επχορήγηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω
του Επχερησακού Προγράμματος Αναγιάδη αναγκάστηκε να μαζέψει τα παραπάνω το πρωί
Σχετικά μ ' αυτό , ο κ . Χατζηπαντελής είπε ότι την επό πλατεία Ελευθερίας της Δράμας προκειμένου να παρa Όπως επισημαίνει ο κ Χατζηπαντελής , τα χρήματα
που παίρνουμε δεν αρκον Στην πραηγούμενη καρανκόβει ακόμα και το ρεύμα σε όσους επαγγελματίες δεν
τολικής Μακεδονίας και Θράκης
Όπως λέει επίσης πολλές από τις επχειρήσεις μας
Συζητήθηκε επίσης ο σχεδιασμός της
επόμενης φάσης του έργου φυσυκού αs
ρίου, δηλαδή η περαπέρω επέκταση του
δικτύου και σε άλλες πόλεις της Περpe ΠΡΩΝΟΣ
επιστρεπτέες προκαταβολές και κάποιο άλλο βοήθημα ,
ρειας.
σελ4η
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη |
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαΐδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑXΕΠΑ
στη Β' ΜENN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 69774 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Ωράρο
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 ( εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα