Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Έκλεισαν κι άλλα τμήματα
σε σχολείο της Σπάρτης
Λόγω κρουσμάτων κορωνοϊού , σελ 7 | από και Προς Αθήνα > σελ. 7
Τα δρομολόγια
| του ΚΤΕΛ Λακωνίας
Νέες επιθεωρήσεις
από τον Αθλητικό Οργανισμό
Δ. Σπάρτης > σελ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021 | Ετος 25| Αριθμός 6051 | Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ 2731081253 Fax: [email protected]
Ενέσεις
αναβάθμισης των ΚΥ
της Λακωνίας
Εργα ύψους
Μια ακόμα ευκαιρία στον Δ. Σπάρτης
Ταχείες αυιοθεσίες.
για ερειπωμένα κτίρια
υπέγραψε ο Νίκας
Συμβάσεις έργων στn Λaκωνία , συνολικού Προϋπολογισμού 2.791.800 ευρ.
υπέγραuε την Τρίτη 2 Φε βρουαρίου στη Σπάρτη ο ne.
ριφερειάρχης Πελοηονή σου Παναγιτης Νίκας , ο
onoiος επισκέφθηκε το διοικητήριο της ΠΕ Λοκωνίας
και είχε συνεργασία με στελέχη της Περιφέρειας , αλλά
και συναντήσεις με εκπροσηους ηολιτιστικν φορέων της Περιφερειακής
Ενότητας
Τρεις εκ ων συμβάσεων,
προϋπολογισμού 591.000
ευρ , αφορούν την υλοηοί.
ηση έργων εκουγχρονισμού
και λειτουργικής αναβάθμι
σης των Κέντρων Υγείας
Βλαχιτη , Γυθείου και Νεά Πολης
Ειδικότερα, ηρόκειται για τις
εξής Παρεμβάσεις 1 ) εκουγ χρονισμός και λειτουργική
αναβάθμιση του Κέντρου
Υγείας Νεάπολης (Προυnολογισμός 200.000 ευρ ) , 2)
εκσυγχρονισμός και λειτουργική αναβάθμιση του
Κέντρου Υγείας Βλαχιτη
[npοϋπολογισμός 200.000
ευρ) και 3) εκουγχρονι σμός και λειτουργική αναΒάθμιση του Κέντρου Υγείας
Γυθείου nροϋπολογισμός
Τπεριλαμβάνει η νομοθετική Πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Νέα νομοθετική πρωτοβουλία να υοθετούν- και να αναλαμ - ρία στον Δήμο Σnπάρτης να απλ- νει τς ρυθμίσεις για τα εγκαταλεγια την αξιοnoiηση των εγκατα - Βάνουν για 50 χρόνια τη διαχεί - σει Πέηλο- Προστασίας σε ένα λειμμένα ακίνητα και ις διαδικαλελειμμένων κτιρίων έχει ετοιμάσει
Περιβάλλοντος και Ενέργειας περιπτσεις και κάτω αnό συγ- οικήματα , αλλά καοι nαρoηλισμέ - τους έχει ήδη ολοκληρωθεί και
(ΥΠΕΝ ) , Ειδικότερα , μέσα από κεκριμένες Προϋποθέσεις τα εν
μια γρήγορη διαδικασία, δήμο λόγω ακίνητα θα μπορούν να πεδημοτικές εταιρείας , Νομικά ριέλθουν ακόμα και στην κυριό- λεια , αναζητούνο τον δρόμο της Ταγαρά, Πριν Πάρει το δρόμο για
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
ακόμη και ιδιωτικές εταιρείας και Το νέο πρόγραμμα nou nρoωθεί εδ και κάμποσα χρόνια .
φορείς θα έχουν τη δυνατότητα το ΥΠΕΝ δίνει ακόμα μια ευκαι εγκαταλελειμμένων σημοντικό κομμάτι της κληρονο - σίες nαρέμΒασης για την
Υπουργείο κτηρίων . Μάλιστα, σε ορισμένες μιάς του . Διατηρητέα νεοκλασικά αποκατάστασή και επανάχρησή
νες ετοιμόρροπες κατασκευές , αναμένεται η τελική έγκριση του
nou anειλούν τη δημόσια ασφά - αρμόδιου υφυπουργού κ Νίκου
τητα του δήμου.
διάσωσης
της συντήρησης συλλογή των τελικν υπογραφων.
Το νομοσχέδιο Πou περιλαμβάσυνέχεια οελ ?
95 τα ενεργά κρούσματα στον νομό
Σε λεπτές ισορροπίες
ο κορωνοϊός στη Λακωνία
Ξεπέρασαν τους 2.500 οι εμβολιασμοί
Αυστηρή σύσταση για τήρηση
των μέτρων ηροστασίας έναντι
του κορωνοίού
Πνηση από την Πολιτεία και τους
Πολίτες αnnύθuνε την Τετάρτη
(3/2) οπό τη Βουλή ο Σωτήρης
Τσιόδρας
Μλντας από το Βήμα ενπιον
των μελν της Επτροπής θ σμν και Διαφάνειας της Βουλής, ο Καθηγητής λοιμω - ξιολογίας Προειδοηοίησε nως τα noσοστά των nαραλλαγν του ιού
είναι υψηλά και αγγίζουν το 40%.
Σύμφωνα με τον ίδιο, το δεύτερο
κύμα της nανδημίας στη χρα
μας ήταν διαφορετικό aπό το
Πρτο, καθς διαπιστθηκαν κι
εσωτερικές μεταλλάξεις
191.800 ευρ).
συνέχεια σελ 8
συνέχεια σελ8
31lakonikOs.gr
Αργεί
η επόμενη μέρα
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
του ιργου Παγουλάτου

Τελευταία νέα από την εφημερίδα