Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΜΠΤΗ

4

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2021

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 20ός / Αριθµ. φύλλου 5648

ΣΤΟΧΟΣ ΕΜΠΡΗΣΜΟΥ

Στις φλόγες
περιπολικό...

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ

ΣΕΛ. 7

«Συναγερµός»
στη Ρήγα Φεραίου

ΣΕΛ. 7

Ο ΤΣΙΟ∆ΡΑΣ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΧΑΪΑ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΓΙΑ Ο∆ΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Πρόγραµµα
30 εκατ. για
παρεµβάσεις
ΣΕΛ. 11

Ο ΣΚΕΑΝΑ ΣΤΗΝ
ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ

Παραδίδουν
τα κλειδιά
ΣΕΛ. 2

Ξεφεύγει ο ιός
από τα µέτρα
«ΦΛΕΓΕΤΑΙ» Η ΠΑΤΡΑ ΜΕ 76 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 82 ΣΤΟ ΝΟΜΟ

83
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

71

ΕΥΒΟΙΑ

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ
«ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ» ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Άλµα στο
NASDAQ

20
ΧΑΛΚΙ∆Α

ΑΧΑΪΑ

82

ΣΕΛ. 8

ΕΣΤΙΑ ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΓΝΠ
ΜΕ 9 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ
ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ

612

«ΠΟΛΕΜΟΣ»
ΣΤΟΝ «ΑΓΙΟ
ΑΝ∆ΡΕΑ» ΓΙΑ ΝΑ
∆ΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΗΝ
ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΑΤΤΙΚΗ

ΣΕΛ. 4-5

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Το µήνυµα
από το «Άλµα
Ζωής»
ΣΕΛ. 14

ΣΤΟ 40% Η ΑΠΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΑΦΟΥ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ∆ΕΝ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥΣ

Το βλέµµα σε ∆ηµοτικά
και Γυµνάσια

ΣΤΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εξυπηρέτηση
µε ραντεβού

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 10

ΤΙ ΛΕΝΕ ΣΤΗ «Γ» ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Το ωράριο
και η επιµήκυνση