Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
& ΠΛΕΙΣΤΗΙΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email :dim on ews @dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-32 15692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 2772 1
ΕΕ: Υπο στήριξη
728 εκ. ευρ στην
Ελλάδα με μορφή
δανείων
Μείωση του ΕΝΦΙΑ
κατά 8%
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμιεύει 14
δισ. ευρ για εννέα κρά τη - μέλη , που α.
ντιστοιχούν στην τέταρτη δόση χρηματοδοτικής βοήθειας προς τα κράτη- μέλη
βάσει του μέσου SURE. Πρόκειται για
την πρτη δόση το 2021.
Στο πλαίσιο των συ να λλαγν που πραγματοποιήθηκαν σήμερα, το Βέλγιο έλαβε
2 δισ. ευρ , 229 εκατ . ευρ η Κύπρος, 304
εκατ. ευρ η Ουγγαρία , 72 εκατ. ευρ η
Λετονία , 4,28 δισ. ευρ η Πολωνία, 913 ε
κατ. ευρ η Σλοβενία, 1,03 δισ . ευρ η 1
στανία, 728 εκατ. ευρ η Ελλάδα και 4,45
δισ. Ευρ η Ιταλία .
Αυτή η υποστήριξη, η οποία λαμβάνει
τη μορφή δανείων , θα επι τρέψει σε αυτά τα χράτη- 3
Παραπολιτικάν , δια βεβαίωσε πως η προσαρμογή των αντικειμενικν αξιν δεν θα
οδηγήσει σε αυξήσεις
στον ΕΝ Φ ΙΑ παρά
<μόνον στις περιοχές
όπου πρέπει να αυξη θεί . Σημεινεται ότι,
ρος για τη νέα μείωση
του ΕΝΦΙΑ σχεδιάζεται από το υπουργείο
να προκύψει από την
ένταξη περίπου 3.000
νέων περιοχν στο σύ στημα αντικειμενικού
προσδιορισμού . Πρόκειται για περιοχές
αφιλέτα , οι οποίες
βρίσκονται χυρίως σε
παραθαλάσσιες περιοχές της νησιωτικής χρας και όπου οι τιμές
υπολογισμού των φο ρων ακινήτων είναι πολύ χαμηλές σε σχε
ΕΝΦΙΑ
Η Ιόνια Οδός ο
Πρτος και μόνος
αυτοκινητόδρομος
φόρτισης
ηλεκτρικν
οχημάτων καθ'
όλο το μήκος του
Την προ πανδημίας δέσμευση της κυ
βέρνησης για νέα μείωση στον EΝΦΙΑ
κατά 8% επανάφερε στο προσκήνιο ο υ .
πουργός Οικονομικν, Χρήστος Σταϊκού .
ρας, περιγράφοντας τα επόμενα βήματα
προσαρμογής των αντικειμενικν αξιν
των ακινήτων με τις αγοραίες.
Μιλντας στον ραδιοφωνικό σταθμό
ση με τις εμπορικές .
Ο υπουργός ανέφερε, παράλληλα, ότι αοι δυνατότηΕπιδότηση των Παγίων δαπανν των επιχειρήσεων
Που Πλήττονται ετοιμάζει η κυβέρνη ση
Ακόμα μια πρωτιά στον τομέα της έ.
μπραχτης προθησης της ηλεκτροκίνη σης στη χρα από την Ιονία Οδό (Νέα
Οδός ) , καθς από το 2018 η εταιρία φρόντισε να δημιουργήσει τις απαραίτητες
υποδομές για το υπεραστικό ταξίδι ενός
ηλεχτρικού αυτοκινήτου . Η Ιόνια Οδός
είναι ακόμη χαι σήμερα, ο πρτος και ο
μόνος αυτοκινητό δρομος στη χρα, που
προσφέρει τη δυνατότητα
φόρτισης ηλεκτρικν οχη- ΣΕΗ 3
Την χρατική ενίσχυση των παγίων δα
πανν των επιχειρήσεων που πλήτ τονται
από την πανδημία θα προ βλέπει σχέδιο
νόμου το ο ποίο αναμένεται να κατατεθεί
εντός της εβδομάδος , εξήγγειλε μιλντας στην ΕPA, ο υπουργός Επιχρατεί
aς, Γιργος Γεραπετρίτης.
Ο υπουργός Επιχρατείας σημείωσε πως
αη κυβέρνη ση στήριξε εργαζόμενους και
επιχειρήσεις, που επλήγη σαν το 2020, με
περίπου 24δισ. ευρν χαι προσέθεσε πως
πρόκειται αγια τεράστιο οσό που αντι στοιχεί περίπου στο 15% του ΑΕΠ και ήδη έχουμε προύπολογίσει για το 2021 ακόμη 7,5 δισ, ευρ . Κάθε μήνας κλειστής
οικονομίας δημιουργεί βάρος τριν δισε
κατομμυρίων. Ομως , πλέον η χρα μας έ
χει μεγάλη αξιοπιστία στις διεθνείς αγορές και μπορεί να δανείζεται με πολύ χαμηλά επιτόκια, κάτω και από το 0.8 %
Τσαβούσογλου: Κάναμε τη σημαία μας
να κυματίζ ει στην Ανατολική Μεσόγειο
και τρα όλοι συνεργάζοντα1ν
Παράταση ένα
έτος στην υποβολή
δικαιολογητικν
για τα αυθαίρ ετα
Επανέρχεται στα περί αδίκαιου διαμοιρασμούν στην Ανατολική Μεσόγειο ο Τούρκος
υπουργός Εξωτερικν, Με βλούτ Τσαβούσο γλου, λίγο πριν βρεθεί στα Κατεχόμενα και
σε ομιλία του στο συνέδριο του κόμματος ΑΚΡ.
Στην ανατολική Μεσόγειο κάνουμε λόγο για δίκαιη χατανομή , εν πάντα λέμε ότι κα
νείς δεν πρέπει να αποκλείει την Τουρχία και την Τουρχική Δημοκρατία της Β. Κύπρου
(ΤABK ) . Και πρέπει να υπάρχει δίκαιος διαμοιρασμός. Τι είπε η Ε; Είπαν όχι, η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση και η Ελλάδα είναι μέλη μας και θα τους υποστηρίξουμε όπως ι
αν έχει . Ο,τι και να κάνουν , είναι σωστό>. Και τι χάνα με εμείς τότε; Κατεβήκαμε στο πεδίο της μάχης χαι κάναμε τη σημαία μας να κυματίζει στην
Σε παράτα ση προθεσμιν οι οποίες
εκπνέουν το επόμενο διάστημα χαι αφο
ρούν στην αυθαίρετη δόμηση προχωρά
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ
γειας μετά από αίτημα του ΤΕ.
Η παράταση της καταληκτικής η μερομη
νίας υποβολής των δικαιολογητικν για
τις περιπτσεις υπαγωγής 3
w.dimoprasion.gr
στην τελευ τα ία έξοδο στις αγορέςν, ανέ
φερε και προσέθεσε : <Βέβαια, οι πόροι
είναι πεπερασμένοι και οφείλουμε να τους χρησιμο-

Τελευταία νέα από την εφημερίδα