Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Την αναστολή
«Προστασία» για το
αδειοδότησης
Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας
των ΑΠΕ
λόγω απολιγνιτοποίησης
διεκδικεί το
περιφερειακό
- Δεν απειλούνται τμήματα
συμβούλιο με
τις βεβαιώσεις
απαλλαγής για
Φ/Β να δίνονται
αβέρτα

σελ ~ 5

Αμιάντου
συνέχεια χωρίς
δεδομένα - Γιατί
μόνο τα ΜΑΒΕ
στη συζήτηση;

σελ ~ 4

Τρεις προτάσεις για την
μετεγκατάσταση της Ακρινής
- Διχογνωμία και στο δημοτικό
συμβούλιο Κοζάνης
σελ ~ 2

7399

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 2

Όλες οι επίγειες
δυνάμεις στον
εντοπισμό του
αεροσκάφους
- Εκπαιδευόμενοι
πιλότοι της
Egnatia Aviation
χτενίζουν την
περιοχή με drones

σελ ~ 24

Λάζαρος Μαλούτας:
Να υλοποιηθεί
η μετεγκατάσταση
της Ακρινής - Το
ζήτημα είναι πολιτικό
και όχι νομικό

Iraqi Airways:
Αναμένουμε έγκριση
για να σταλεί
εξειδικευμένη
ερευνητική ομάδα
για την αναζήτηση
του Ιρακινού πιλότου

σελ ~ 24

σελ ~ 5

σελ ~ 3

Γιώργος Κασαπίδης:
Δεν υπάρχουν οι ευνοϊκές
συνθήκες για την απρόσκοπτη
μετεγκατάσταση της Ακρινής
- Η προοπτική της επαγγελματικής
δραστηριότητας των κατοίκων
είναι το κυρίαρχο ζήτημα