Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βριπής- Νικόλαος Καραθάνος 19514974* Βυκτήτρια - Εκδότρια Στανρίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974)*
Α. φύλλου 6880-12. 284
0,50 ε
Δηλσεις του κ . Νίκου Γεωργιάδη
στον Πρωινό Τύπον
Συμμετοχή του ΥΠΕΘΑ σε τηλεδιάσκεψη
του Δ.Σ του ΣΕΜΜΘ
Αίτημα του κ . Ζιμπίδη προς τον ΥΠΑΑΤ
Χωρίς προβλήματα
Αμεση η ανάγκη
επέκτασης της θήρας
του αγριόχοιρου
στις Π.Ε. Δράμας
και Καβάλας
η λεπουργία
Ο κ. Παναγιωτό πο υλος
Αναζήτηση θησαυρού
στην περιοχή
της Αγίας Παρασκευής
στο Καλαμπάκι
εξέφρασε
την υποστήριξή του
στον κλά δο
των μαρμάρων
Γυμνασίων-Λυκείων
στο Ν. Δρά μας
σελ. θη
Ρυθμίσεις εκκρεμν
χρεσεων ανήγγειλε
η ΔΕΥΑ Δράμας
Επιστολή δημάρχου Κ. Νευροκοπίου προς ΥΠΟΙΚ για το επίδομα θέρμανσης
Λύπη, οργή και αγανάκτηση
στο Δήμο Νευροκοπίου
για το επίδομα θέρμανσης
Απαλλαγή 100% από τόκους και προσαυξήσεις σε εφά
παξ εξόφληση των οφειλν
Κλιμακωτή μείωση τόκων και προ σαυξή σεων από 2 έως
100 δόσεις
Γ. Κυριακίδης: Εβαλαν το Νευρο κόπι ανάλογα με το υψόμετρο και όχι με
τις θερμοκρασίες . στην 500η θέση . >-Να αλλάξει άμεσα ο τρόπος υπολογισμού των συντελεσπν του επιδόματος στε να βοηθηθούν οι ακρίτες μας
Του Θανόση Πολυμένη
1ΟΛΛΕΣ φορές παλαιότερα, έχα γνει συζή1τηση σε συνεδριάεις
του Δημοτικού Συμβουλίου
για τις οφεές των δημοτν
μας προς τη Δημοτική Επιχe ρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Δράμας (ΔΕΥΑΔ.
Οι οφελές προς τη ΔΕΥΑΔ
είναι πάρα παλλές , και σύμφωνα με όσα έχουν επωθεί
ανέρχονται περίπου στα 9
εκατομμύρια ευρ . Και αυτό
φαίνεται ότι είναι ένα τόσο
υψηλό νούμερο , που ίoως
ποτέ δεν εισπραχθεί . Αλλά και
για να εισπραχθεί τουλάχηστον το μισό αυτού του υπέρογκου ποσού, θα ήταν
σύγουρα μια μεγάλη επιτυχία για την εn- μισης με ωνοδούς όρους για τους καταχείρηση . Και αν αυτό το nooτων 9 εκα .
ευρ κάποτε μαζευόταν , τότε θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μια αρκετά Πρωινό Τύπο . ο πρεδρος της ΔΕΥΑΔ
δυναμη ,
πολύ καλό ταμείο.
Στην αρχ του νέου χρόνου 2021 , το θούν οι οφελέτες . Εάν έρθουν και πληΔιοικητικό Συμβούλο της ΔΕΥΑΔ , στην ρσουν
προσπάθειά του να συμβάλλει λοτόν
στη δευκόλυνση των δημοτν για την και προσαυξήσεις και πληρνουν μόνο
τακτοπαίηση των εκκρεμν οκονομκν το κεφάλαιο . Από εκεί και πέρα , εάν
τους υποκρεσεων προς την επχείρηση , μπουν σε ρύθμιση , μπορούν να κάνουν
αποφάσισε και ενέχρνε πρόγραμμα ρύθ - από 2 έως 100 δόσεις. Ανάλογα με τις
Του Θανάση Πολυμένη
ΗΝ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ και την οργή των κατούκων του λογο: το Νευροκόπι, η πιο κρύα και η πιο γνωστή πε
Δήμου Κ . Νευρακοπίου , προκάλεσαν από την περασμένη Παρασκευή τα επιδόματα για το πετρό πεντακοσιοστή θέση. Η δική μου γνμη είναι ότι οι άν
λαιο θέρμανσης που πιστθηκαν στους λογαριασμούς θρωποι, αυτοί που έκαναν την μελέτη - χωρίς να το γνω
τους. Όταν είδαν ότι το επίδομα έφτασε μόνο στα 230 ρίζω γιατί αυτή η μελέτη δεν έχει δημοσιοποιηθείευρ , διαπίστωσαν ότι τελικά δεν έγιε τίτοτα από όσα έλαβαν υπόψη περισσότερο τα υψόμετρα, παρά ις θερείχε υποσχεθεί η κυβέρνηση και ασθάνθηκαν ότι κά - μοκρασίες .
ποιος τους κοροϊδεύει
Ήδη, από την περασμένη ακόμα εβδομάδα, είe φανεί υψηλότερο συντελεστή από εμάς, μόνο και μόνο επειδή
ότι κάτι δεν πήγαινε καλά στην περίππωση του επδόμα- έχουν μεγαλύτερο υψόμετρο . Δεν μπορεί αυτές οι πe
τος θέρμανσης στο Κ. Νευροκάτι και ότι θα έπαιρναν τε - ριοχές να έχουν -10 κα-20 Το ένα είναι αυτό .
λικά παλύ χαμηλά επιδόματα, παρ ' όλες τις υποσχέσες Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι , το ύψος του επιδόματος
ότι θα είχαν από τα υψηλότερα στην Ελλάδα , λόγω των βάσης για το πετρέλαιο, άνα τα 220ευρ . Που σημαίνει
πολύ χαμηλν θερμοκρασν
Όπως είναι γνωστό , το λεκαναπέδιο Κ Νευροκοπίου ρωτάω : από την κυβέρνηση ανακανθηκε ότι το αν! είναι γνωστό στο πανελλήνο για δύο πράγματα: για τις τατο όριο θα είναι τα 650 ευρ . Στη συνείδηση του Νευ
πατάτες , αλλά και για τς τρομερά χαμηλές θερμοκρα - ροκοπτη δημιουργήθηκε μα χαρά και μια προσδοκία,
σίες κατά την περίοδο του χειμνα. Και εν αρχκά εiee ότι θα το πάρει η Σιβηρία της Ελλάδας που είναι το Νευειπωθεί ότι στο Νευροκόπι αλλά και σε άλλες περοχές ροκόπι Καιξαφνικά είδαμε να παίρνει 237 ευρ Και μια
της χρας που έχουν παλύ χαμηλές θερμοκρασίες , το ακόμα ερτη ση και παράπονο είναι , ποιος θα πάρει το
επίδομα θα κρινόταν ανάλογα με τη θερμοκρασία , παρ ' αντερο επίδομα των 650 ευρ , αν δεν το πάρει ο Νευόλα αυτά φανεται πως αυτό δεν υπολογίστηκε και τε - ροκοπιτης; Αυτά τα ερωτήματα προσπαθούμε να θέλικά χρεθηκε μάλλον ανάλογα με το υψόμετρο και όχι σουμε στην κυβέρνηση , αναγνωρζρνται ότι η ίδια
ποσό του επδόματος. Εκεί λοτόν είδαμε το εξής παράΦΩΤΟ ΑΡΧΕΟΥ ΠΤ.
ροχή της Ελλάδας για το κρύο ήταν στην
ναλωτές της.
Σύμφωνα με όσα δήλωσε χθες στον
δημοτυκή επepηση με ένα κ. Τάσος Χατζηιάννης, επισημαίνει ότι
πρόκειται για μια ρύθμση για να βοηθη
Γιατί βλέπω ότι περιοχές στη Νότια Βλλάδα , έχουν
λογαριασμούς
απαλλάσσονται κατά 100% από τόκους
εφάπαξ,
ότι ο Νευροκοπ της πήρε 237 ευρ επίδομα και
δόσεις που θα κάνουν , υπάρχει κλίμακα.
Από 2 έως και 24 δόσεις , γλυτνει το
80% των τόκων και προσαυξήσεων και
ούτω καθ εξής. Αν πάει στις 100 δόσεις,
γλυτνει το 50% των τόκων και προσαυξήσεων.
Ο κκ Χατζηγιάννης, προσκαλεί όλους
όσοι έχουν οφeιλές να πληρσουν ηις
οφελές τους -μας και η ρύθμση είναι
ευνοή για όλους. Και η ΔΕΥΑΔ Θεινα
κάνει τη δουλειά της και α πολίτες να
ελαφρύνουν το χρέος τους Ερωτμενος σε ποο ποσό ανέρχονται
οι συναλικές οφελές πpος τη ΔΕΥΑΔ, ο
κ Χατζηγιάνης δεν eέλησε να δσει
ένα συγκεκριμένο νούμερο λέγοντας ότι
είναι "μεγάλο το νούμερο .
Σημείωσε πάντως ότι , -τρα με την
καραντίνα είχαμε μια δύσκολη περίοδο,
ειδικά το Ναμβριο και το Δεκέμβρο .
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
TΤΗΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ης θερμοκρασίες που επικρατούν σε μα περιοχή .
θέστισε το επίδομα για τα καυσόξυλα και το πέλετ.
Γιανα φτάσει κάποιος τα 650 ευρ από το Νευροκόπ
Δράμας , πρέπει να έχει 11 παιδιά Δεν γνεται αυτό
Δήμαρχος Νευροκοπίου: "Ποιος θα πάρει τα 650
ευρ αν όχι ο Νευροκοπιτης
Μιλντας στον -Πρωνό Τύποο δήμαρχος Νευρακο - όμως!
πίου κ . Κυρακίδης εξηγεί ότι για πρτη φορά το 2021, Η επιστολή
θεστίστηκε από την κυβέρνηση, η θέστιση επιδόματος
για τα καυσόξυλα και το πέλετ μετά από αγνες. Παρ ' ται προς τον υπουργό Οικονομικν,
όλα αυτά , την Παρασκευή που πιστθηκαν οι πρτοιλο
γαρασμοί διαπιστσαμε δύο ζητήματα , τα αποία προ - τον υφυπουργό, εν καναποείται στον υφυπουργό Μaέκυψαν σ ' αυτό το μεσοδιάστημα.
Το ένα μεγάλο ζήτημα , είναι ότι βγήκε ένα παράρτημα μας Ολόκληρη η επισταλή όπως έχει αρακάτω
με ακισμούς και με έναν συντελε στή που πρακύπτει
μετά από κάποια μελέτη, που με αυτόν βγαίνει και το
Ηεπιστολή του δημάρχου Κ. Νευρακοπίου , απευθύνε
αλλά και στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομκν και
ΠΡΩΝΟΣ
κεδονίας-Θράκης και τους βουλευτές του Νομού ΔράΑξότιμε κύρε Υπουργέ
σελΑη
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
Απόφοιτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαίδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ . Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΝ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 2521 0-221 1 2 & 25210-20806
Τηλ: 25210 35194-Κιν: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ
Καθημερινές: 10:00-13:00 και 18:00-20:00 (εκτός Τετάρτης)
Σαββατοκύριακα κλειστά
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20.30, εκτός απόγευμα Τετάρτης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα