Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 3.02.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6717
Αδ. Γεωργιάδη ς:
Αεχιχή υπερβολή τα όσα είτα
για τα χλειδιά των επιχειρήσεων
Στους ενδιαφερόμενους ΓΕΚ Τέρνα και Mytilineos
Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου
Α.Ε. (ΤAIΠΕΔ) ανακοιννει ότι έξι Ενδιαφερό μενα Μέρη υπέβαλαν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τη μίσθωση του μεταλλευτικού εργοστασίου στη Λάρυμνα , των μεταλλείων στη Λάρυμνα και
το Λούτσι και μεταλλευτικν δικαιωμάτων και άλλων περιου
σιακν στοιχείων ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου .
Ειδικότερα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν οι εξής (με αλφαβητική υργεί με τη μέθοδο του
σειρά):
Ανατροπές για το
take away σε
καφέ-εστίαση
Νέα δεδομένα δημιουργεί
για την εστίαση που λειτοtake away η ΚΥΑ με τα
μέτρα που ισχύουν για τον
έλεγχο της πανδημίας.
Στην κοινή υπουργική
απόφαση που ισχύει μέχρι
τις 8 Φεβρουαρίου προβ
λέπεται η απαγόρευση των
πελατν να βρίσκονται σε
ποίησης του Ταμείου, αφού αξιολογήσουν τις υποβληθείσες εσωτερικό ή εξωτερικό
εκδηλσεις ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν την εισήγιη σή χρο των καταστημάτων .
COMMOD ITY & MINING INSIGHT IRELAND LIMIT
Ιοάννα Δρέττα Τα μνστικά της
επικοινονιακής καμπάνιας
της Marketing Greece
ED,GEΚ TERNAΑ S.A.-ΑD HOLDΙNGS AG
MYTILINEOS S.Α., SOLWΑΥ INVESTMENΤ GROUP
LIMITED, THARISA PLC
TRAFIGURA GROUP Pte Ltd.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι σύμβουλοι αξιοτους
Συγκεκριμένα ορίζεται:
Οι υπηρεσίες παροχής
προϊόντων σε πακέτο από
το κατάστημα ( take away ),
διανομής
( delivery ) και κάθοδόν
εξυπηρέτησης
through )
μόνο στο πλαίσιο των
λόγων μετακίνη σης των
πολιτν που ορίζονται
στην παρούσα, χωρίς πάνΤΕΛ.
προϊόντων
( driveεπιτρέπονται
Στην εικόνα μιας ασφαλούς χρας που μπορεί να
προσφέρει αστείρευτες εμπειρίες χοωρίς συνωστι
σμούς, με αυθεντικότητα και σε επαφή με την τοπική
κοινωνία , εστιάζει για το 2021, λόγω της πανδημίας,
επικοινωνια κή καμπάνια
Greece.Όπως επισημαίνει η διευθύνουσα σύμβουλος
της Marketing Greece κα . Ιωάννα Δρέττα το 2021
λόγω της πανδημίας που εξακολουθεί να βρίσκεται
σε έξαρση, κείναι μία χρονιά που απαιτεί σε επίπεδο
επικοινωνίας , γρήγορα αντανακλαστικά , προσαρμο στικότητα , γνση των δεδομένων, αλλά πάνω απ' όλα
ενσυναίσθηση στον τοόπο προσέγγισης.
Η Lafarge olcim συμμετέχει στην Κοινοπραξία
για το Κλίμα και την Αειφορία του ΜIT (MITαπό ηγέτες άλλων κλάτομίας.
Η εταιρία εννει τις
δυνάμεις της με μια σειρά
παραμονή
πελατν στον εσωτερικό ή
εξωτερικό χρο ευθύνης
των επιχειρήσεων αυτν.
Marketing
δων σε μία συνεργασία
με παγκοσμίως κορυφClimate
Sustainability Consortium
(MCSC) ως ιδουτικό αίες ερευνητικές ομάδες
μέλος , εκπροσωπν τας
τη βιομηχανία δομικν αναπτυχθούν
υλικν , με στόχο την επι
τάχυνση των δράσεων για αντιμετπιση της κλιματο κλίμα μέσω της καινοΓια τους ποραβάτες προβ
λέπεται διοικητικό πρόστι
3.000 ευρ στην
επιχείρησηνομικό πρόσω
πο και διοικητικό πρόστιμο 300 ευρ σε κάθε
φυσικό πρόσωπο (τελάτη.
του ΜIT, προκειμένου να
κλιμακούμενες λύσεις για την
τικής αλλαγής.
Created by Universal Document Converter