Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Σαράντης: Στις 24/2η ΓΣ για τη δωρεάν διάθεση μετοχν στο προσωτικό
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 5907 Τετάρτη 3.02.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
ΟΤΕ: Νέα
τιμή-στόχος
από Eurox ,
τι βλέπει για
το μέρισμα
Νέα λίστα των μετοχικν αλλαγν
Αλλαγές στη μετοχική σύνθεση δύο
εταιρειν στο ΧΑ
οι επιχειρήσεις της ΔΙ.Μ.Ε.Α.
Πρόστιμα 683.900 για εμτορνές
παραβάσεις, κατασχεθηναν μάσκες
>>> ελ .
>>> ελ
Νέα, υψηλότερη τιμήστόχο για τον τίλο του
ΟΤΕΟΤΕ -0,250, στα
16,5 από 16 ευρ δίνει σε
έκθεσή της η Euroxx, με
το περιθριο ανόδου από
τα τρέχοντα επίπεδα του
τίτλου να διαμορφνεται
Τι προβλέπουν τρα
Εληες CEO
στο 42ο.
Η χοηματιστηριακή διατηρεί τη σύσταση "ονerweight" για τη μετοχή .
για ην πανδιμία οι
Οπως αναφέρει, η μετοχή
του ΟΤΕΟTΕ -0,25%
διατραγματεύεται
έκπτωση 24% σε σχέση
με τις ομοειδείς εταιρίες
στην Ευρπη, κάτι που
δεν αντανακλά τα υγιή
θεμελιδη στην εγχόρια
αγορά και τις προοπτικές
παραγωγής ελεύθερων
ταμειακν ρον .
CFA Society Greece
Μημόνιο συνεργασίας CPA με
Η χρηματιστηριακή αναμένει να συνεχιστεί η στρ
ατηγική
ελχυστικν μερισμάτων,
Στο πλαίσιο της συνερ-δρο της Ελληνικής Ένωγασίας της Ελληνικής σης CFA κ. Λουκά Δέδε
Ένωσης
(CFA έχει ως στόχο την κοινή
οιανομης | Society Greece) με την δράση των συμβαλλομέ- Στς 142 μονάδες αυξήθηκε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίμα
τος (ΕΑΣΕICAPCEO General Index ) το 4ο τοίμηνο του 2020,
όπως καταγράφηκε από την 3μηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε
δείγμα 2.540 Διευθυνόντων Συμβαύλων Γενικν Διευθυντν των
μεγαλύτερων ελληνικν επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχν Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 27/12/2020-1012021.
Ελληνικά
μερν για
εκτιμντας ότι θα δια- Χρηματι στήριαΕΧAE καλύτερη λειτουργία της
εταιρεία
+0,43%-Χρηματιστήριο αγοράς, τη βελτίωση της
Αθηνν (ΑTHEX) ανακοιννεται η υπογραφή εισηγμένων στο ΑΤTΗEX
Μνημονίου Συνεργασίας εταιρειν με την εγχρ
μεταξύ των δυο φορέων.
για το 2020, με τη μερι σματική απόδοση
ανέρχεται σε 5% και να
εκτιμάται ότι θα ανέλθει
ακόμη υψη λότερα
επίπεδα λόγω της διανομής εντός του δευτέρου
εξαμήνου, των εσόδων
από την πληση της
Telekom Romania στους
επικοινωνίας
ια και διεθνή επενδυτική
κοινότητα και την ανταλ
Σύμφωνα με τη σχετική λαγή απόψεων σε θέμα- Το τέταρτο τρίμηνο του 2020 ρφθηκε στις 142 μονάδες .
ανακοίνωση, το Μνημόνιο Συνεργασίας που
υπεγράφη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του
ο γενικός δείχτης οικονομιπου προάγουν το
χρο των επενδύσεων
Η βελτίωση του δείκτη
χού κλίματος (ΕΑΣΕICAP οφείλεται στις προσδοκίες
για ανάκαμψη της οικονομιτα
στην Ελλάδα προς όφε- CEO General Index ) παρου
σίασε νέα άνοδο και διαμο - κής δραστηριότητας
λος των επενδυτν , των
Σωκράτη μετόχων και της κοιΛαζαρίδη και τον Πρόε- νωνίας γενικότερα.
μετόχους (η χρηματιστηρ
ιακή εκτιμά ένα έκταχτο
μέρισμα 0,36-0,4 ευρό
ανά μετοχή ).
ΑTHEX
Created by Universal Document Converter