Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

12oC, 14:00

17oC, 20:00

12oC - Υγρασία 75%-99% - Άνεμοι: B-BA 1-2μπ. Ανατολή ηλίου: 07:46 - Δύση ηλίου: 18:01

€0.80

ÂáôóéíÝéóïí

Από την στιγμή που η αναλυτική σκέψη ανέδειξε την πληροφορία ως το στοιχειώδες σωματίδιο της μαζικής επικοινωνίας, η δημοσιότητα πήρε μεγαλύτερη αξία. Άλλοι πάλι λένε ότι το κυνήγι της δόξας ήταν ανέκαθεν πιο αφροδισιακό κίνητρο από ‘κείνο του πλούτου. Πόσο μάλλον η συνδυασμένη επιδίωξη; Στην εποχή που περιβαλόμαστε από συσκευές διαχείρισης πληροφοριών, με τις οποίες άλλοτε ούτε καν ασχολούμαστε (σ.σ. όχι ότι δεν υπήρχαν, οι πληροφορίες), η αιχμαλωσία μας στο νέφος των εντυπώσεων υπήρξε προαναγγελθείσα και αυτοεπιβεβαιούμενη. Μόνον που λειτουργεί σαν κοφτερό, δίκοπο μαχαίρι! 3»

Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5288

ΕΔΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΠΑΡΗΓΓΕΙΛΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ÁíôéêáôáóôÜèçêå ï äéåõèõíôÞò
ÌÜìáëïò:
ÁíÞêù óå
åõðáèÞ ïìÜäá,
æçôþ óõããíþìç

25 ÷éë. õðïãñáöÝò ãéá ôïí Åñçìßôç!
εξελίξεις των τελευταίων
ημερών στον Ερημίτη και
οι εικόνες οικολογικής καταστροφής προκάλεσαν αγανάκτηση σε μεγάλη μερίδα Κερκυραίων
πολιτών και όχι μόνο.
Οι ρυθμοί της συλλογής υπογραφών
του ErimitisCorfu ενάντια στο Kassiopiproject έγιναν ξανά ραγδαίοι
και το ψήφισμα ξεπέρασε το όριο
των 10.000 υπογραφών μέσα σε λίγες ημέρες ενώ ένα δεύτερο ψήφισμα, πρωτοβουλία Άγγλων πολιτών
και λάτρεων της Κέρκυρας, με τίτλο: "Save 'TheDurrells' CoastlinefromDevelopers" κοντεύει να ξεπεράσει το όριο των 15.000 υπογραφών. Επιπλέον, απομένουν να καταμετρηθούν και οι χειρόγραφες υπογραφές που έχουν συγκεντρωθεί
στο λιμάνι του Αγίου Στεφάνου Σινιών από κατοίκους της περιοχής
και από τακτικούς επισκέπτες οι οποίες σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση ξεπερνούν τις 1.500.

Οι

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ο κατ’ εξαίρεση και
κατά προτεραιότητα εμβολιασμός
του Δ. Μάμαλου στο Κέντρο Υγείας (πρ. ΙΚΑ) την Παρασκευή, προκάλεσε αντιδράσεις, που έγιναν καταγγελίες προς την υγειονομική
Περιφέρεια σε βάρος του Διευθυντή του ΚΥ, Α. Γαρδικιώτη και του
γιατρού Σπ. Σκιαδόπουλου.
Το enimerosi.com επικοινώνησε
με τον Διευθυντή του Κ.Υ. που βεβαίωσε το γεγονός ότι δηλ. ο κ.
Μάμαλος εμβολιάσθηκε την Παρασκευή ύστερα από την παρέμβαση
του Σπ. Σκιαδόπουλου και από τα
υπόλοιπα των εμβολίων.
ΣΕΛΙΔΑ

5»

ÄùñåÜí rapid test
ãéá ôïõò ÑïìÜ
ôçí ÐáñáóêåõÞ 6»

¸íá óôçí ÊÝñêõñá, äõï óôçí
ÊåöáëïíéÜ êáé ðÝíôå íÝá êñïýóìáôá
óôç ÆÜêõíèï. Ôñßôç, 2/2 6»

Áíôßäñáóç ôçò ÊõíïöéëéêÞò
ËÝó÷çò ãéá ôçí õðï÷ñåùôéêÞ
óôåßñùóç ôùí óêýëùí 11»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα