Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 4882 - ÅÔÏÓ 18ï

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Αρνητικά τα rapid test
• 253 Αρνητικά
rapid test στην Πλατεία της Καρδίτσας.
• Ξεκίνησαν από
τις 10 το πρωί και
ολοκληρώθηκαν
στις 2 το μεσημέρι
με τον κόσμο να
δείχνει μεγ΄λαη
προθυμία και την
προσέλευση να
είναι πολύ ικανοποιητική.

Περιφέρεια

Περιφέρεια

Στον Περιφερειάρχη
Κώστα Αγοραστό ο
νέος Περιφερειακός
Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ε.
Φαλάρας
Óåë. 11

s

Δημοπρατείται άμεσα το
κτίριο του Κέντρου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων στην Καρδίτσα με
3,3 εκατομμύρια ευρώ
από το ΕΣΠΑ
Óåë. 12

ΜΙΜΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ - 70 ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
• Online
Streaming
από το ΒΕΑΚΕΙΟ
ΘΕΑΤΡΟ
ΠΕΙΡΑΙΑ

s

Óåë. 13

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr

s

s

Óåë. 5