Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
ΦΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
Καθημερνή Εφημερίδα ms Ηnεipou- 1δρυτήs Εuθ. Τzάλλαs- Εos 940-Αp. Φίλλου 24954-Τετάρτη 3 Φεβρουσρίου 2021-0.60 ε
ΣΤ. ΖΟΥΜΠΑΣ
ΚΑΟΗΜΕΡΙΝΑ
Για νίκη - Πρόκριση
στο Περιστέρι
<Το 1959 αγόρασε η ΓΓΑ
το στάδιο Ζωσιμά δες
Δοκιμή και στον αρχαιολογικό
χρο Δωδνης
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 1
ΣΕΛΙΔΑ 9
Μόλις τρία κρούσματα Στην άκρη άφησαν τις διαφορές τους για μια σειρά από άλλα ζητήματα οι δήμαρχοι της Ηπείρου,
στην Ηπειρο
σε μια προσπάθεια να αποκρούσουν την ετεινόμενη Πίεση για εγκατάσταση ανεμογεννητριν
ΤΟΥΣ ΕΝΩΣΑΝ
ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ
Τρία νέα κρούσματα κορωνο ού επ
βεβοθηκαν στν ηεριφερα ακή
ενότητα ωονίνων το nρonγoύμενο
δικά στην Hnepo , καθς στς Π.Ε
Πρέβεζος , Αρτας και θεσηρωτίας
δεν καταγρόφηκε κανένα νέο κρού ομα για μία ακόμη ημέρα.
onoia είναι κι
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ
Απέκησε
νέα πλατφόρμα
καταγραφής
αιτημάτων
Πάγωμα αδειν εωσότου
υπάρξει νέο Είδικό
Χωροταξ κό Πλαίσιο για
ις ΑΠΕ αναθερηση των
αντισταθμιστικν ωφελημάτων
σύμφωνη γνμη των τοπικν
κονωνιν , υψομετρικό
ακατφλιο 1000 μέτρων
απαγόρευση σε περιοχές Natura
και δημουργία ακουμπαρά για
την αnοκατάσταση του τΟΠίου
μερικά από τα σημεία της
ομόφωνης απόφασης , Που δεν
κλείνει εντελς την Πόρτα στα
αιολικά Πόρκα
Σε λειτουργία έθεσε την πλατpόρ μα καταγραφής aτημάτων Νονονile
οδήμος Ιωαννιτν , οφοποιντας
ας νέες τεχνολογίες για την καλύτεpn εξumpέτηση των δημοrν και
με στόχο τη βελτίωση της καθημε .
ΣΕΛΙΔΑ 6
ΧP. ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ
Απέτυχε
το πείραμαν
ης βάσανον για την τοπική αυτοδι οίκηnon npτου βαθμού χαρακτήρ
σε την aηλή αναλογική ο δήμαρχος
Δωδνης και πρόεδρος της Περ .
φερειακής Ενωσης Hnεiρου Χρ στος Ντακαλέταης , με αφορμή τον
νέο νόμο nου nρoωθεί n nγεoία του
υποuργείου Εσωτερικ .
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΠΑΛΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Μετράν
Παγκοσμίως
Με ελικόπτερα, drones
και ενισχυμένες επίγειες δυνάμεις
Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΟΤΙ ΟΑ ΒOHΘΗΣΕΙ
ΣΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ
Δε βάζει εμπόδια
ΑΠΟκεντρωμένη
Στην 581 η θέση μεταξύ 12.000 na
νeπιστημίων του κόσμου βρίοκετα.
to navenιoτήμο Ιωοννίνων , με βά ν αόpon napacpnσης
κατάταξης αWebometrcs Rarking
weo of uniνersitiesn, n onoia δrμoαεύθηκε στις 28 Ιανουαρίου.
ότισυνετpίβηn στην reρen του Ανοτολικού Ζayopeu εκpράζουνο, εrια φολής των εpευνν χωpς ωστόσο να
urάρχουν ελnίδες ζωής γα τον 35χρονο ipακwό πλέτα 0 καιρός ονεμένεται να έναι συμμαχος και το ελκόηερο
έρεuveς καιδάσωσης δυper Pums tου Πελαμικού Νευικού nou naρομένει στε Πάννενα θ κατεφέpειvο σεριάες τς περοκές nou πθοναλογείτι πως έχει κατηέσειο εκna Eευτικά σεροσκάφος Το βάρος των εpευνν
έrεσε και κδες στς επίτες οράδες, αν κοι οικαφινές συνθήες δε βεήθησον στη μεγαλύ τπpn δρκα της ημέρος.
ΣΕΛΙΔΑ 3
unοuprείa Οικονομικν και
Eοωτερικν αοφοσίοουν να
το napaκωρήoουν είτε στην
neppέpaa Hneipou τε στον δήμο kωαν τν εκΣΕΛΙΔΑ 7
Νεκρός 28χρονος
σε σύγκρουση
μοτοσικλέτας
με αυτοκίνητο
Ηnaipou κα Δυτικής Μακεδονίας Βαολης Μκελάκης
ΣΕΛΙΔΑ &
ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΕΡΗ Η ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΣτΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚAΜΨΗΣ, ΑΠΑΝΤΑ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΥ H.Α.
ΣΕΛΙΔΑ 3
Εκτός συνόρων η μόνη αμφιβολία
για το Ιωάννινα-Κακαβιά
Γ. ΝΤΙΝΟΣ
Ναι στις αναδασσεις
και τα δέντρα
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 16