Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
Τρίτη
Φεβρουαρίου
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Αριθ.φύλλου 7680
Τιμή Φύλλου 0.50E
Σε τροχιά
Δασταμάνης Γεργιος
Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας
και Δήμαρχος Γρεβενν
Οι επιττσεις οπό
το έο σύστημα
εισαγωγής στα ΑΕΙ
υλοποίησης το Βόρειο Τμήμα της Ε65
Συνέχεια στην 8
Νέα δέσμευση Μητσοτάκη
για την ολοκλήρωση του έργου
που θα άρει την απομόνωση
του Νομού Γρεβενν
και της Δυτικής Μακεδονίας
Δήμος Γρεβενν
Ολοκλήρωση διανομής
Ταμείου Ευρωταϊκής
Βοήθειας για
τους άπορους (ΕBA)
Συνέχεια στην 10
Το θεσμό της υιοθεσίας χρων Πρασίνου
εφαρμόζει ο Δήμος Γρεβενν
ύστερα από την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου
Συνέχεια στην 4
Συνέχεια στην 12
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
1ο Διαδικτυακό Συνέδριο
Νέων Επιστημόνων
"Ορυκτοί Πόροι-ΠεριβάλλονΧημική Μηχανική
Διαδικτυακό Ευνίδριο Νέων Eισημόνων
www.tnop gr
Enioημos Συνεργάτηs ΜΕGA ΜΑΡΚΕΤ
+26-28 Φεβρουαρίου 2021
Συνέχεια στην 7
Ανοίξαμε
και σαs περιμένουμε
Αθοι όλοι
οι κατηγορούμενοι
ΓΡΕΒΕΝΑ
στη δίκη των 28%
43nς Οκτωβρίου 151
του Ποδοσφαίρου
Συνέχεια στην 20