Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Όι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Διακοπή ρεύματος
σε περιοχές των θεραπνν Κατοίκων Δ . Ευρτα
Tην Τετάρτη > σελ. 7
Έργο Σπαρτιάτη αρχιτέκτονα
υποψήφιο για το βραβείο
καλύτερου κτηρίου 2021> σλ. 11
αντίδραση της Επιτροπής
για ΣΔΙΤ σελ. 8
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 2 Φεβρουσρίου 2021 | Ετος 25-1 Αριθμός 6049 | Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ: 2731001253 Fax 2731081250. [email protected] . www.lakonikos.gr
Κλήσεις συνολικού ύψους 16.000 ευρ μόνο το Σαββατοκύριακο
Ναρκο-κρυψνα
σπηλιά στη Μελιτίνη
κ Καμπάνεςν στη Λακωνία
για κορωνο-παραβάσεις
Βρέθηκαν σχεδόν
60 κιλά κάνναβης
Σε σnoθήκη κάνναβης είχε
μετατραπεί μια σnηλιά σε
ορεινή ηεριοχή του νότιου
Ταύγέτου στην Μελιτίνη Αν.
Μάνης . Τα ευρήματα ήρθαν
στο "φως" μετά από έρευνα
αστυνομικν του Τμήματος
Ασφαλείας Σπάρτης, noυ την
Παρασκευή 29 Ιανουαρίου
συνέλαβαν έναν 38χρονο
αλλοδαπό ως έναν εκ των
Αυξημένα κρούσματα σε σχολεία που ανέστειλαν λειτουργία
Την ίδια στιγμή , εντατικοί είναι σαν το μέτρο του κατ' οίκον neεπιχείρηση εστίασης κι αναψυ - σης ο οποίος και συνελήφθn , οι έλεγκοι για την τήρηση των ριορισμού . Επιηλέον , Βεβαιχής της Σπάρτης , όπου την Κυ- εν στη συνέχεια αφέθηκε ηεριορισμν σε όλη τη Λακω - θηκαν 12 Πρόστιμα για
εnιβλήθηκε ελεύθερος Ακόμα , Βεβαιθη - νία και τα ηρόστιμα Πέφτουν άσκοπες μετακινήσεις και 2 για
Προσηων nou εμπλέκονται
στον φάκελο της υπόθεσης
Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιολόγηση και
Βαρύς έπεσε ο Πέλεκυς για
και ο υπεύθυνος της επιχείρη
ριακή
πρόστιμο ύψους 5.000 ευρ καν ένα πρόστιμο των 300 Βροχήν. Το Σάββατο 30/1, οι μη χρήση μάσκας
για nαράβαση των μέτρων ευρ και τρείς κλήσεις των αστυνομικές δυνάμεις του
κατά του κορωνοίού , καθς το
κατάστημα Βρέθηκε να σερβί - ραπάνω επιχείρησης εφόσον , 196 τσεκαρίσματα- με απολο - Πρόστιμα για μη χρήση μάσκας
ρει Προϊόντα σε καθήμενους σύμφωνα με την Αστυνομία , γισμό δύο συλλήψεις και ισά - και τέσσερα για περιορισμό μεnελάτες , Enuπλέον , Ποσό 3.000 διαπιστθηκε πως δεν τηρού - ριθμα πρόστιμα ύψους 5.000 τακίνησης
ευρ καλείται να καταβάλλει σαν τα μέτρα .
31/1.
αξιοποίηση στοιχείων, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφά
Την Κυριακή 31/1, σε σύνολο
134 ελέγχων , δόθηκαν δέκα
λειος Σηάρτης εντόηισαν σε
δύαβατη δασική nεριοχή
150 ευρ σε πελάτες της na - νομού διενήργησαν συνολικά
εντός οπόκρημνης σπηλιάς
κοντά στην περιοχή Μελιτίνης, 13 συσκευασίες κάνναευρ σε Πολίτες Πou nαραβία ουνέχεια σελ . ?
βης συνολικού Βάρους
59.095 γραμμαρίων.
ΌΠως ηροέκυψε από την
διενεργηθείσα αστυνομική
έρευνα , τις ανωτέρω νο Με μέτρα και απειλή Προστίμων για τους Παραβάτες
Επανεκκινεί την Τετάρτη
η λαϊκή αγορά Σπάρτης
κωτικές Ποσότητες τις είχαν
αnοκρύψει στο σημείο αλλοδαποί, εκ των onoων οι
- ένας 29χρονος κι ένας
30χρονος - Βρίσκονται ήδη
έγκλειστοι σε καταστήματα
κράτησης Μετά τη σύλληψή
Π δηλνει ο Σύλλογος Παραγωγν-Πωλητν Λαϊκν Αγορν Λακωνίας
Μετά από διάστημα 20 ημερν
Πou είχε τεθεί σε ndγωμα
λειτουργίας , λόγω των αυστηρότερων μέτρων nou επιΒλήθηκαν στον Δ. Σπάρτης από τις
14 Ιανουαρίου, η λαϊκή αγορά
Σπάρτης επιστρέφει στη διά θεση του καταναλωτικού κοιΤετάρτη 3 Φεβρουαρίου και στη
συνέχεια το Σάββατο 6 Φ Βρουορίου 2021.
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με
τις nαρanάνω διατάξεις θα λει τουργεί και ο τομέας διατροφι Προϊόντων
Βιομηχανικός τομέσς
τους , τα ναρκωτικά διακι νούσε στην ευρύτερη ne
ριοχή της Λακωνίας , ο
38χρονος ολλοδαπός ο
oπoίος έπεσε στα χέρια των
Αρχν.
νού , αρχής γενομένης την
συνέχεια σελ 9
ουνέχεια σελ 7
β1lakonikos.gr
α Σεξουαλική
nαρενόχλησην
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ο ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΕ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
του Αθ. Στρίκος
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα