Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
lanatolh
ΤΡΙΤΗ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
Έτος ιδρύσεως 1932
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Δευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
18.994
Σελίδα 12
Σελίδα 27
ΟΤμόθεος Καβακάς
ανέλαβε
Νέα απορριμματοφόραστο Δήμο Σητίας
του 0ΦΙ
. Πς θα γίνουν
οι έλεγχοι
μέσω αυτοκινήτου
Σήμερα θα ξέρουμε
την εικόνα του Αγ. Νικολάου
Σελίδο 3
. Αναρτήθηκαν
οι δασικοί χάρτες
του Ν. Λασιθίου
600 τεστ έγιναν το διήμερο-σήμερα έλεγχοι
για τους Πολίτες μέσα από το αυτοκίνητο
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΛΚΗΣ
Σελίδα 5
600 περίπου τεστ .
γιναν το τελευταίο διή .
μερο στον Αγιο Νικόλαο .
σε μια προσπάθεια να
ανιχνευτούν κρούσματα
που πιθανόν να υπάρ χουν από την τελευταία
έξαρση της nανδημίας.
Με δεδομένο πως τη
σημερινή ημέρα έχουν
προγραμματιστεί
γρήγορα τεστ διερχόμε.
νων οχημάτων εν ακολουθούν κι άλλα για μα .
θητές , θεωρείται βέβαιο
πως ίσως και αύριο ο α.
ριθμός των τεστ εντός χαν κρούσματα κορονο- λύμανση του χρου , την τεστ και είμαστε τρα σε
τριημέρου θα έχει ξεπεράσει τα 1000, δίνοντας τα τμήματα αυτά εξαι - το διήμερο Πέμπτη και εν συνεχίζουμε στα δ το στίγμα της ανησυχίας ρούνται το r r2 και E2 Παρασκευή θα γίνονται ερχόμενα οχήματα . μας
αλλά και της κινητοποίn.
σης που υπάρχει.
- Τα σχολεία δεν μπορούν
να κλείσουν συνολικά
Χθες πολλοί γονείς
κράτησαν τα παιδιά τους
σπίτι
Σελίδες 4 και 28
τμήματα των οποίων εί .
Σήμερα γίνεται απο-αδικασία με παρά πολλά
.Η Σητεία απορεί γιατί
έπρεπε να χαρακτηριστεί
τρα ακόκκινην
Τού και είχαν κλείσει Από Τετάρτη καθαρισμός και αναμονή αποτελεσμάτων
του 1ου Δημοτικού Σχο- γρήγορα τεστ.
λείου Αγίου Νικολάου , τα
οποία ουσιαστικά έκλει σαν χθες και τα παιδιά
θα κάνουν τεστ στη συ - στήριο των ΚΟΜY , στο
νέχεια
-Είχαμε μαζική συμ - οδό Παμπουδάκη, έγιναν τερα από 40 δείγματα
μετοχή , Οσοι καλέσαμε 142 γρήγορα τεστ ( apid λήψθηκαν στο Νοσοκοείπε η υnεύθυνη των κ νητν μονάδων του ΕΟΔΥ
στο Λασίθι Αθηνά ΚαρΤρία νέα κρούσματα
Επιπλέον στο εξετα- πουζη.
Σελίδες 11 και 12
Η σωρεία των τεστ
Συγκεκριμένα , ξεκινντας από το απόγευμα
της Κυριακής , έγιναν 138
μοριακά τεστ σε βρέφη aitiετείναν και ήρθαν test) noυ αφορούσαν το μείο Αγίου Νικολάου τα
και νήπια του ρεφονηπ , όλο. σnEινει για τα γενικό πληθυσμό κι από οποία έστειλαν για έακού σταθμού της Αμμού .
δας , τα αποτελέσματα Χθεσινα τεστ στο PE η τα onoία προέκυψαν τρία λεγχο - μαζί με τα δείγ
των oπoίων εκτιμάται υπεUBυνη για τον covidθετικά δείγματα και για ματα από τους ελέγχους
πως θα δοθούν σήμερ .
Ακολούθησαν χθες το
πρωί 60 εκπαιδευτικοί και
98 Παιδιά nou έκαναν μο ριακά τεστ στο Ρεξ στο
πλαίσιο των ελέγχων πou
οργαννει ο Δήμος με
τη συνδρομή στην περί.
πτωση αυτή παιδιάτρων
του Νοσοκομείου Αγίου
Νικολάου και των κινηΕπιπλέον θα πρέπει να
κτίριο του ΚΑΠΗ στην σημειωθεί πως περισσό mi 6ptico
, Γυαλιά Οράσεως . Φακοί Επαφής
. Γυαλιά Ηλίου
19 του Δήμου Αγίου Νικο - το λόγο αυτό στάλθηκε των μονάδων του ΕΟΔ .
λάου Ευαγγελία Φανου - σχετικό μοριακό τεστ.
-Ολοκληρσαμε μια διΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ Ση σελίδα 14
.Οπτομέτρηση
ALUMINCO
ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΚΑΛΑΡΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
[ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ -ΟΠτΟΜΕΤΡΗΣ)
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΕΟΥ 3, ΑΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
τν μονάδων του ΕΟΔ .
Τα παιδιά ήταν μαθητές
των Δημοτικν Σχολείων
και των νηnιαyωγείων , τα
Ι AUMINIUM BULDΙNG SYSTEMS
28410 22363-6977 999908
(ENANΠ ΕΙΚΟΔΟΥ ΝΟΙΟΚΟΜΒOY ΤΗΛ.: 28410 24919

Τελευταία νέα από την εφημερίδα