Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

14oC, 14:00

16oC, 20:00

12oC - Υγρασία 77%-99% - Άνεμοι: A-NA 2-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:47 - Δύση ηλίου: 18:01

€0.80

Çñþï áãíþóôïõ óôñáôéþôç

Η τρέχουσα (τρόπος του λέγειν) δυσανεξία στην πολιτική και η αποστροφή των νεότερων στους πολιτικούς, ερμηνεύεται με τη χαμηλή τους ποιότητα (σ.σ. των πολιτικών).
Σε επίρρωση αυτής της ερμηνείας, έρχονται οι παλαιότεροι, τώρα πια και γηραιότεροι, και επιτείνουν μιλώντας «για τις καλύτερες, δικές
τους εποχές», υπαινικτική επίκληση στην καλύτερη ποιότητα πολιτικής συμπεριφοράς αυτών των ιδίων όταν ήταν νέοι. Υστερόβουλος εγωισμός, δήθεν «παλιών πολεμιστών» επειδή έτυχαν εγγύτερα στον μεγάλο πόλεμο, τον εμφύλιο και τη δικτατορία. Ατμόσφαιρα, που υποχρέωνε σε άλλης ποιότητας συμπεριφορά. 3»

Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5287

ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΚΤΙΣΜΑ, ΤΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ

Äçìïðñáôåßôáé ç Âßëá Ñüóá
ÊïíôÜ óôá ðÝíôå
åêáô. ôï Ýñãï
áðü ôï ÅÓÐÁ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Την αποκατάσταση
της βίλας Ρόσα, των βοηθητικών
κτισμάτων και τη διαμόρφωση του
περιβάλλοντα χώρου, προκηρύσσει
η Περιφέρεια Ιονίων. Πρόκειται
για έργο 4,8 εκατ. €, που χρηματοδοτείται κατά 80% από κοινοτικούς και το υπόλοιπο 20% από εθνικούς πόρους.
ΣΕΛΙΔΑ

5»

Ç SkyUp Airlines
èá ðåôÜîåé ðñïò
ÊÝñêõñá & ÆÜêõíèï 3»

Ôá ðïôÜìéá ôçò ïñãÞò

ΚΕΡΚΥΡΑ. Κλειστός ο δρόμος προς Κοντογυαλό. Όπως ενημέρωσε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νίκος
Καλόγερος, στο δρόμο υπάρχει σοβαρή καθίζηση. Την Κυριακή το απόγευμα, το ρέμα λίγο έλειψε να κλείσει τον
δρόμο στου Τρουμπέτα (ΦΩΤΟ@ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΛΑΒΡΑΝΟΣ).

Õðïóôåëå÷ùìÝíïé ïé íÝïé
íçóéùôéêïß äÞìïé, óôç ÂïõëÞ
ôï èÝìá áðü ôïí Ä. ÌðéÜãêç 4»

Óôï ðüíôéïõì ôçò ÊñáôéêÞò
Ïñ÷Þóôñáò Áèçíþí,
ï áñ÷éìïõóéêüò ôçò «ÐáëéÜò»,
Óð. ÐñïóùðÜñçò 11»

«Ðïñåßá ðñïò ôï ÂïñéÜ»:
Ï Åñçìßôçò Óéíéþí âïñÜ
ôïõ Kassiopi Project 10»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα