Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 30.01.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΕΡΙΔΑ ΟιΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΗΕΝΟΥ ΔΗΝΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6715
Ο Υπουργός Εργασίας, επιβεβαίωσε την αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης
Συνάντηση εργασίας ΣΒΕ με τον Κοστή Χατζηδάκη
Η μεγάλη ευθύνη του μείγματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
Προταθλητιομό χάνει η Ελάδα στις εκτομπές 02
Στην έχτη χειρότερη θέση σε ό,τι αφορά τις εκπομπές διοξειδίου
cO2 του άνθρακα ανά ευρ Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας
( ΑΠΑ) βρέθηκε το 2019 η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της
Eurostat που αναδημοσιεύει σε μελέτη του για την Ευρωπαϊκή
Πράσινη Συμφωνία, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιν
(ΣΕΒ).
Καλύτερη Εταιρεία
Διαχείρισης Αμοιβαίων
Κεφαλαίων ψηφίστηκε η
Alpha Trust
Για 4η συνεχή χρονιά η Alpha
Tust βρέθηκε στην κορυφή
των προτιμήσεων του επενδυτικού κοινού , καθς ανα ηρύχθηκε Καλύτερη Εταιρεία
Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφ
αλαίων στην Ελλάδα για το
2020, έπειτα από Ψηφοφορία
που διεξήχθη με τη συμμετοχή ευρύ επενδυτικού κοι
νού, των αναγνωστν του
Βασική αιτία, για την , όχι αξιοζήλευτη θέση που βρίσκεται η Ελλάδα, δεν είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία και οι
ρυπογόνες επιχειρήσεις, αλλά η μέθοδος παραγωγής
ηλεκτρισμού χαι η παροχή ύδατος.
Στους δύο αυτούς τομείς, και ειδικά στον ηλεκτρισμό , η
χρα μας βρίσκεται σε αρχετά υψηλότερα επίτεδα από περιοδικού ΧΡΗΜΑ, της
το μέσο όρο της Ευρπης των 27. Αντίθετα , όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι της οικονομίας , υπολείτονται του μέσου
όρου της ΕΕ.
Ανάπιξη έος 43% προβλέτει
εβδομαδιαίας εφημερίδας
ΧΡΗΜΑ Week και των επισγια το 2021 το Ι0ΒE
χεπτν
του οικονομικού
επιχειρηματικού
banks.com.gr. Ο Κοις Αίσω
πος, Διευθύνων Σύμβουλος
της Alpha Trust και Α' Αντι portal
πρόεδρος
Ένωσης
Θεσμικν Επενδυτν δήλω σε: Το Βραβείο για την
Καλύτερη Ετιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
του 2020 είναι μια αναγνρ ση της δουλειάς και της υπευθυνότητας που έδειξε η
Aipha Trust την πιο δύσκολη
χρονιά της ιστορίας της
Ευχαριστούμε από καρδιάς .
Τα Επιχειρη ματικά Βραβεία
ΧΡΗΜΑ αποτελούν έναν
Τεγική Ολιμπική ΜOΑ γα την απόχηση
ΙΔΡΥΜΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
FOUNDATΙΟΝ OF ECONOMIC
& INDUSTRIAL RESΕARCH
"ΤΕΧΝΙΚΗ
ROMA HOLDING LLC)
υπέγραψε ΜΟΑ για την
απόκτηση πλοίου μεταφοΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ανακοίνωσε
Κύπρω εδρεύουσα εγγονή ράς
αυτής με την επωνυμία βωτίων, σημαίας Λιβερίας
"Τ.Ο. SHIPPING LTD"
( θυγατρική κατά 100% της
εταιρείας Τ.Ο ΙΝΤΕRNA
TΙΟΝAL
εμπορευματοκι
καταξιωμένο θεσμό για την
ελληνική
κοινότητα, αποσκοπντας
στην προβολή των επιχειρή
σεων που διακρίνονται για
την εξωστρέφειά τους , τις
καινοτόμες δράσεις τους , και
τη θετική συμβολή τους στην
ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς
και της ελληνικής οικονομίας
εν γένει.
9.800 TEU και έτους ναυΎφεση από 970 έως 9,5% για το 2020 και επι στροφή στην ανάπτυξη με ρυθμό 4-4,3% για
το τρέχον έτος προβλέπει στη νέα τοιμηνιαία
έκθεσή του το Ίδουμα Οικονομικν και Βιομηχανικν Ερευνν.
επιχειρηματική
πήγησης 2006, το οποίο θα
φέρει την ονομασία MSC
ROMA.
HOLDING
LID) συμμετείχε με ποσο
στό 85% στη σύσταση της
εταιρείας ROMA HOLDING LLC με έδρα τις
Μάρσαλ , η οποία
Για την ως άνω συμμετοχή
της η "ΤΟ. SHIΡΡΙNG
LID" κατέβαλε ως προκα
ταβολή ποσό ανερχόμενο
σε USD 2.762.500.
Created by Universal Document Converter