Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
∆ΕΥΤΕΡΑ

1

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

2021

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 49ος / Αριθµ. φύλλου 2579

Τα

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΕ 70 ∆ΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΕΚΑΝΕ ΑΝΩ-ΚΑΤΩ... ΤΟ ΟΑΚΑ

3 Θέµα ηµερών
ο νέος ∆ιοικητής
στο ΠΓΝΠ
3 Νέες παρατάξεις
σε Επιµελητήριο
και Εµπορικό
ΣΕΛ. 8-9

Mυθική
ανατροπή
ο Προµηθέας
ΣΠΟΥ∆ΑΙΑ ΝΙΚΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΜΕ 80-78

ΣΕΛ. 23-34

ΕΠΙΒΛΗΤΙΚΟ ΠΕΡΑΣΜΑ
ΤΗΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Είχε ουσία,
πήρε
ψυχολογία
3-0 ΤΟΝ «ΟΙΚΟ∆ΕΣΠΟΤΗ» ΑΠΟΛΛΩΝΑ,
ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΧΘΡΙΚΗ ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ

11 ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ» ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Η µετάλλαξη
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ, ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ, ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΗ «Γ»

Πώς θα
κατανεµηθούν
τα 20 εκατ. €!
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
ΣΕΛ. 12

έφτασε και στην Πάτρα
ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΕΣ
ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ
ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ
Η ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ
∆ΙΑΣΠΟΡΑ ΣΤΟ Γ.Ν.Π.

Έρχεται εκτάκτως
σήµερα ο Μιχάλης
Χρυσοχοΐδης

ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΗ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
ΤΟ ∆ΙΗΜΕΡΟ, ΑΛΛΑ 23
ΤΑ ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ

Το Μπεγουλάκι
να γίνει «Μύλοι»!
ΣΕΛ. 11

ΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΣΤΗ «Γ»: Α. ΛΙΝΟΥ-∆. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ-∆. ΘΑΝΟΣ

Το µέλλον της πανδηµίας και η αντιµετώπιση
ΣΕΛ. 3-4

ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΤΙ «ΠΛΗΡΩΣΑΝ» ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ

Ο πολυεθνικός
συνωστισµός
ΣΕΛ. 5

Ο Πελετίδης
«βλέπει»
ευθύνες της
κυβέρνησης
ΣΕΛ. 14

11 π.µ. Η ΚΗ∆ΕΙΑ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΥ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

O «άρχοντας»
του αλατιού!
ΕΠΙ ΣΕΙΡΑ ΕΤΩΝ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ «ΧΙΩΝ»
ΣΕΛ. 16

Ο «ΧΑΡΤΗΣ» ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

ΣΕΛ. 2

Ανοίγουν τα Γυµνάσια,
όχι όµως κι όλα τα Λύκεια

«ΕΦΥΓΕ» Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ

Ο σερβιτόρος
Ανδρέα, Μένιου
και χιλιάδων
Πατρινών
ΣΕΛ. 6