Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Για τους
Παραγωγούς
λεβάντας
Τοποθέτηση
Τελετή
για το μέλλο
βράβευσης
μαθητν
του ΠΔΜ
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Παρaσκευή 29.1.2021
ΛΥΤΙΚΗΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΝ
Φnehhtwwν Ώ, Γρεβενά | Tnh. 2452 097772. Fax 2462 087 775 j ema: [email protected] ot enet.gr
1821-2021. Διόφοροι nολιορκίαι του Μεσοnoγγίου. Σύνθεση του Παναγ τη Ζωγρόφου , καθ, υnό δειξη Ιωάνη Μακρυγιάννη. Συλλογή Χαρακτικν ΕM.
Σταύρos Χρ. Καρeγκούνns M.D .
Μoοιευτήραs- Χειρουργοs Γυναικολόγοs
Διαβάζουμε
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
18 χρόνια
ΧΡΟΝΙΚΑ
Πρότυπο Κέντρο Μaυτκns Γυναικολογίαs
Ενπμερωνόμαστε
Ιστρού Ν. Καρναβά 14os όροφοs
( Εμπορικό ΕEλιμεία)
Th: 51 100 Γρεβενά
ΕΓΚΥΡΑ
Τn.: 24625 02144
Επείγοντa 6944 286795
ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥΤΥΠΟΥ