Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
%, ΟΛΟΓΟΣ
agge lia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
logosnewQotenet.gr
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 10326
ΕΤΟΣ 37ο-ΤΙΜΗ 1.5 Ευρ -ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021
ΈΡΧΕΤΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΦΩΣ, ΝΕΡΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ 6 - ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ, ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Ανάσα
JOHNSON & JOHNSON
Την επόμενη
εβδομάδα τα
αποτελέσματα
για το εμβόλιο
Σελ. 6
στις επίχειρήσεις
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
Δυο νέα προγράμματα εγκαινιάζει το Υπουργείο Οικονομικν με στόχο να
δσει ανάσα στις επιχειρήσεις που πλήττονται από τα μέτρα του κορωνοiου
και να στηρίξει την οικονομία.
Στο πλαίσιο αυτό υπάρχει ήδησχετική διάταξη στο νομοσχέδιο του Υπουρ- άρθρο 29 το ποίο προβλέπει ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης πάγιων
γείου Οικονομικν με τίτλο "Διενέργεια Γενικν Απογραφν έτους 2021 από
την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετπιση των
επιπτσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID- 19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις" και συγκεκριμένα το
ΑΘΛΗΤΩΝ
Αναδιάρθρωση
"εκ βάθρων'
στο Ποδόσφαιρο
επιχειρεί
η κυβέρνηση
δαπανν για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον κορωνοϊό.
Σελ. 5
ΑΣΚΗΣΗ SKYROS
Στον ελληνικό ουρανό την επόμενη
εβδομάδα τα Rafale
Σελ. 7
Σελ. 2
ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΛΑΔΝ
ΣΤΟ ART PLACE
Έκθεση
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΣ ΠΟΥΝΚΕΡ
με θέμα
"χρωματικά
αρματα ΙI'
Η Ελλάδα και η Κύπρος
δεν είναι μόνες έχουν το
δίκιο με το μέρος τους
!μεων με
Σελ. 8
Σελ. 3
Σελ. 4